Naše Zásady ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Realeyes OÜ („Realeyes“) provádí průzkum trhu, aby pomohla zlepšit obsah webových stránek a online reklamu svých zákazníků. Náš proprietární software se používá ke sledování obličejových rysů osob, kteří se rozhodnou podílet se na našem průzkumu trhu, a k analýze jejich emocionální reakce na média zobrazená na obrazovce.


Přestože se Realeyes zavázal, že zajistí účastníkům co nejpřirozenější a nejméně obtěžující zážitek, bereme také vážně soukromí účastníků našich studií. Realeyes sídlí v Estonsku (na adrese Vahe 15, Tallinn 11615, Estonsko, registrační číslo: 11730664, kontakt: [email protected]) a dodržuje estonské a evropské požadavky na ochranu údajů.


Naše Zásady ochrany osobních údajů vám sdělují, jak se staráme a používáme osobní údaje (viz definice níže), které shromažďujeme od účastníků prostřednictvím našich služeb Realeyes, jakož i informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek na adrese www.realeyesit.com (dále jen „webové stránky“). Společnost Realeyes je správcem údajů, které shromažďujeme. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady ochrany osobních údajů a cookies („Zásady“). Jestliže se zúčastníte některého z našich průzkumů trhu nebo používáte naše webové stránky, souhlasíte s těmito Zásadami.

Ochrana vašeho soukromí je nanejvýš důležitá.

 1. Společnost Realeyes vám přenechává kontrolu nad vašimi Osobními údaji.
 2. S veškerými Osobními údaji, které od vás shromažďujeme, bude nakládáno jako s důvěrnými, a to prostřednictvím bezpečnostních opatření.
 3. Vaše údaje shromážděné během průzkumu trhu nesdílíme s našimi zákazníky způsobem, který umožňuje identifikaci konkrétního jednotlivce, jež se našich studií účastní.

Co jsou to Osobní údaje?

Osobní údaje zahrnují vše, co lze použít k vaší identifikaci, včetně záznamů obličeje a IP adres, které shromažďujeme, když se účastníte našeho průzkumu trhu, nebo informací, které shromažďujeme od uživatelů našich webových stránek nebo našich služeb.


Jestliže nesouhlasíte s našimi Zásadami, prosím, neúčastněte se v tuto chvíli průzkumu trhu Realeyes ani nepoužívejte naše webové stránky.

Bezpečnost dat je naší prioritou

Všechny osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě v rámci EU. Pro ochranu vašich údajů před neoprávněným zveřejněním nebo zpracováním používáme standardní technická a organizační bezpečnostní opatření. Tato opatření se liší v závislosti na citlivosti informací, které jsme od vás shromáždili.


Žádný způsob přenosu přes internet nebo prostřednictvím mobilního zařízení či způsob elektronického ukládání však není naprosto bezpečný. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Jaké Osobní údaje shromažďujeme?

Informace o webových stránkách

Když používáte naše webové stránky, my a třetí strany (zpracovatelé údajů, jako jsou poskytovatelé služeb hostingu webových stránek a správy obsahu, poskytovatelé technologických a komunikačních platforem, poskytovatelé analýzy webových stránek) můžeme používat automatizované prostředky ke shromažďování informací o vás, vašem počítači nebo jiném zařízení a o vašem používání našich webových stránek. Naše webové servery mohou například shromažďovat a zaznamenávat informace, jako je typ zařízení, operační systém a prohlížeč, který používáte při přístupu na naše webové stránky, a další nastavení systému, jako je jazyk, který váš systém používá, země a časové pásmo, ve kterých se vaše zařízení nachází. Náš webový server může také zaznamenat adresu webové stránky, která vás odkázala na naše webové stránky, a IP adresu zařízení, které používáte k připojení na naše webové stránky.


Také shromažďujeme další informace, které se rozhodnete poskytnout při používání našich webových stránek nebo našich služeb. Pokud se rozhodnete vytvořit si účet na našich webových stránkách, budeme shromažďovat vaše jméno, název společnosti, pracovní zařazení a e-mailovou adresu. (Vytvoření účtu vám umožní přístup k pokročilému obsahu, který může zahrnovat prezentace našich bílých knih a demo služby Realeyes atd.)


Bez vašeho souhlasu nebo právní povinnosti tak učinit společnost Realeyes nepoužije osobní údaje uživatelů k žádnému jinému účelu.

Informace shromážděné během průzkumu trhu

Tato kategorie osobních údajů zahrnuje všechny údaje, které shromažďujeme během průzkumu trhu (včetně jakékoli analýzy médií prováděné ve prospěch zákazníků společnosti Realeyes a zlepšování softwaru)

Tyto osobní údaje zahrnují následující

 • Přiřazení jedinečných identifikátorů během využívání Služeb, a to i prostřednictvím souborů cookie.
 • Odpovědi v rámci průzkumu a údaje ze studií průzkumu trhu výslovně poskytnuté účastníky průzkumu nebo údaje z průzkumu trhu.
 • Prostředí a specifikace vašeho zařízení:
  • Platformu (mobil / tablet / stolní počítač).
  • Název a verze prohlížeče.
  • Název a verze operačního systému.
  • Anonymizovanou IP adresu s poslední odstraněnou podsítí.
 • Vaše interakce s obsahem prostřednictvím zařízení:
  • Zda se video načítá a je zaostřeno.
  • Jak s videem interagujete.
  • Metadata videa, jako je ID obsahu, název a kategorie.
  • Procento zhlédnutého videoobsahu.
 • Záznamy vaší tváře při interakci s mediálním obsahem získané prostřednictvím přední kamery vašeho zařízení:

Pokud jste nám dali svolení používat přední kameru vašeho zařízení, pak během interakce s obsahem přistupujeme k datům z kamery a zpracováváme je v našem cloudovém prostředí pomocí našeho softwaru pro odvození následujících jednotlivých datových bodů:

  • Zda je detekován obličej, a pokud ano, poloha a orientace obličeje vzhledem k obrazovce. Náš software nezprostředkovává rozpoznávání obličeje jakéhokoli druhu.
  • Do jaké míry věnujete obsahu pozornost.
  • Vaše zjevná reakce na obsah (úroveň projevených emocí, jako je štěstí, překvapení, smutek, skutek, zmatení, pohrdání nebo znechucení).
 • Data, která jsme získali z kamery, budou použita výhradně pro hlášení určená našim zákazníkům a pro vylepšení softwaru.

Společnost Realeyes vědomě nezískává informace, údaje ze studií nebo odpovědi v rámci průzkumu od účastníků mladších 18 let, pokud (i) platné místní právní předpisy o ochraně údajů nestanoví nižší věkovou hranici; nebo (ii) nezískáme požadovaný souhlas rodičů. Pokud zjistíme, že od účastníka mladšího 18 let byly shromážděny údaje, a nebyly splněny podmínky uvedené v bodech (i) nebo (ii) výše, okamžitě je smažeme.

Jak použijeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely.


Většina osobních údajů, které shromažďujeme, souvisí s účely provádění průzkumu trhu. Používání zahrnuje různé činnosti průzkumu trhu založené na dvou různých právních základech: a) průzkum trhu pro analýzu médií prováděný ve prospěch zákazníků společnosti Realeyes (včetně zajištění kvality); a b) účely zlepšování softwaru s cílem vylepšení, rozšíření a rozvoje vlastností a funkcí proprietárního softwaru, který používáme, a našich služeb průzkumu trhu, které poskytujeme našim zákazníkům.


Společnost Realeyes se specializuje na průzkum trhu. Analyzujeme, jak se lidé cítí, když sledují média na obrazovce. Tyto reakce analyzujeme, abychom pomohli našim zákazníkům zlepšit jejich obsah a reklamu. Vaše účast na našich studiích je dobrovolná a vysoce si jí ceníme. Informace, které s našimi zákazníky sdílíme, jsou anonymizovány a neidentifikují jednotlivé účastníky průzkumu trhu. Právním základem pro takovou analýzu je náš oprávněný zájem zprostředkovat zlepšování kreativních materiálů našich klientů prostřednictvím analýzy pozornosti, angažovanosti a emocionálních reakcí testovaných subjektů. Široce vzato znamenají legitimní zájmy, že vaše osobní údaje zpracováváme (tj. snímky obličeje, údaje zařízení a další vámi sdílená data) na základě uvedených skutečných a legitimních důvodů a pod podmínkou, že během jejich užití nepoškozujeme žádná vaše práva a svobody. Během našeho hodnocení jsme zvážili rizika spojená se zpracováním, vaši pravděpodobnou reakci na tato rizika a to, jaké přínosy pravděpodobně získáte díky našemu zpracování.

Pokud jde o účely zlepšování softwaru, shromažďujeme osobní údaje pouze od účastníků, kteří dali svůj výslovný souhlas. V tomto případě přistupujeme ke stejným informacím shromážděným během průzkumu trhu, které se vztahují k přístupu na základě posouzení oprávněného zájmu.


Pro účely zlepšování softwaru neshromažďujeme žádné biometrické údaje kromě snímku vašeho obličeje ve videu. Naše modely strojového učení však rozpoznají, zda se stejná osoba objevuje na dvou samostatných fotografiích, nebo ne. Tyto modely jsou postaveny a vytrénovány na datových sadách skutečných dat, jako jsou údaje o vašem obličeji, které shromažďujeme.


Snímky obličeje jako takové lze považovat za biometrické údaje, jsou-li splněny tyto tři podmínky:

 1. a) údaje týkající se fyzických, fyziologických nebo behaviorálních charakteristik fyzické osoby (včetně snímků obličeje),
 2. b) tyto osobní údaje jsou výsledkem specifického technického zpracování údajů uvedených v bodě a) a
 3. c) osobní údaje slouží k jednoznačné identifikaci fyzické osoby.

Naším cílem je zdokonalit náš model strojového učení tak, aby byl schopen jedinečně odlišit jednu fyzickou osobu od druhé, ale v současné době není naším účelem, co se týká používání snímků vašeho obličeje, vás jednoznačně identifikovat, ale správně vytrénovat naše modely strojového učení.


Náš výzkumný tým a tým vývojářů o vás nemá žádné další informace a nezamýšlí vás identifikovat žádným jiným způsobem.


Pokud si vytvoříte účet na našich webových stránkách a pokud poskytnete souhlas, aby vás společnost Realeyes kontaktovala, může společnost Realeyes použít vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala a ujistila se, že webové stránky a služby fungují správně a nabídla vám podporu. Osobní údaje mohou být potřebné i v případě, že naši registrovaní uživatelé mají problémy se službami nebo webovými stránkami Realeyes. Další použití je specifikováno také v těchto zásadách v sekci Soubory cookie.


Společnost Realeyes nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro marketingové účely.


Bez vašeho souhlasu nebo právní povinnosti tak učinit společnost Realeyes nepoužije osobní údaje uživatelů k žádnému jinému účelu.

S kým sdílíme vaše Osobní údaje?

Společnost Realeyes může sdílet vaše informace omezeným způsobem za účelem poskytování našich služeb:

 • Na provádění následujících úkolů spolupracujeme s důvěryhodnými partnery a může být nezbytné sdílet s nimi Osobní údaje, aby tyto úkoly mohli vykonávat. Mezi tyto úkoly patří hosting webových stránek, služby správy obsahu, poskytovatelé technologických a komunikačních platforem a poskytovatelé analýzy webových stránek, poskytovatelé anotačních služeb. Tyto společnosti jsou však vázány povinností mlčenlivosti a nemají žádné nezávislé právo používat osobní informace nad rámec toho, co je nezbytné k tomu, aby nám pomohly při poskytování našich služeb.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet, kde je to vhodné, s kterýmkoliv členem skupiny našich společností a s kteroukoliv z našich přidružených společností. Jakékoli sdílení proběhne v souladu s předpisy o ochraně údajů. Souhlasíte se sdílením svých osobních údajů se skupinou našich společností a přidruženými společnostmi.
 • Vaše Osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně, vymáhání nebo obraně zákonných práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Realeyes, našich zaměstnanců, zástupců nebo uživatelů nebo k dodržování platných zákonů nebo právních procesů, včetně žádostí veřejných a vládních orgánů.
 • Souhlasíte s tím, že pokud dojde ke změně ve vlastnictví společnosti Realeyes nebo některého z našich aktiv, například v souvislosti s fúzí, akvizicí, reorganizací, rozpuštěním nebo likvidací), nebo pokud podnikneme kroky v rámci takové očekávané transakce, můžeme převést a zveřejnit Osobní údaje, které jsme shromáždili, na novou nebo budoucí společnost, a to vždy v souladu s předpisy o ochraně údajů.
 • Anonymizované, agregované nebo neidentifikované údaje můžeme sdílet bez omezení.
 • Kromě případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme sdílet informace o vás se třetími stranami, kdykoli s tímto sdílením souhlasíte nebo jej řídíte.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládáme do vašeho počítače nebo zařízení, abychom mohli sledovat náš výzkum a hodnotit informace o chování účastníků. Poskytovatele služeb třetích stran používáme ke sledování používání a interakce s přehrávači médií, které se používají pro měření reakce na reklamy. Naše soubory cookies jsou smazány po 13 měsících.


Poskytovatele služeb, jako jsou Google Analytics a Hubspot, můžeme využít také k analýze toho, jak uživatelé používají naše webové stránky. Informace shromážděné touto technologií budou zpřístupněny těmto poskytovatelům služeb nebo jimi budou přímo shromažďovány. Chce-li uživatel zabránit tomu, aby služba Google Analytics používala informace pro analýzu, může si uživatel do prohlížeče nainstalovat doplněk pro odhlášení ze služby Google Analytics kliknutím zde.


Další informace o souborech cookie a o tom, jak je smazat, naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


Pokud se zúčastníte průzkumu trhu, umístíme do vašeho prohlížeče soubor cookie obsahující ID účastníka, který nám umožní vás identifikovat v případě, že si přejete vidět údaje, které o vás uchováváme. V případě, že si přejete získat přístup k záznamům, které o vás vedeme, požadujeme, abyste nám poskytli ID účastníka.


Pokud se rozhodnete nezúčastnit se průzkumu trhu, umístíme do vašeho počítače soubor cookie. Je to nutné proto, abychom si zapamatovali vaši volbu (výhradní účel tohoto souboru cookie). Pokud soubory cookie ze svého prohlížeče smažete, smažete také svoji neúčast a můžete být znovu požádáni o účast v našich průzkumech trhu.


K těmto souborů cookie nemáme přístup a tyto zásady neupravují jejich používání nebo používání jiných sledovacích technologií, které mohou být umístěny na vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení technologiemi nepřidružených reklamních třetích stran, reklamními servery, reklamními sítěmi nebo jakýmikoli jinými nepřidruženými třetími stranami. Strany, které tyto technologie používají, vám mohou nabídnout způsob, jak cílení reklam zrušit, jak je popsáno níže.

Signály pro nesledování a podobné mechanismy

Nerozpoznáváme ani nereagujeme na signály z prohlížeče pro nesledování, protože internetové prostředí v současné době stále pracuje na standardech, implementacích a řešeních pro nesledování.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jako jsou sociální sítě, a mohou také obsahovat pluginy třetích stran (jako je tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku a tlačítko „Sledovat“ na Twitteru). Pokud se rozhodnete tyto weby nebo funkce používat, můžete tím své informace sdílet nejen s těmito třetími stranami, ale také s jejich uživateli a obecně s veřejností v závislosti na tom, jak jejich služby fungují. Náš přehrávač médií může být umístěn na webových stránkách třetích stran jako součást jejich služeb jejich uživatelům.


Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky a služby třetích stran nejsou provozovány společností Realeyes, neneseme odpovědnost za obsah nebo praktiky těchto webových stránek nebo služeb nad rámec začlenění těchto pluginů třetích stran do našich webových stránek. Shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních a jiných informací bude rovněž podléhat zásadám ochrany osobních údajů webových stránek nebo služeb třetích stran a nejen těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Naléhavě vás žádáme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti těchto třetích stran.

Jak dlouho uchováváte Osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřebujeme k našemu výzkumu a obchodním účelům uvedeným výše a jak je požadováno zákonem. Pokud jste nesouhlasili s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely zlepšování softwaru, odstraníme vaše videozáznamy a unikátní ID shromážděná pro účely průzkumu trhu poté, co již není nutné podporovat průzkum trhu pro zákazníka, ale v každém případě nejpozději do 90 dnů po jejich zaznamenání pro tento účel. Pokud již nejsou Osobní údaje potřebné, odstraníme je z našich systémů.


Pokud požádáte o odstranění jakýchkoliv osobních údajů (k vymazání, jak je uvedeno níže, se podívejte doprava), odstraníme tyto konkrétní údaje během 30 dní od obdržení vašeho požadavku.  

Ochrana dětí

Společnost Realeyes vědomě nezískává informace, údaje ze studií nebo odpovědi v rámci průzkumu od účastníků mladších 18 let, pokud (i) platné místní právní předpisy o ochraně údajů nestanoví nižší věkovou hranici; nebo (ii) nezískáme požadovaný souhlas podle platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že od účastníka mladšího 18 let byly shromážděny údaje, a nebyly splněny podmínky uvedené v bodech (i) nebo (ii) výše, okamžitě je smažeme.

Mezinárodní přenos Osobních údajů

Vaše Osobní údaje můžeme přenášet do zemí mimo Evropský hospodářský prostor EHP (jako jsou USA). Děláme to pro účely správy údajů a obchodní účely, zejména pro zpracování údajů externími organizacemi naším jménem a v souladu s uvedeným cílem zpracování údajů. K zajištění náležité ochrany vašich údajů podnikáme příslušné kroky. Jestliže s tím nesouhlasíte, prosím, nevyužívejte našich služeb.

Přístup ke změnám vašich Osobních údajů

Pokud chcete vidět, změnit nebo smazat své Osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [email protected] a do zprávy uveďte předmět „Zásady ochrany osobních údajů“. V některých jurisdikcích můžete mít právo požádat o přístup k Osobním údajům, které uchováváme, a to tak, že nám napíšete. Za tuto službu může být účtován malý poplatek na pokrytí administrativních nákladů.

Vaše práva podle GDPR

S žádostmi týkajícími se vašich osobních údajů se prosím obraťte na [email protected] Pokud jste se zúčastnili našich průzkumů, můžeme vaše osobní údaje identifikovat pouze pomocí ID účastníka, které vám bylo zobrazeno po průzkumu a které bylo také uloženo v souboru cookie ve vašem zařízení. Prosím, uchovejte záznam vašeho ID účastníka pro budoucí použití. Pokud nelze identifikovat ID účastníka, společnost Realeyes nemůže identifikovat vaše údaje, aby vaši žádost splnila.

Právo na přístup

GDPR vám dává právo na přístup k informacím, které jsme o vás uchovávali. Pokud chcete získat přístup k těmto informacím, zašlete žádost na adresu [email protected] Každá žádost o přístup k vašim informacím musí být podložena předložením přijatelného dokladu totožnosti. V souvislosti s našimi studiemi také požadujeme, abyste nám poskytli ID účastníka, které vám bylo zobrazeno při účasti ve studii a které je také uloženo v souboru cookie na zařízení použitém k účasti v naší studii. Pokud vše vyhovuje požadavkům, obdržíte kopii svých osobních údajů. Je-li žádost o osobní informace nebo opatření zjevně neodůvodněná nebo nepřiměřená, může být požadován přiměřený poplatek nebo může být žádost zamítnuta.

Právo na opravu

Své osobní údaje si můžete nechat kdykoli opravit, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. V případě potřeby opravy nebo aktualizace vašich osobních údajů je třeba nás informovat. Můžete nás kdykoliv upozornit na adrese [email protected]

Právo na vymazání

Své osobní údaje si můžete kdykoli vyžádat tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo omezit nebo zablokovat zpracování vašich osobních údajů z naší strany.

Právo odvolat svůj souhlas

Pokud zpracování proběhlo na základě vašeho souhlasu, máte kdykoliv právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů na adrese [email protected]

Právo na námitku

Kdykoliv máte právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku. Pro vymazání postupujte podle těchto pokynů.     

Stížnosti

Tyto Zásady se řídí právními předpisy Estonské republiky. Veškeré spory týkající se těchto Zásad budou řešeny jednáním. Pokud Strany spor nevyřeší jednáním, urovná spory Harju Maakohus (okresní soud v Harju) v souladu s postupem stanoveným zákony Estonské republiky.

Pokud máte jakékoli obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje nebo jak s nimi nakládáme, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali přímo a vaše obavy vyřešíme. Máte však právo podat stížnost na estonský inspektorát pro ochranu údajů (jeho kontaktní údaje naleznete zde).

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se informací, které uchováváme, nebo našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.


Pošlete e-mail na adresu [email protected] a do zprávy uveďte předmět „Zásady ochrany osobních údajů“.


Napište nám na adresu Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, Londýn, W1W 6BP.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O změnách vás budeme informovat zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo během používání softwaru či jiné služby, kterou poskytujeme. Pokud používáte naše služby poté, co jste byli o těchto změnách informováni (oznámením na našich webových stránkách nebo v softwaru či prostřednictvím jiné služby), jste vázáni veškerými změnami těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Poslední aktualizace: 16. prosince 2022

Zveřejnění informací o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii

Definice  Pojmy „Obchodní účel(y)“, „Osobní údaje“,
„Prodat“ (nebo „Prodej“), „Poskytovatel(é) služeb“ a „Třetí strany“ mají význam
uvedený v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018
(CCPA). Tyto odkazy na pojmy a jejich zveřejnění se omezují na tuto část
Zásad ochrany osobních údajů a jsou určeny výhradně pro spotřebitele žijící v
Kalifornii. 
Kategorie shromážděných Osobních údajů  

Návštěvníci webových stránek: Jména, názvy profesí a přidružené
společnosti, e-mailové adresy, ID souborů cookie, IP adresy.  

Průzkum trhu: Proprietární jedinečné identifikátory, IP adresy, ID
souborů cookie, kódované výrazy obličeje, heuristika zařízení,
informace
o chování spojené s používáním našeho
softwaru.    

Účely shromažďování a používání Osobních údajů  Osobní údaje používáme pro usnadnění provozu
našich webových stránek, provádění průzkumu trhu a pro marketing nebo
komunikaci.  
Kategorie zdrojů, z nichž jsou Osobní údaje shromažďovány   Webové stránky, proprietární software pro
průzkum trhu, marketingové aktivity a služby zákaznické podpory.  
Kategorie Osobních údajů, které prodáváme  Neprodáváme osobní údaje.  
Účely pro prodej osobních údajů  Neprodáváme osobní údaje.  
Kategorie Třetích stran, kterým jsou Osobní údaje prodávány  Neprodáváme osobní údaje.  
Kategorie třetích stran, se kterými byly informace sdíleny pro obchodní
účely 

Hosting webových stránek a služby správy obsahu,
technologické a komunikační platformy, webová analytika, poskytovatelé
anotačních služeb.

 

Práva a možnosti spotřebitelů v Kalifornii 
Přístup k vašim Osobním údajům nebo jejich vymazání  

Pokud chcete získat přístup nebo smazat své osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [email protected] a do zprávy uveďte předmět „Zásady ochrany osobních údajů“.

Upozorňujeme, že nemůžeme přijmout žádost o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich smazání, pokud nemůžeme ověřit vaše osobní údaje nebo bydliště v Kalifornii, v případech, kde tyto informace potřebujeme, abychom splnili zákonnou povinnost nebo ve vztahu k právnímu nároku.  

 

Last updated: 2023 01 16 

Děkujeme!