Search
Close this search box.

Vores Privatliv

Vores Privatliv

Realeyes OÜ (“Realeyes”) udfører markedsundersøgelser for at hjælpe med at forbedre webindhold og online annoncering for sine kunder. Vores proprietære software bruges til at spore ansigtstræk hos mennesker, der vælger at deltage i vores markedsundersøgelser og til at analysere deres følelsesmæssige reaktion på medier på skærmen.
Mens Realeyes er forpligtet til at gøre deltageroplevelsen så naturlig og så diskret som muligt, tager vi også privatlivets fred for deltagerne i vores studier alvorligt. Realeyes er etableret i Estland (på Vahe 15, Tallinn 11615, Estland, registreringsdatabasen kode: 11730664, kontakt: info@realeyesit.com), og vi overholder Estisk og Europæiske Unions databeskyttelseskrav.
Vores privatlivspolitik fortæller dig, hvordan vi passer på og bruger de Personlige Oplysninger (se definitionen nedenfor), som vi indsamler fra deltagerne via vores Realeyes-tjenester, samt oplysninger, som vi indsamler via vores hjemmeside på www.realeyesit.com (“Website”). Realeyes er dataansvarlig for de data, vi indsamler. Læs venligst denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies (“Politik”) omhyggeligt. Når du deltager i en af vores markedsundersøgelser eller bruger vores Hjemmeside, accepterer du denne Politik.

Beskyttelse af dit privatliv er af allerstørste betydning.

  1. Realeyes efterlader dig ansvarlig med hensyn til dine Personlig Data. 
  2. Alle Personlige Oplysninger, som vi indsamler fra dig, vil blive behandlet som fortrolige gennem implementering af sikkerhedsforanstaltninger.
  3. Vi deler ikke dine data, der indsamles under markedsundersøgelser, med vores kunder på en måde, der gør det muligt at identificere en specifik person, der deltager i vores studier.

Hvad betyder Personlige Oplysninger?

Personlige Iplysninger betyder alt, hvad der kan bruges til at identificere dig, herunder ansigtsoptagelser og IP-adresser som vi indsamler, når du deltager i vores markedsundersøgelser, eller oplysninger, som vi indsamler fra brugere af vores hjemmeside eller vores tjenester.
Hvis du ikke er enig med vores Politik, skal du ikke deltage i Realeyes markedsundersøgelser på nuværende tidspunkt eller bruge vores websted.

Datasikkerhed er vores prioritet

Alle Personlig Oplysninger vil blive opbevaret på et sikkert sted i EU. Vi bruger branchestandard tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod uautoriseret offentliggørelse eller behandling. Disse foranstaltninger varierer afhængigt af følsomheden af de oplysninger, vi har indsamlet fra dig.
Men ingen metode til transmission via Internettet eller via mobil enhed, eller metode til elektronisk lagring, er helt sikker. Derfor mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhed.

Hvilke Personlige Oplysninger indsamler vi?

Oplysninger om websted

Når du bruger vores Websted, kan vi og tredjeparter (databehandlere, vi engagerer os, såsom udbydere af websitehosting- og indholds styringstjenester, udbydere af teknologi- og kommunikationsplatforme, udbydere af webstedsanalyse) bruge automatiserede midler til at indsamle oplysninger om dig, din computer eller anden enhed og din brug af vores websted. For eksempel kan vores webservere indsamle og logge oplysninger såsom den type enhed, operativsystem og browser, du bruger, når du får adgang til vores Websted, og andre systemindstillinger, såsom sprog, dit system bruger, og det land og tidszone, hvor din enhed er placeret. Vores webserver kan også registrere adressen på den webside, der henviste dig til vores Hjemmeside, og IP-adressen på den enhed, du bruger, opretter forbindelse til vores Hjemmeside.
Vi indsamler også andre oplysninger, som du vælger at give, når du bruger vores Hjemmeside eller vores tjenester. Hvis du vælger at oprette en konto på vores hjemmeside, indsamler vi dit navn, firmanavn, jobtitel og e-mailadresse. (Oprettelse af en konto giver dig mulighed for at få adgang til avanceret indhold, som kan omfatte visning af vores hvidbøger præsentationer og til demo Realeyes tjenester osv.) Realeyes vil ikke bruge brugernes personlige oplysninger til andre formål uden dit samtykke eller juridiske forpligtelse til at gøre det.

Oplysninger indsamlet under markedsundersøgelser

Denne kategori af personlig data omfatter alle data, vi indsamler under en markedsundersøgelse (herunder enhver medieanalyse, der udføres til gavn for Realeyes kunder og softwareforbedring)

Sådanne personlig data omfatter følgende

·            Tildeling af unikke identifikatorer i forbindelse med Tjenesteydelser, herunder gennem cookies.
·            Undersøgelsessvar og data fra markedsundersøgelser, der udtrykkeligt er givet af de personer, der er omfattet af undersøgelsen eller dataene fra markedsundersøgelser.
·            Dit miljø i forhold til din enhed samt specifikationer:
o        Platform (mobil/tablet/desktop).
o Navn på browser samt -version.
o Navn på operationssystem samt -version.
o Anonymiseret IP-adresse med det sidste undernet er blevet udeladt.
·            Dine interaktioner med indholdet gennem enheden:
o Hvorvidt en video indlæses og er i fokus.
o Hvordan du engagerer dig med en video.
o Video-metadata som f.eks. id af indholds, titel samt kategori.
o Procentdel af videoindholdet, der er blevet set.
·            Ansigtsoptagelser af dig, mens du interagerer med medieindholdet gennem enhedens frontkamera:
Hvis du har givet os tilladelse til at bruge din enheds frontkamera, får vi, mens du interagerer med indholdet, adgang til dataene fra kameraet og behandler dem i vores cloud-miljø ved hjælp af vores software for at derivere følgende separate datapunkter:
o Om hvorvidt der registreres et ansigt, og i så fald hvilken position samt orientering i forhold til skærmen. Vores software engagerer sig ikke i ansigtsgenkendelse af nogen art.
o Det omfang du ser ud til at være opmærksom og vise interesse i henhold til indholdet.
o Din umiddelbare reaktion på indholdet (niveauer af følelser såsom glæde, overrasket, trist, forvirring, foragt eller afsky).
·            Data, som vi har fået adgang til fra kameraet, vil udelukkende blive brugt til rapportering til vores kunder og til forbedring af brugen af softwaren.
Det bliver ikke indhentet undersøgelsesdata eller undersøgelsesbesvarelser af Realeyes fra deltagere under 18 år, medmindre (i) gældende lokal databeskyttelseslovgivning fastsætter en lavere alder, eller (ii) vi får det nødvendige forældresamtykke. Skulle vi opdage, at der er indsamlet oplysninger fra en deltager under 18 år, uden at betingelserne i punkt i) eller ii) ovenfor er opfyldt, sletter vi dem med det samme.

Hvordan vil vi bruge dine Personlige Oplysninger?

Vi bruger dine Personlige Oplysninger til følgende formål.

De fleste af de Personlige Oplysninger, vi indsamler, er relateret til formålet med at udføre markedsundersøgelser. I vores brug dækker markedsundersøgelser forskellige aktiviteter baseret på to forskellige retsgrundlag: a) markedsundersøgelser til medieanalyse udført til fordel for Realeyes (herunder kvalitetssikring); og b) softwareforbedringsformål, der har til formål at forbedre, udvide og udvikle funktioner og funktionaliteter af den proprietære software, vi bruger, og vores markedsundersøgelses tjenester, vi leverer til vores kunder.

Realeyes har specialiseret sig i markedsundersøgelser, og vi analyserer, hvordan folk har det, når de ser medier på skærmen. Vi analyserer disse reaktioner for at hjælpe vores kunder med at forbedre deres indhold og annoncering. Din deltagelse i vores studier er frivillig og højt værdsat. De oplysninger, som vi deler med vores kunder, er anonymiserede og identificerer ikke de enkelte testdeltagere i markedsundersøgelsen individuelt. Retsgrundlaget for en sådan analyse er vores legitime interesse for at fremme forbedringen af vores kunders kreative materialer gennem analyse af testpersonernes opmærksomhed, engagement og følelsesmæssige reaktioner. Groft sagt betyder legitime interesser, at vi behandler dine personlige oplysninger (dvs. ansigtsbillede, enhedsdata og andre data, som du deler med os) baseret på vores ægte og legitime grund og på betingelse af, at vi ikke skader nogen af dine rettigheder og frihedsrettigheder under en sådan brug. I vores vurdering har vi taget hensyn til de risici, der er forbundet med vores behandling, din sandsynlige reaktion på disse risici og de fordele, du sandsynligvis vil modtage fra en sådan behandling.

Med hensyn til softwareforbedring indsamler vi kun Personlig Oplysninger fra deltagere, der har givet deres udtrykkelige samtykke. I dette tilfælde får vi adgang til de samme oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med markedsundersøgelser, som gælder for adgangen baseret på vurderingen af den legitime interesse.

Hvis du opretter en konto på vores hjemmeside, og hvis du giver dit samtykke til, at Realeyes kontakter dig, kan Realeyes bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig og sikre, at hjemmesiden og tjenesterne fungerer korrekt og tilbyde dig support. De personlige oplysninger kan være nødvendige også i tilfælde af vores registrerede brugere har problemer med Realeyes tjenester eller hjemmeside. Yderligere brug er også angivet i denne politik under afsnittet om Cookies.

Realeyes vil ikke dele dine personlige oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål.

Realeyes vil ikke bruge brugernes personlige oplysninger til andre formål uden dit samtykke eller juridiske forpligtelse til at gøre det.

Hvem deler vi dine Personlige Oplysninger med?

Realeyes kan dele dine oplysninger på begrænsede måder for at kunne levere vores tjenester:

  • Vi samarbejder med betroede partnere om at udføre følgende opgaver på vores vegne, og vi kan være nødt til at videregive Personlige Oplysninger til dem, så de kan udføre disse opgaver. Disse opgaver omfatter hosting af websteder, indholdsstyringstjenester, udbydere af teknologi- og kommunikationsplatforme og udbydere af webstedsanalyse, udbydere af anmærkningstjenester.  Disse virksomheder er dog bundet af fortrolighedsforpligtelser og har ingen uafhængig ret til at bruge personlige oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at hjælpe os med at levere vores tjenester.
  • Vi kan dele dine personlige oplysninger, hvor det er relevant, med ethvert medlem af vores gruppe af virksomheder og med nogen af vores associerede selskaber. Enhver videregivelse vil være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, og du giver dit samtykke til at dele dine personlige oplysninger med vores koncernselskaber og associerede selskaber.
  • Vi kan dele dine Personlige Oplysninger, når vi mener, at det er nødvendigt for at beskytte, håndhæve eller forsvare realeyes, vores medarbejderes eller agenters eller brugeres juridiske rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom eller for at overholde gældende lovgivning eller juridisk proces, herunder at reagere på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder.
  • Du accepterer, at hvis der sker en ændring i ejerskabet af Realeyes eller nogen af vores aktiver, såsom i forbindelse med en fusion, erhvervelse, reorganisering, opløsning eller likvidation), eller hvis vi tager skridt i forventning om en sådan transaktion, kan vi overføre og videregive personlige oplysninger, vi har indsamlet til det nye eller potentielle selskab, altid underlagt databeskyttelsesforordningerne.
  • Vi kan dele anonymiserede, aggregerede eller afidentificerede data uden begrænsninger.
  • Ud over den deling, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik, kan vi dele oplysninger om dig med tredjeparter, når du giver samtykke til eller dirigerer en sådan deling.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som vi placerer på din computer eller enhed, så vi kan spore vores forskning og vurdere oplysninger om deltagernes adfærd. Vi bruger tredjepartstjenesteudbydere til at spore brug og interaktion med de medieafspillere, der bruges til at måle svar på reklamer. Vores cookies slettes efter 13 måneder.
Vi kan også bruge tjenesteudbydere som Google Analytics og Hubspot til at hjælpe os med at analysere, hvordan brugere bruger vores hjemmeside. De oplysninger, der indsamles af teknologien, vil blive videregivet til eller indsamlet direkte af disse tjenesteudbydere. For at forhindre Google Analytics i at bruge oplysninger til analyse, kan en bruger installere Google Analytics Framelding browser Add-on ved at klikke her.
Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan du sletter dem, kan du besøge http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
Hvis du deltager i en markedsundersøgelse, placerer vi en cookie i din browser med et deltager-id, som gør det muligt for os at identificere dig, hvis du ønsker at se de data, vi har om dig. Vi kræver, at du giver os deltager-ID et, hvis du ønsker at få adgang til de deltagerposter, vi har om dig.
Hvis du fravælger at deltage i en markedsundersøgelse, placerer vi en cookie på din computer, da det er nødvendigt at huske dit valg (det eneste formål med den pågældende cookie). Hvis du sletter dine cookies fra din browser, sletter du også dit fravalg, og du kan blive bedt om at deltage i vores markedsundersøgelser igen.
Vi har ikke adgang til, og denne politik regulerer ikke brugen af cookies eller andre sporingsteknologier, der kan placeres på din computer, mobiltelefon eller anden enhed af ikke-tilknyttede tredjepartsannonceteknologi, annonceservere, annoncenetværk eller andre ikke-tilknyttede tredjeparter. De parter, der bruger disse teknologier, kan tilbyde dig en måde at fravælge annoncemålretning som beskrevet nedenfor.

Spor ikke signaler og lignende mekanismer

Vi genkender eller reagerer ikke på browserinitierede Sporer Ikkesignaler, da internetindustrien i øjeblikket stadig arbejder på Do Not Track-standarder, implementeringer og løsninger.

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjepartswebsteder såsom sociale mediewebsteder og kan også indeholde tredjeparts plug-ins (såsom Facebook”like”-knappen og Twitter-knappen “følg”). Hvis du vælger at bruge disse websteder eller funktioner, kan du videregive dine oplysninger ikke kun til disse tredjeparter, men også til deres brugere og offentligheden mere generelt afhængigt af, hvordan deres tjenester fungerer. Vores medieafspiller kan placeres på tredjepartswebsteder som en del af deres tjenester til deres brugere.

Da disse tredjepartswebsteder og tjenester ikke drives af Realeyes, er vi ikke ansvarlige for indholdet eller praksis på disse websteder eller tjenester ud over at inkorporere sådanne tredjeparts plug-ins til vores hjemmeside. Indsamling, brug og videregivelse af dine personlige og andre oplysninger vil også være underlagt fortrolighedspolitikkerne på tredjepartswebsteder eller -tjenester og ikke kun denne Fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse disse tredjeparters privatlivs- og sikkerhedspolitikker.

Hvor længe opbevarer du personlige oplysninger?

Vi opbevarer personlige oplysninger så længe det skulle være nødvendigt for vores forskning og forretningsformål som står anført ovenover og som loven kræver. Medmindre du har valgt at give samtykke til vores behandling til formål når det kommer til softwareforbedring, sletter vi dine videooptagelser og unikke ID’er, der er indsamlet til markedsundersøgelsesformål. Dette gøtes, når det ikke længere er nødvendigt for at støtte en markedsundersøgelse for en kunde, men under alle omstændigheder ikke længere end 90 dage efter, at de er blevet optaget til et sådant formål. Når Personlige Oplysninger ikke længere er påkrævet, sletter vi dem fra vores systemer.
Hvis du anmoder om sletning af nogen af dine personlige oplysninger (se retten til sletning som beskrevet nedenfor), sletter vi disse særlige data inden for 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

Børnebeskyttelse

Det bliver ikke indhentet undersøgelsesdata eller undersøgelsesbesvarelser af Realeyes fra deltagere under 18 år, medmindre (i) gældende lokal databeskyttelseslovgivning fastsætter en lavere alder, eller (ii) opnår vi det nødvendige samtykke i forhold til den lovgivning der er gældende. Skulle vi opdage, at der er indsamlet oplysninger fra en deltager under 18 år, uden at betingelserne i punkt i) eller ii) ovenfor er opfyldt, sletter vi dem med det samme.

International Overførsel af Personlige Oplysninger

Vi kan overføre dine Personlige Oplysninger til lande uden for EØS for Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (f.eks. USA). Det gør vi til vores datastyrings og forretningsformål, især til outsourcet databehandling af organisationer på vores vegne og i overensstemmelse med det erklærede mål for databehandlingen. Vi tager passende skridt til at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet. Hvis du ikke accepterer dette, skal du ikke bruge vores tjenester.

Adgang til ændringer af dine Personlige Oplysninger

Hvis du vil se, ændre eller slette dine Personlige Oplysninger, skal du kontakte os på info@realeyesit.com under emneoverskriften “Fortrolighedspolitik”. I visse jurisdiktioner kan du være berettiget til at anmode om adgang til Personlige Oplysninger, vi har, ved at skrive til os. Der kan opkræves et mindre gebyr for denne service til dækning af administrationsomkostninger.

Dine rettigheder i henhold til GDPR

Kontakt venligst info@realeyesit.com for ansøgninger vedrørende dine personlig data. Hvis du deltog i vores undersøgelser, kan vi kun identificere dine personoplysninger ved hjælp af et deltager-ID, der blev vist til dig efter undersøgelsen, og som også blev gemt i en cookie på din enhed. Opbevar registreringen af dit deltager-ID til fremtidig reference. Hvis deltager-IDet ikke kan identificeres, kan Realeyes ikke identificere dine data for at opfylde din anmodning.

Ret til Adgang

GDPR giver dig ret til at få adgang til oplysninger som vi havde om dig. Hvis du ønsker at få adgang til disse oplysninger, bedes du sende dig anmodning til info@realeyesit.com Enhver anmodning om adgang til dine oplysninger skal være underlagt det acceptable bevis for identifikation. I forbindelse med vores studier kræver vi også, at du giver os det deltager-ID, der vises til dig, når du deltager i undersøgelsen, og som også gemmes i en cookie på den enhed, der bruges til at deltage i vores studie. Hvis alt er i overensstemmelse, vil du blive forsynet med en kopi af dine personlig data. Hvis en persons anmodning om oplysninger eller foranstaltninger er klart uberettiget eller overdreven, kan der anmodes om et rimeligt gebyr, eller de trufne foranstaltninger kan afvises.

Ret til Berigtigelse

Du kan til enhver tid få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige. Du bør give os besked på at rette eller opdatere dine personlig data. Du kan til enhver tid underrette os på info@realeyesit.com

Retten til Sletning

Du kan til enhver tid anmode om at slette dine personlig data ved at kontakte os på info@realeyesit.com.

Ret til at Begrænse Behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse eller forhindre os i at behandle dine personlig data.

Ret til at Trække dit Samtykke Tilbage

Hvis behandlingen sker på grundlag af dit samtykke, du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage ved at kontakte os på info@realeyesit.com

Ret til objekt

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlig data. Følg vejledningen for sletning.

Klager

Politikken er reguleret af lovgivningen i Republikken Estland. Eventuelle tvister vedrørende i forbindelse med denne politik afgøres gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke løser tvisten gennem forhandling, afgøres tvisterne af Harju Maakohus (Harju Amt Domstol) efter proceduren i Republikken Estlands lovgivning.
Hvis du har problemer med den måde, vi behandler eller håndterer dine data på, opfordrer vi dig til at kontakt os direkte for at løse dine problemer. Du har dog ret til at indgive en klage til det Estiske Data Beskyttelses Inspektorat (du kan finde deres kontaktoplysninger her: https://www.aki.ee/en/contacts).

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål om oplysninger som vi har eller om vores privatlivspolitik.
Sende en e-mail til info@realeyesit.com under emneoverskriften “Fortrolighedspolitik”
Skriv til os på Realeyes, bæk hus, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Ændringer af vores Privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores Privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om ændringer ved at sende en meddelelse på vores hjemmeside eller under brugen af den software eller anden tjeneste, vi leverer. Du er bundet af eventuelle ændringer i vores Privatlivspolitik, når du bruger vores tjeneste, efter at du har fået besked om disse ændringer (ved en meddelelse på vores hjemmeside eller i softwaren eller under anden tjeneste).

Californien Forbrugernes Privatliv

Definitioner  Udtrykkene “Forretningsformål(er)”, “Personlige Oplysninger”, “Sælg” (eller “Salg”), “Tjenesteudbyder(er)” og “Tredjeparter” har de betydninger, der er angivet i Californien Forbrugerbeskyttelse lov af 2018 (CCPA). Disse termreferencer og oplysninger er begrænset til dette afsnit af Privatlivspolitikken og er udelukkende beregnet til Californiske Forbrugere.
Kategorier af indsamlede Personlige Oplysninger

Besøgende på websted: Navne, faglige titler og virksomhedstilhørsforhold, e-mail-adresser, cookie-IDs, IPadresser.
Markedsundersøgelser: Proprietære unikke identifikatorer, IP-adresser, cookie-IDs, kodede ansigtsudtryk, enhedshæuristik, adfærdsmæssige oplysninger forbundet med brug af vores software.

Formål til indsamling og brug af Personlige Oplysninger Vi bruger personlige oplysninger til at lette driften af vores hjemmeside, udføre markedsundersøgelser og til markedsføring eller kommunikation.
Kategorier af kilder, hvorfra Personlige Oplysninger indsamles Websted, proprietær marked sundersøgelses software, markedsføringsaktiviteter og kundesupporttjenester.
Kategorier af Personlige Oplysninger vi sælger Vi sælger ikke personlige oplysninger.
Formål til salg af personlige oplysninger Vi sælger ikke personlige oplysninger.
Kategorier af Tredjeparter, til hvem Personlige Oplysninger sælges Vi sælger ikke personlige oplysninger.
Kategorier af tredjeparter som oplysninger blev delt til et forretningsformål

Hosting af websteder og indholds styringstjenester, teknologi og kommunikationsplatforme, webstedsanalyser, udbydere af annotationstjenester.

 

Californien Forbrugerrettigheder og Muligheder
Få adgang til eller sSette dine Personlige Oplysninger

Du har mulighed for at få adgang til eller slette dine personlige oplysninger ved at sende os en e-mail på info@realeyesit.com under emneoverskriften “Fortrolighedspolitik”.

Bemærk, at vi ikke kan acceptere en anmodning om at få adgang til eller slette dine personlige oplysninger, hvor vi ikke kan bekræfte dine personlige oplysninger eller opholdstilladelse i Californien hvor vi kræver, at de overholder en juridisk forpligtelse eller i forbindelse med et retskrav.

Sidst opdateret: 2023.01.16

 

Tak skal du have!