Search
Close this search box.

Vår sekretess

Vår sekretess

Realeyes OÜ (“Realeyes”) gör marknadsundersökningar för att förbättra webbinnehåll och annonser på nätet för sina kunder. Vår egenutvecklade programvara används för att spåra ansiktsdrag hos människor som väljer att delta i vår marknadsundersökning och analysera deras känslomässiga reaktion på den media som visas på skärmen.


Även om vi på Realeyes gör vårt yttersta för att göra deltagarupplevelsen så naturlig och diskret som möjligt tar vi också deltagarnas integritet i samband våra studier på allvar. Realeyes är baserat i Estland (Vahe 15, Tallinn 11615 Estland, registreringskod: 11730664, kontakt: info@realeyesit.com) och vi följer Estlands och EU:s dataskyddskrav.


I vår sekretesspolicy klargörs hur vi ser efter och använder de personuppgifter (se definition nedan) som vi samlar in från deltagare genom Realeyes tjänster, samt de uppgifter som vi samlar in genom vår webbsida på www.realeyesit.com (“webbplatsen”). Realeyes är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Läs noggrant igenom denna sekretess- och Cookiepolicy (“Policy”). När du deltar i en av våra marknadsundersökningar eller använder vår webbplats samtycker du till denna policy.

Att skydda din integritet är något vi tar på största allvar

  1. Realeyes låter dig bestämma när det kommer till dina personuppgifter. 
  2. Alla personuppgifter som vi får in från dig kommer att behandlas som konfidentiella genom implementering av olika säkerhetsåtgärder.
  3. Vi delar inte dina insamlade uppgifter från marknadsundersökning med våra kunder på ett sätt som möjliggör identifiering av någon specifik individ som deltar i vår studier.

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter avser allt som kan användas för att identifiera dig, inklusive ansiktsregistrering och IP-adresser som vi samlar in när du deltar i vår marknadsundersökning eller uppgifter som vi får från användare på vår webbsida eller genom våra tjänster.
Om du inte samtycker till villkoren i vår policy avråder vi dig för närvarande från att delta i Realeyes marknadsundersökning och att inte använda vår webbplats.

Vi prioriterar datasäkerhet

Alla personuppgifter kommer att lagras på ett säkert ställe inom EU. Vi använder branschstandardiserade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörigt avslöjade eller obehörig behandling. Dessa åtgärder kan variera beroende på hur känsliga uppgifterna som vi fått från dig är.
Hur som helst kan aldrig hundraprocentig säkerhet garanteras för någon överföringsmetod över internet eller via mobil enhet, eller för någon elektronisk lagringsmetod. Så även om vi gör vårt yttersta för att använda kommersiellt vedertagna åtgärder för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter från webbplatsen

När du använder vår webbplats kan vi och tredje parter (personuppgiftsbiträden vi har som webbhotell och leverantörer av innehållshanteringstjänster, leverantörer för tekniska och kommunikationsplattformar, webbplatsanalysleverantörer) använda automatiserade metoder för att samla uppgifter om dig, din dator eller annan enhet och hur du använder webbplatsen. Vår webbtjänst kan till exempel samla in och spara uppgifter såsom vilken enhetstyp, vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder när du besöker vår webbplats, samt andra systeminställningar såsom vilket språk ditt system använder och landet och tidszonen din enhet befinner sig i. Vår webbserver kan också registrera den adress på webbsidan som hänvisade dig till vår webbplats och IP-adressen för enheten du använder för att ansluta till vår webbplats.
Vi samlar också in andra uppgifter som du väljer att lämna ut när du använder vår webbplats eller våra tjänster. Om du väljer att skapa ett konto på vår webbplats kommer vi att samla in ditt namn, företagsnamn, jobbtitel och e-postadress. (Om du skapar ett konto kan du få tillgång till avancerat innehåll. Detta innehåll kan innefatta tillgång till våra vitbokspresentationer och möjligheten att testa Realeyes tjänster osv.)
Realeyes kommer inte att använda användares personuppgifter för något annat ändamål utan ditt samtycke eller man har en juridisk skyldighet att göra detta.

Uppgifter som samlas in i samband med marknadsundersökning

Denna kategori av personuppgifter innefattar alla uppgifter som vi samlar in i samband med marknadsundersökningar (inklusive all medieanalys genomförd till förmån för Realeyes kunder och programvaruförbättring)

Sådana personuppgifter inkluderar följande

·            Tilldelning av unika identifierare i samband med tjänsteuppdrag, inklusive via cookies.
·            Undersökningssvar och marknadsundersökningsstudier som uttryckligen tillhandahålls av undersökningsobjekten eller marknadsundersökningsdata.
·            Din enhetsmiljö och specifikationer:
o Plattform (mobil/surfplatta/stationär dator).
o Webbläsarens namn och version.
o Operationssystems namn och version.
o Anonymiserad IP-adress där det sista undernätet inte tillämpas.
·            Din interaktion med innehållet via enheten:
o Om en video laddas och är i fokus.
o Hur du interagerar med en video.
o Videometadata såsom innehålls-ID och -kategori.
o Procent av videoinnehållet som har setts.
·            Ansiktsregistrering av dig när du interagerar med medieinnehåll via den främre kameran på din enhet:
Om du har gett oss tillåtelse att använda den främre kameran i din molnmiljö så har vi tillgång till information från kameran som samlas in medan du interagerar med innehållet. Vi behandlar det på din enhet genom vår programvara för att härleda följande separata datapunkter:
o Om ett ansikte detekteras och, om så är fallet, dess position och orientering i förhållande till skärmen. Vår programvara används inte för ansiktsigenkänning av något slag.
o I vilken utsträckning du verkar vara uppmärksam på innehållet.
o Din reaktion på innehållet (nivå av övergripande känslor som visas, såsom glädje, överraskning, sorg, förvirring, förakt eller avsky).
·            Uppgifter som vi samlat in från kameran kommer endast att användas för att rapportera till våra kunder och för att förbättra användarupplevelsen för programvaran.
Realeyes inhämtar inte medvetet information, undersökningsdata eller enkätsvar från deltagare under 18 år, såvida inte (i) tillämplig lokal dataskyddslagstiftning föreskriver en lägre tröskelålder eller (ii) vi erhåller föräldrarnas samtycke. Om vi upptäcker att uppgifter har samlats in från en deltagare under 18 år utan att uppfylla villkoren i punkterna i eller ii ovan kommer vi omedelbart att radera dem.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål.


Det mesta av personuppgifterna som vi samlar in är relaterad till ändamål som rör syften för marknadsundersökningar. I vår användning omfattar marknadsundersökningar olika aktiviteter utifrån två olika juridiska grunder: a) marknadsundersökning för medieanalys till förmån för Realeyes kunder (inklusive kvalitetssäkring) och b) syften för programvaruförbättring som är avsedda att förbättra, utöka och utveckla funktioner för den programvaran vi äger och använder, samt de marknadsundersökningstjänster vi tillhandahåller våra kunder.


Realeyes specialiserar sig på marknadsundersökningar och analyserar hur människor känner när de tittar på media som visas på skärmen. Vi analyserar deras reaktioner för att hjälpa våra kunder att förbättra deras innehåll och annonser. Ditt deltagande i våra studier är frivilligt och högt uppskattat. Informationen som vi delar med våra kunder är anonymiserad och identifierar inte några testdeltagare individuellt i marknadsundersökningen. Den juridiska grunden för sådan analys är vårt legitima intresse i att göra det lättare för våra kunder att förbättra sitt kreativa material genom analyser beträffande uppmärksamhet, engagemang och känslomässiga svar hos testpersoner. I stort sett betyder legitima intressen att vi behandlar dina personuppgifter (dvs. ansiktsbild, enhetsdata och andra data som du delar med oss) utifrån tidigare nämnda genuina och legitima skäl och under villkoret att vi inte äventyrar någon av dina rättigheter eller friheter. I vår bedömning har vi tagit hänsyn till de risker som finns med vår behandling, ditt troliga svar på dessa risker och de fördelar denna behandlingen troligen innebär för dig.

Med hänsyn till syfte för programvaruförbättring samlar vi endast in personuppgifter från deltagare som uttryckligen givit sitt samtycke. I det här fallet får vi tillgång till samma information som samlats in under marknadsundersökningar som är tillämplig vid tillgången baserad på bedömningen av legitima intressen.


Om du skapar ett konto på vår webbplats och om du ger ditt samtycke till att Realeyes kan komma att kontakta dig kan Realeyes använda dina personuppgifter för att kontakta dig och säkerställa att webbplatsen och tjänsterna fungerar korrekt, samt erbjuda dig support. Personuppgifterna kan komma att behövas ifall våra registrerade användare har problem med Realeyes tjänster eller webbplats. Annan användning beskrivs också i denna policy under avsnittet Cookies.


Realeyes kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.


Realeyes kommer inte att använda användares personuppgifter för något annat ändamål utan ditt samtycke eller man har en juridisk skyldighet att göra detta.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Realeyes kan komma att dela dina uppgifter i begränsad utsträckning för att tillhandahålla våra tjänster:

  • Vi arbetar med pålitliga samarbetspartners som utför följande uppgifter för vår räkning. Vii kan därför behöva dela personuppgifter med dem så att de kan utföra dessa uppgifter. Dessa uppgifter inkluderar webbhotell, innehållshanteringstjänster, leverans av teknik och kommunikationsplattformar, samt leverans av webbplatsanalys och annoteringstjänster. Hur som helst lyder dessa företag under sekretesskyldigheter och har inte någon oberoende rätt att använda personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster.
  • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med alla medlemmar i vår företagsgrupp och med våra dotterbolag när så är nödvändigt. Alla delningar kommer att ske i enlighet med dataskyddsbestämmelser och med ditt samtycke till att dela dina personuppgifter med vår företagsgrupp och dotterbolag.
  • Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi anser att detta är nödvändigt för att skydda, stärka eller försvara Realeyes juridiska rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, våra anställda, agenter eller användare, eller för att följa juridisk lagstiftning eller rättsliga processer, inklusive för att besvara förfrågningar från allmänheten och statliga myndigheter.
  • Du samtycker att vi kan komma överföra och avslöja personuppgifter som vi har samlat in till det nya eller presumtiva företaget i enlighet med dataskyddsbestämmelserna om det sker en förändring i Realeyes ägarskap eller något av våra tillgångar, såsom i samband med en sammanslagning, förvärv, rekonstruktion, upplösning eller likvidation), eller om vi vidtar åtgärder i väntan på en sådan transaktion
  • Vi kan komma att dela anonymiserade, aggregerade eller avidentifierade uppgifter utan begränsning.
  • Utöver delningen som beskrivs i denna sekretesspolicy kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part närhelst du samtycker till eller begär en sådan delning.

Cookies

Cookies är små textfiler som vi placerar på din dator eller enhet för att gör det möjligt för oss att spåra vår undersökning och bedöma information om deltagarnas beteenden. Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer för att spåra användning och interaktion med mediaspelare som används för att mäta hur personer svarar på annonser. Våra cookies raderas efter 13 månader.
Vi kan också komma att använda tjänsteleverantörer såsom Google Analytics och Hubspot för att hjälpa oss att analysera hur användare använder vår webbplats. De uppgifter som samlas in genom tekniska lösningar kommer att delas med eller samlas in direkt genom dessa tjänsteleverantörer. För att förhindra Google Analytics från att använda uppgifter för analys kan du som användare välja att installera ett webbläsartillägg som hindrar deltagande i Google Analytics genom att klicka här.
För mer information om cookies och hur man raderar dem, besök http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
Om du deltar i en marknadsundersökning kommer vi att placera en cookie på din webbläsare som innehåller ett deltagar-ID som gör att vi kan identifiera dig om du önskar att se vilka uppgifter vi har om dig. Vi kräver att du tillhandahåller oss ditt deltagar-ID om du önskar att få tillgång till de deltagaruppgifter vi har om dig.
Om du väljer att inte delta i en marknadsundersökning kommer vi att placera en cookie på din dator eftersom den krävs för att ditt val ska sparas (enda syftet med den cookien). Om du raderar dina cookies på din webbläsare kommer du även att radera ditt val och du kommer att tillfrågas om vill delta i vår marknadsundersökning igen.
Vi har inte påverka och denna policy reglerar heller inte användningen av cookies eller annan teknisk spårning som kan placeras på din dator, mobiltelefon, eller annan enhet av icke anknuten tredje parts annonsteknik, annonsservrar, annonsnätverk eller någon annan icke anknuten tredje part. De parter som använder dessa tekniker kan komma att erbjuda dig att välja bort annonsinriktning såsom beskrivs nedan.

Spåra inte signaler eller liknande mekanismer

Vi erkänner inte eller svarar inte på Do Not Track-signaler som startas av webbläsaren eftersom internetindustrin i nuläget fortfarande håller på att ta fram standarder, implementeringar och lösningar för Do Not Track-signaler.

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser såsom sociala mediesidor. Dessa kan också innehålla tredjepartsplugs-ins (såsom Facebooks “gilla”-knappen och Twitters “följ”-knapp). Om du väljer att använda dessa sidor eller funktioner kan du komma att dela dina uppgifter med inte bara dessa tredje parter, men också deras användare och allmänheten mer generellt beroende på hur deras tjänster fungerar. Vår mediaspelare kan komma att placeras på en tredje parts webbplats som en del av deras tjänster avsedda för deras användare.
Eftersom dessa tredjepartswebbplatser och -tjänster inte drivs av Realeyes bär vi inget ansvar för innehållet eller hur dessa webbplatser eller -tjänster fungerar utöver att inkorporera dessa tredjepartsplug-ins på vår webbplats. Insamlandet, användning och delandet av dina person- eller andra -uppgifter kommer också att bli föremål för sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller -tjänster och inte bara denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att läsa sekretess- och säkerhetspolicyn för dessa tredje parter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter så länge som det krävs för vår undersökning och av de verksamhetsskäl som anges ovan, samt så länge som krävs enligt lag. Om du inte har samtyckt till vår behandling för att förbättra programvaran kommer vi att radera dina videoinspelningar och unika ID:n som samlats in för marknadsundersökningar efter att de inte längre behövs för att stödja en marknadsundersökning för en kund, men under alla omständigheter inte längre än 90 dagar efter att de har spelats in för ett sådant ändamål. När personuppgifter inte längre krävs kommer vi att radera dem från våra system.
Om du begär att dina personuppgifter ska raderas (se rätten till radering enligt nedan) kommer vi att radera den specifika uppgiften inom 30 dagar från det att vi mottagit din begäran.

Barnskydd

Realeyes inhämtar inte medvetet information, undersökningsdata eller enkätsvar från deltagare under 18 år, såvida inte (i) tillämplig lokal dataskyddslagstiftning föreskriver en lägre tröskelålder, eller (ii) vi erhåller det samtycke som krävs enligt tillämplig lag. Om vi upptäcker att uppgifter har samlats in från en deltagare under 18 år utan att uppfylla villkoren i punkterna i eller ii ovan kommer vi omedelbart att radera dem.

Internationell överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (såsom USA). Vi gör detta för vår datahanterings- och affärsändamål, i synnerhet för databehandling av organisationer för vår räkning som lagts ut på entreprenad och i enlighet med det uttalade syftet för databehandlingen. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter har adekvat skydd. Om du inte samtycker till detta avråder vi dig från att använda våra tjänster våra tjänster.

Tillgång till ändringar av dina personuppgifter

Om du vill se, ändra eller radera dina personuppgifter, kontakta oss på info@realeyesit.com under ämnet med rubrik “Sekretesspolicy”. I vissa jurisdiktioner kan du ha rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har genom att skriva till oss. En liten avgift kan komma att tas ut för denna tjänst för att täcka administrativa kostnader.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Vänligen kontakta info@realeyesit.com för ansökningar beträffande dina personuppgifter. Om du deltog i våra undersökningar kan vi bara identifiera dina personliga uppgifter genom att använda det deltagar-ID som visades för dig efter undersökningen och som också lagrades i en cookie på din enhet. Vänligen spara ditt deltagar-id för framtida referens. Om ditt deltagar-ID inte kan identifieras kan inte Realeyes identifiera dina uppgifter för att tillgodose din begäran.

Rätt till tillgång

Dataskyddsförordningen ger dig rätt att få till tillgång till de uppgifter vi har om dig. Om du vill ha tillgång till dessa uppgifter, vänligen skicka oss en begäran till info@realeyesit.com. All begäranden beträffande tillgång till dina uppgifter kommer att vara föremål för att ett godtagbart bevis för identifiering tillhandahålls. I samband med våra undersökningar kräver vi också att du tillhandahåller oss det deltagar-ID som visas när du deltar i studien. Denna lagras också som en cookie på enheten som används för att delta i vår studie. Om allt stämmer kommer du att få en kopia av dina personuppgifter. Om en persons begäran om uppgifter eller åtgärder uppenbarligen är obefogad eller överdriven kan en skälig avgift komma att begäras, eller så kan vidtagna åtgärder komma att nekas.

Rätt till rättelse

Du kan närsomhelst få dina personliga uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du bör meddela oss om att du vill att dina personuppgifter ska rättas eller uppdateras. Du kan närsomhelst kontakta oss på info@realeyesit.com

Rätt till radering

Du kan närsomhelst begära att dina personuppgifter ska genom att kontakta oss på info@realeyesit.com.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa eller blockera vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst dra tillbaka samtycket till behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@realeyesit.com

Rätt att göra invändningar

Du har närsomhelst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Vänligen följ instruktionerna för radering.

Klagomål

Policyn regleras av lagstiftningen i Republiken Estland. Alla tvister beträffande denna policy ska lösas genom förhandlingar. Om parterna inte förmår att lösa tvisten genom förhandling kommer tvisten att avgöras av Harju Maakohus (Harju tingsrätt) i enlighet med det förfarande som föreskrivs av lagstiftningen i Republiken Estland.
Om du har några bekymmer angående sättet som vi behandlar eller hanterar dina uppgifter uppmuntrar vi dig att ta kontakt med oss direkt så vi kan reda ut dina farhågor. Du har dock rätten att lämna in ett klagomål till den estniska dataskyddsinspektionen (dess kontaktuppgifter finns här: https://www.aki.ee/en/contacts).

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har några kommentarer eller frågor om information som vi har om vår sekretesspolicy.
Skicka e-post till info@realeyesit.com under ämnesrubriken “Sekretesspolicy”
Skriv till oss på Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan alltemellanåt komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller under i samband med att programvaran eller annan tjänst som vi tillhandahåller används. Du är bunden av alla ändringar till vår sekretesspolicy när du använder vår tjänst efter att du informerats om dessa ändringar (genom ett meddelande på vår webbplats, i programvaran eller under annan tjänst).

California Consumer Privacy Disclosure

Definitioner Begreppen “företagsändamål”, personuppgifter”, “sälja” (eller “försäljning”), “tjänsteleverantör(er)” och “tredje Parter” har samma betydelser som de som beskrivs i California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA). Dessa begreppsreferenser och avslöjanden är begränsade till det här avsnittet av sekretesspolicyn och är endast avsedda exklusivt för kunder i Kalifornien.
Kategorier för insamlade personuppgifter

Webbplatsbesökare: Namn, yrkestitel och företagsanknytning, e-postadresser, cookie-ID och IP-adresser.
Marknadsundersökning: Patentskyddade unika identifierare, IP-adresser, cookie-ID, kodade ansiktsuttryck, enhetsheuristik och beteendeinformation associerad med användning av vår programvara.

Syften för insamling och användning av personuppgifter Vi använder uppgifterna för att underlätta hanteringen av vår webbplats, göra marknadsundersökningar och för marknadsförings- eller kommunikationsändamål.
Kategorier av källor från vilka personuppgifter samlas in Webbplats, vår egenutvecklade programvara för marknadsundersökningar, marknadsföringsaktiviteter och kundsupporttjänster.
Kategorier av personuppgifter som vi säljer Vi säljer inte personuppgifter.
Syftena med att sälja personuppgifter Vi säljer inte personuppgifter.
Kategorier av tredje parter till vilka personuppgifter säljs Vi säljer inte personuppgifter.
Kategorier av tredje parter till vilka uppgifter delas för affärsändamål

Webbhotell och innehållshanteringstjänster, teknik och kommunikationsplattformar, webbplatsanalys och leverantörer av annoteringstjänster.

 

Kaliforniens konsumenträttigheter och alternativ
Tillgång till eller radering av dina personuppgifter

Du har möjlighet att ändra eller radera dina personuppgifter genom att skicka e-post till oss på info@realeyesit.com med rubriken “Sekretesspolicy”.
Observera att vi inte accepterar en begäran om tillgång eller radering av dina personuppgifter om vi inte kan verifiera dina personuppgifter eller bosättning i Kalifornien, varvid vi behöver dem för uppfylla en juridisk skyldighet eller i samråd med ett juridisk anspråk.

 

Senast uppdaterad: 2023.01.16

Tack!