Vårt personvern

Vårt personvern

Realeyes OÜ (“Realeyes”) gjennomfører markedsforskning for å bidra til å optimalisere nettinnhold og nettannonsering for sine kunder. Vår varemerkebeskyttede programvare brukes for å spore ansiktstrekkene til personer som velger å delta i vår markedsforskning og for å analysere deres emosjonelle respons på skjermmedier.


Selv om Realeyes forplikter seg til å gjøre deltakeropplevelsen så naturlig og beskjeden som mulig, tar vi også personvernet i studiene våre på alvor. Realeyes er etablert i Estland (på 15, Tallinn 11615, Estland, registerkode: 11730664, kontakt: [email protected]), og vi samsvarer med Estlands og EUs personvernkrav.


Vår personvernerklæring forteller deg hvordan vi ser etter og bruker den personlige informasjonen (se definisjonen nedenfor) som vi samler inn fra deltakere gjennom våre Realeyes-tjenester, samt informasjon som vi samler inn gjennom vårt nettsted på www.realeyesit.com (“Nettsted”). Realeyes er behandlingsansvarlig for opplysningene vi samler inn. Les denne personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler (“Retningslinjer”) nøye. Når du deltar i en av våre markedsforskere eller bruker nettstedet vårt, godtar du disse retningslinjene.

Det er ytterst viktig å beskytte personvernet ditt.

  1. Realeyes gir deg kontrollen over personopplysningene dine. 
  2. All personlig informasjon vi samler inn fra deg, vil bli behandlet som konfidensiell gjennom implementeringen av sikkerhetstiltak.
  3. Vi deler ikke opplysningene dine som er blitt samlet inn gjennom markedsforskning, med kundene våre på en måte som muliggjør identifikasjon av en spesifikk person som deltar i studiene våre.

Hva betyr personlig informasjon?

Personlig informasjon betyr alt som kan brukes for å identifisere deg, inkludert ansiktsopptak og IP-adresser som vi samler inn mens du deltar i markedsforskningen vår eller informasjon som vi samler inn fra brukere av nettstedet vårt eller tjenestene våre.
Hvis du ikke godtar våre retningslinjer, ikke delta i Realeyes-markedsforskning på denne tidspunktet eller bruk nettstedet vårt.

Datasikkerhet er vår prioritet

All personlig informasjon vil bli lagret på et sikkert sted i EU. Vi bruker bransjestandard tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert fremlegging eller behandling. Disse tiltakene varierer avhengig av sensitiviteten til informasjonen vi har samlet inn fra deg.
Men ingen metode for overføring over Internett eller via mobilenhet, eller metode for elektronisk lagring, er helt sikker. Derfor kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable måter å beskytte informasjonen din.

Hvilken personlig informasjon samler vi inn?

Nettstedinformasjon

Når du bruker nettstedet vårt, kan vi og tredjeparter (databehandlere vi engasjerer som nettsteddrifts- og innholdsadministreringstjenesteleverandører, teknologi- og kommunikasjonsplattformleverandører, leverandører av nettstedsanalyse) bruke automatiserte måter for å samle inn informasjon om deg, din datamaskin eller annen enhet og din bruk av nettstedet vårt. For eksempel kan nettserverne våre samle inn og logge informasjon som type enhet, operativsystem og nettleser du bruker når du får tilgang til nettstedet vårt, og andre systeminnstillinger, som språk systemet ditt bruker og landet og tidssonen enheten din befinner seg. Nettserveren vår kan også registrere adressen til nettsiden som refererte deg til nettstedet vårt og IP-adressen til enheten for å koble til nettstedet vårt.


Vi samler også inn annen informasjon som du velger å oppgi når du bruker nettstedet vårt eller tjenestene våre. Hvis du velger å opprette en konto på nettstedet vårt, vil vi samle inn navnet ditt, navn på bedrift, jobbtittel og e-postadresse. (Opprettelse av en konto vil gi deg muligheten til å få tilgang til avansert innhold som kan inkludere visning av hvitebokpresentasjoner og demonstrere Realeyes-tjenestene osv.)
Realeyes vil ikke bruke brukernes personlige informasjon til noe annet formål uten ditt samtykke eller juridiske forpliktelse til å gjøre det.

Informasjon samlet inn under markedsforskning

Denne kategorien av personopplysninger inkluderer alle opplysninger vi samler inn under en markedsundersøkelse (inkludert medieanalyse utført for Realeyes sine kunder og programvareforbedring)

Slike personopplysninger inkluderer følgende

·            Tilordning av unike identifikatorer under tjenesteengasjement, inkludert via informasjonskapsler.
·            Undersøkelsessvar og studiedata fra markedsforskning eksplisitt oppgitt av deltakerne i undersøkelsen eller markedsforskningsdata.
·            Miljø og spesifikasjoner på din enhet:
o        Plattform (mobil/nettbrett/desktop).
o        Navn på nettleser og versjon.
o        Navn på operativsystem og versjon.
o        Anonymisert IP-adresse med siste forkastede subnett.
·            Dine interaksjoner med innholdet via enheten:
o        Hvorvidt en video laster inn og er i fokus.
o        Hvordan du bruker en video.
o        Videometadata som innholds-ID, tittel og kategori.
o        Prosentandelen av videoinnholdet som har blitt sett.
·            Ansiktsopptak av deg via enhetens frontkamera, mens du samhandler med medieinnholdet:
Hvis du har gitt oss tillatelse til å bruke ditt frontvendte kamera på din enhet mens du samhandler med innholdet, får vi tilgang til opplysningene fra kameraet og behandler det på enheten din med programvaren vår for å avlede følgende separate datapunkter:
o        Hvorvidt et ansikt er registrert og, i så fall, posisjonen og retningen til ansiktet sammenlignet med skjermen. Programvaren vår deltar ikke i ansiktsgjenkjenning av noen form.
o        I hvilken grad du ser ut til å være oppmerksom på innholdet.
o        Din tilsynelatende reaksjon på innholdet (grad av generelle følelser slik som glede, overraskelse, tristhet, bragd, forvirring, forakt eller avsky).
·            Data vi har fått tilgang til gjennom ditt kamera, vil bli brukt til kunderapportering og programvareforbedring.
Realeyes innhenter bevisst ikke informasjon, studiedata eller undersøkelsessvar fra deltakere under 18 år, med mindre (i) gjeldende lokal lov innen databeskyttelse godtar lavere terskelalder; eller (ii) at vi innhenter samtykke fra foresatte. Hvis vi skulle oppdage at noen data har blitt samlet inn fra en deltaker under 18 år, uten å oppfylle betingelsene fra punktene (i) eller (ii) ovenfor, vil vi umiddelbart slette det.

Hvordan vil vi bruke din personlige informasjon?

Vi bruker din personlige informasjon til følgende formål.

Mesteparten av den personlige informasjonen vi samler inn er relatert til formål for gjennomføring av markedsforskning. I vår bruk dekker markedsforskning ulike aktiviteter, basert på to ulike rettsgrunnlag: a) markedsforskning for medieanalyse utført til nytte for kunder av Realeyes (inkludert kvalitetssikring); og b) programvareforbedringsformål ment å forbedre, utvide og utvikle funksjoner knyttet til den varemerkebeskyttede programvaren vi bruker og markedsforskningstjenestene vi leverer til kundene våre.

Realeyes spesialiserer seg på markedsforskning, og vi analyserer hva mennesker føler når de ser skjermmedier. Vi analyserer disse reaksjonene for å hjelpe kundene våre med å forbedre innholdet og annonseringen sin. Din deltakelse i studiene våre er frivillig og høyt verdsatt. Informasjonen vi deler med kundene våre er anonymisert og identifiserer ikke individuelt noen testdeltakere i markedsforskningen. Rettsgrunnlaget for slike analyse er vår legitime interesse for å muliggjøre forbedring av våre klienters kreative materialer gjennom analyse av effektivitet, engasjement og emosjonelle responser hos testpersonene. Bredt sagt betyr legitime interesser at vi behandler din personlige informasjon (dvs. ansiktsbilde, enhetsdata og andre data som du deler med oss) basert på vår genuine og legitime grunn og vi skader ikke noen av dine rettigheter eller friheter. I vår vurdering har vi tatt hensyn til risiko til stede i din behandling, din sannsynlige respons på denne risikoen og hvilke fordeler du sannsynligvis vil få av vår behandling.

Med hensyn til programvareforbedringsformål, samler vi kun inn personlig informasjon fra deltakere som har gitt sitt eksplisitte samtykke. I så fall får vi tilgang til den samme informasjonen som er samlet inn under markedsforskning som aktuelt for tilgangen basert på den legitime gjeldende vurderingen.

Hvis du oppretter en konto på nettstedet vårt og hvis du gir ditt samtykke til at Realeyes kontakter deg, kan Realeyes bruke din personlige informasjon til å kontakte deg og sørge for at nettstedet og tjenestene fungerer som de skal og tilby deg støtte. Den personlige informasjonen kan også være nødvendig i tilfelle våre registrerte brukere har problemer med Realeyes-tjenestene eller -nettstedet. Videre bruk er også spesifisert i disse retningslinjene under avsnittet Informasjonskapsler.

Realeyes vil ikke dele din personlige informasjon med tredjeparter for markedsføringsformål.


Realeyes vil ikke bruke brukeres personlige informasjon til noe annet formål uten ditt samtykke eller juridiske forpliktelse til å gjøre det.

Hvem deler vi din personlige informasjon med?

Realeyes kan dele din informasjon på begrensede måter for å levere tjenestene våre til deg:

  • Vi jobber med pålitelige partnere for å utføre følgende oppgaver på våre vegne og kan måtte fremlegge personlig informasjon til dem, slik at de kan utføre disse oppgavene. Disse oppgavene inkluderer nettstedsdrift, innholdsadministreringstjenester, teknologi- og kommunikasjonsplattformleverandører og leverandører av nettstedsanalyse, kommentartjenesteleverandører. Men disse selskapene er bundet av konfidensialitetsforpliktelser og har ingen selvstendig rett til å bruke personlig informasjon utover det som er nødvendig for å hjelpe oss med å levere tjenestene våre.
  • Vi kan dele din personlige informasjon, der det er passende, med ethvert medlem av vårt konsern og våre tilknyttede selskaper. Enhver fremlegging vil være i samsvar med personvernforskrifter, og du samtykker til å dele din personlige informasjon med vårt konsern og våre tilknyttede selskaper.
  • Vi kan dele din personlige informasjon når vi mener å gjøre det er nødvendig for å beskytte, håndheve eller forsvare de juridiske rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendommen til Realeyes, våre ansatte eller agenter eller brukere, for å overholde gjeldende lov eller juridisk prosess, inkludert å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter.
  • Du godtar at, hvis det er en endring i eierskap av Realeyes eller en av våre eiendeler, som i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, reorganisering, oppløsning eller likvidering), eller hvis vi fatter tiltak i påvente av en slik transaksjon, kan vi overføre og fremlegge personlig informasjon vi har samlet inn til det nye eller potensielle selskapet, alltid med forbehold om personvernforskrifter.
  • Vi kan dele anonymiserte, aggregerte eller avidentifiserte data uten begrensninger.
  • I tillegg til delingen beskrevet i denne personvernerklæringen, kan vi dele informasjon om deg med tredjeparter når du samtykker til slik deling.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler vi plasserer på datamaskinen eller enheten din for å gjøre det mulig for oss å spore og vurdere deltakeratferdsinformasjon. Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å spore bruk og interaksjon med mediespillerne som brukes for å måle respons på annonser. Informasjonskapslene våre slettes etter 13 måneder.

Vi kan også bruke tjenesteleverandører som Google Analytics og Hubspot for å hjelpe oss med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet vårt. Informasjonen samlet inn av teknologien vil bli lagt frem til eller samlet inn direkte av disse tjenesteleverandørene. For å forhindre Google Analytics fra å bruke informasjon for analyse kan en bruke installere nettlesertillegget for Google Analytics ved å klikke her.


For å finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan man sletter dem besøk http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


Hvis du deltar i markedsforskning, vil vi legge inn en informasjonskapsel på nettleseren din med en deltaker-ID som gjør at vi kan identifisere deg i tilfelle du ønsker å se opplysningene vi har om deg. Vi krever at du oppgir deltaker-ID-en din til oss i tilfelle du ønsker å se deltakeroppføringene vi har om deg.


Hvis du velger å ikke delta i markedsforskning, vil vi legge inn en informasjonskapsel på datamaskinen din ettersom det er nødvendig for å huske valget ditt (det eneste formålet med informasjonskapselen). Hvis du sletter informasjonskapslene fra nettleseren din, sletter du også avregistreringen og du kan bli bedt om å delta i markedsforskningen vår igjen.

Vi har ikke tilgang til og disse retningslinjene styrer ikke bruken av informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier som kan plasseres på datamaskinen din, mobiltelefonen din eller annen enhet av ikke-tilknyttet, tredjeparts annonseteknologi, annonseservere, annonsenettverk andre ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse partene som bruker disse teknologiene kan tilby deg en måte å ikke motta annonsemålretting som beskrevet nedenfor.

Ikke spor-signaler og lignende mekanismer

Vi gjenkjenner ikke eller responderer på nettleserinitierte ikke spor-signaler, ettersom Internett-bransjen fortsatt jobber med Ikke spor-standarder, implementeringer og løsninger.

Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder som sosiale mediesider og kan også inneholde tredjeparts programtillegg (som Facebooks “like”-knapp og Twitters “følg”-knapp). Hvis du velger å bruke disse sidene eller funksjonene, kan du legge frem informasjonen din ikke bare til disse tredjepartene, men også til deres brukere og allmennheten mer generelt avhengig av hvordan tjenestene deres fungerer. Vår mediespiller kan plasseres på tredjeparts nettsteder som del av deres tjenester til brukerne deres.


Ettersom disse tredjeparts nettstedene og tjenestene ikke opereres av Realeyes, er vi ikke ansvarlig for innholdet eller praksisene til disse nettstedene eller tjenestene utover å inkorporere slike tredjeparts programtillegg til nettstedet vårt. Innsamling, bruk og fremlegging av din personlige og annen informasjon vil også være underlagt personvernerklæringene til tredjepartsnettstedene eller -tjenestene, og ikke bare denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese personverns- og sikkerhetserklæringene til disse tredjepartene.

Hvor lenge beholder vi personlig informasjon?

Vi lagrer personlig informasjon så lenge det er nødvendig for våre forsknings- og forretningsformål angitt over og påkrevd av lov. Med mindre du har samtykket til vår behandling for programvareforbedringsformål, vil vi slette dine videopptak og unike ID-er som er samlet inne for markedsundersøkelsesformål etter at det ikke lenger er nødvendig for å støtte markedsundersøkelser for en kunde, men uansett ikke mer enn 90 dager etter å ha blitt registrert for slikt formål. Når personlig informasjon ikke lenger er nødvendig, sletter vi den fra våre systemer.
Hvis du ber om sletting av din personlige informasjon (se rett til sletting som fastsatt nedenfor), vil vi slette de spesifikke personopplysningene innen 30 dager etter mottak av forespørselen.

Barnebeskyttelse

Realeyes innhenter bevisst ikke inn informasjon, studiedata eller undersøkelsessvar fra deltakere under 18 år, med mindre (i) gjeldende lokal lov innen databeskyttelse godtar lavere terskelalder; eller (ii) at vi innhenter samtykke fra foresatte. Hvis vi skulle oppdage at noen data har blitt samlet inn fra en deltaker under 18 år, uten å oppfylle betingelsene fra punktene (i) eller (ii) ovenfor, vil vi umiddelbart slette det.

Internasjonal overføring av personlig informasjon

Vi kan overføre din personlige informasjon til land utenfor EØS (som USA). Vi gjør dette for dataadministrerings- og forretningsformål, spesielt for outsourcet databehandling av organisasjoner på våre vegne og i samsvar med det angitte målet med databehandlingen. Vi fatter passende tiltak for å sikre at din informasjon er tilstrekkelig beskyttet. Hvis du ikke godtar dette, må du ikke bruke tjenestene våre.

Tilgang til endringer av din personlige informasjon

Hvis du vil se, endre eller slette din personlige informasjon, kontakt oss på [email protected] under emneoverskriften “Personvernerklæring”. I visse jurisdiksjoner kan du ha rett til å be om tilgang til personlig informasjon vi innehar, ved å skrive til oss. Det kan komme et lite gebyr for denne tjenesten, for å dekke administrasjonskostnader.

Dine rettigheter under GDPR

Kontakt [email protected] for søknader om dine personopplysninger. Hvis du deltok i spørreundersøkelsene våre, kan vi bare identifisere personopplysningene dine med en deltaker-ID som ble vist til deg etter spørreundersøkelsen og som også ble lagret i en informasjonskapsel på enheten din. Ta vare på deltaker-ID-en din for fremtidig referanse. Hvis deltaker-ID-en ikke kan identifiseres, kan ikke Realeyes identifisere dine opplysninger for å oppfylle forespørselen din.

Rett til tilgang

GDPR gir deg rett til tilgang til informasjon vi innehar om deg. Hvis du vil ha tilgang til den informasjonen, send forespørselen din til [email protected] Enhver forespørsel om tilgang til din informasjon skal være underlagt å oppgi akseptabelt identifikasjonsbevis. Relatert til studiene våre krever vi også at du gir oppgir deltaker-ID-en vist til deg til oss når du deltar i studien og som også er lagret i en informasjonskapsel på enheten som brukes for å delta i studien vår. Hvis alt samsvarer, vil du få oppgitt kopien av personopplysningene dine. Hvis en persons forespørsel om informasjon eller tiltak åpenbart er uberettiget eller overdreven, kan et rimelig gebyr bli krevd, eller handlingen bli avvist.

Rett til korrigering

Du kan få personopplysningene dine korriger når som helst, i tilfelle de er unøyaktige eller ufullstendige. Du bør varsle oss for å korrigere eller oppdatere personopplysningene dine. Du kan varsle oss når som helst på [email protected]

Rett til sletting

Du kan be oss om å slette dine personopplysninger når som helst ved å kontakte oss på [email protected]

Rett til å begrense behandling

I visse omstendigheter har du rett til å begrense eller blokkere oss fra å behandle personopplysningene dine.

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt

Hvis behandlingen er foretatt basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt til behandling av dine personopplysninger når som helst ved å kontakte oss på [email protected]

Rett til å klage

Du har når som helst rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger. Følg instruksjonene for sletting.

Klager

Retningslinjene styres av lovgivningen i Estland. Tvister i forbindelse med disse retningslinjene skal avgjøres gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke løser tvisten gjennom forhandling, skal tvistene avgjøres av Harju Maakohus (Harju County Court), i henhold til prosedyren angitt av loven i Estland.


Hvis du har bekymringer for måten vi behandler eller håndterer opplysningene dine, oppfordrer vi deg til å kontakte oss direkte for å løse bekymringene dine. Men du har rett til å fremføre en klage til det estiske personverninspektoratet (du finner kontaktopplysningene deres her: https://www.aki.ee/en/contacts).

Kontakte oss

Kontakt oss hvis du har kommentarer eller spørsmål om informasjon vi har eller om personvernerklæringen vår.


Send en e-post til [email protected] under emneoverskriften “Personvernerklæring”
Skriv til oss på Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Endringer i personvernerklæringen vår

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut en kunngjøring på nettstedet vårt eller under bruk av programvaren eller andre tjenester vi leverer. Du er bundet av eventuelle endringer i personvernerklæringen vår når du bruker tjenestene våre etter at du varsles om disse endringene (gjennom en kunngjøring på nettstedet vårt eller i programvaren eller under annen tjeneste).

California Consumer Privacy Disclosure

Definisjoner Begrepene “Forretningsformål”, “Personlig informasjon”, “Selg” (eller “Salg”), “Tjenesteleverandør(er)” og “Tredjeparter” har betydningene gitt i California Consumer Privacy Act av 2018 (CCPA). Disse begrepsreferansene og fremleggingene er begrenset til dette avsnittet av personvernerklæringen og angitt eksklusivt for California-forbrukere.
Kategorier av innsamlet personlig informasjon

Nettstedbesøkere: Navn, profesjonelle titler og selskapstilknytninger, e-postadresser, informasjonskapsel-ID-er, IP-adresser.
Markedsforskning: Varemerkebeskyttede unike identifikatorer, IP-adresser, informasjonskapsel-ID-er, kodede ansiktsuttrykk, enhetsheuristikk, atferdsinformasjon knyttet til bruk av programvaren vår.

Formål for innsamling og bruk av personlig informasjon Vi bruker personlig informasjon for å muliggjøre driften av nettstedet vårt, gjennomføre markedsforskning og for markedsføring eller kommunikasjon.
Kategorier av kilder der personlig informasjon samles inn Nettsted, varemerkebeskyttet markedsforskningsprogramvare, markedsføringsaktiviteter og kundestøttetjenester.
Kategorier av personlig informasjon vi selger Vi selger ikke personlig informasjon.
Formål med å selge personlig informasjon Vi selger ikke personlig informasjon.
Kategorier av tredjeparter personlig informasjon selges til Vi selger ikke personlig informasjon.
Kategorier av tredjeparter informasjon ble delt med for et forretningsformål

Nettstedsdrifts- og innholdsadministreringstjenester, teknologi- og kommunikasjonsplattformer, nettstedsanalyse, kommentartjenesteleverandører.

 

California-forbrukerrettigheter og -alternativer
Få tilgang til eller slett din personlige informasjon

Du kan få tilgang til eller slette din personlige informasjon ved å sende oss e-post på [email protected] under emneoverskriften “Personvernerklæring”.

Merk at vi ikke aksepterer en forespørsel om å få tilgang til eller slette din personlige informasjon der vi ikke kan verifisere din personlige informasjon eller California-bostatus, der vi krever at den er i overensstemmelse med en juridisk forpliktelser eller relatert til et rettskrav.

 

Sist oppdatert: 2023.01.16 

Takk!