Search
Close this search box.

Ang Aming Privacy

Ang Aming Privacy

Ang Realeyes OÜ (“Realeyes”) ay nagsasagawa ng market research para makatulong na mapabuti ang nilalaman ng web at online na advertising para sa mga kustomer nito. Ang software na pagmamay-ari namin ay ginagamit para subaybayan ang mga katangian ng mukha ng mga taong piniling sumali sa aming market research at para suriin ang kanilang emosyonal na tugon sa on-screen na media.


Habang nakatuon ang Realeyes na maging natural ang karanasan ng kalahok at hindi nakakagambala hangga’t maaari, sineseryoso din namin ang privacy ng mga kalahok sa aming pag-aaral. Itinatag sa Estonia ang Realeyes (sa Vahe 15, Tallinn 11615, Estonia, code ng rehistro: 11730664, contact: info@realeyesit.com), at sinusunod namin ang mga kinakailangan sa proteksyon ng data ng Estonian at European Union.


Isinasaad sa iyo ng aming Patakaran sa Privacy kung paano namin pinangangalagaan at ginagamit ang Personal na Impormasyon (tingnan ang kahulugan sa ibaba) na kinokolekta namin mula sa mga kalahok sa pamamagitan ng aming mga serbisyo sa Realeyes, pati na rin ang impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng aming website sa www.realeyesit.com (“Website”) . Ang Realeyes ay siyang data controller para sa data na kinokolekta namin. Basahin nang mabuti ang Patakaran sa Privacy at Cookies (“Patakaran’). Kapag sumali ka sa isa sa aming mga market research o ginamit ang aming Website, sumasang-ayon ka sa Patakarang ito.

Pinakamahalaga ang pag-iingat sa privacy mo.

 1. Pinapayagan ka ng Realeyes na mamahala sa mga tuntunin ng Personal na Data mo.
 2. Ang kahit anong Personal na Impormasyon na kinokolekta namin mula sa iyo ay ituturing na kumpidensyal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad.
 3. Hindi namin ibabahagi ang data mo na nakolekta sa panahon ng market research sa aming mga kustomer sa paraang nagbibigay-daan sa pagkilala sa sinumang partikular na indibidwal na kasali sa aming mga pag-aaral.

Ano ang kahulugan ng Personal na Impormasyon?

Nangangahulugan ang Personal na Impormasyon ng anumang bagay na maaaring magamit para makilala
ka, kabilang ang mga facial recording at IP address na kinokolekta namin habang nakikilahok ka sa aming market research o impormasyon na kinokolekta namin mula sa mga user ng aming website o sa aming mga serbisyo.


Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming Patakaran, huwag sumali sa market research ng Realeyes sa oras na ito o gamitin ang aming website.

Prayoridad namin ang seguridad sa data

Itatago ang lahat ng Personal na Impormasyon sa isang ligtas na lokasyon sa loob ng EU. Gumagamit kami ng pamantayan sa industriya ng teknikal at pang-organisasyong mga hakbang sa seguridad para protektahan ang data mo laban sa hindi awtorisadong pagbubunyag o pagproseso. Ang mga hakbang na ito ay magkaiba depende sa pagiging sensitibo ng impormasyon na aming nakolekta mula sa iyo.


Gayunpaman, walang kahit anong paraan ng paglilipat sa Internet o sa pamamagitan ng mobile device, o paraan ng electronic storage, ang ganap na ligtas. Kaya, habang sinisikap naming gawin ang mga paraan na tinatanggap sa komersyo para protektahan ang impormasyon mo, hindi namin magagarantiya ang ganap na kaligtasan nito.

Anong Personal na Impormasyon ang aming kinokolekta?

Impormasyon sa Website

Kapag gumamit ka ng aming Website, kami at ang mga third party (mga tagaproseso ng data na aming ginagamit gaya ng pagho-host ng website at mga provider ng serbisyo sa pamamahala ng content, mga provider ng platform ng teknolohiya at komunikasyon, mga provider ng analytics ng website) ay pwedeng gumamit ng mga awtomatikong paraan para mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyo, sa computer mo o iba pang device at ang iyong paggamit sa aming Website. Halimbawa, ang aming mga web server ay pwedeng mangolekta at mag-log ng impormasyon tulad ng klase ng device, operating system at browser na ginagamit mo kapag ina-access ang aming Website, at iba pang setting ng system, tulad ng wikang ginagamit ng system mo at ang bansa at zone ng oras kung saan matatagpuan ang device mo. Pwede ding i-record ng aming web server ang address ng web page na nag-refer sa iyo sa aming Website at ang IP address ng device na ginagamit mo para kumonekta sa aming Website.


Kinokolekta din namin ang iba pang impormasyon na pinili mong ibahagi kapag ginagamit ang aming Website o ang aming mga serbisyo. Kapag pinili mong gumawa ng account sa website namin, kukunin namin ang pangalan mo, pangalan ng kumpanya, titulo ng trabaho at email address. (Ang paggawa ng account ay magbibigay sa iyo ng posibilidad na ma-access ang advance na content na pwedeng kasama ang pagtingin sa aming mga white paper na presentasyon para i-demo ang mga serbisyo ng Realeyes atbp.)


Hindi kailanman gagamitin ng Realeyes ang personal na impormasyon ng mga user para sa anupamang ibang layunin nang wala kang pahintulot o legal na obligasyon na gawin ito.

Nakolektang impormasyon sa panahon ng market research

Sakop sa kategoryang ito ng personal na data ang lahat ng data na kinokolekta namin sa panahon ng market research (kabilang ang anumang pagsusuri sa media na isinagawa para sa kapakinabangan ng mga kustomer ng Realeyes at pagpapahusay ng software)

Sakop sa naturang personal na data ang sumusunod

 • Pagtatalaga ng mga natatanging tagapagkilala sa panahon ng mga pakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo, kasama ang sa pamamagitan ng cookies.
 • Ang mga tugon sa survey at data ng pag-aaral sa market research na tahasang ibinigay ng mga subject ng survey o data ng market research.
 • Ang kalagayan at mga detalye ng device mo:
  • Platform (mobile/tablet/desktop).
  • Pangalan ng browser at bersyon.
  • Pangalan at bersyon ng Operating System.
  • Hindi pinakikilalang IP address na tinanggal ang huling subnet.
 • Ang mga pakikipag-ugnayan mo sa content sa pamamagitan ng device:
  • Kung naglo-load ang video at nakapokus.
  • Paano ka nakikipag-ugnayan sa video.
  • Metadata ng video tulad ng content ID, pamagat, at kategorya.
  • Porsiyento ng content ng video na napanood.
 • Mga pag-record sa mukha mo habang nakikipag-ugnayan ka sa content ng media, sa pamamagitan ng camera na nakaharap sayo mula sa iyong device:

Kung nabigyan mo kami ng pahintulot na gamitin ang camera na nakaharap sa iyo mula sa device mo, habang may interaksyon ka sa content, ina-access namin ang data mula sa camera at pinoproseso namin ito sa aming cloud environment gamit ang aming software para makuha ang sumusunod na magkahiwalay na mga puntos ng data:

  • Kung mayroon mang nakitang mukha at, kung gayon, ang posisyon at oryentasyon ng mukha na nakaugnay sa screen. Walang kakayahan ang aming software na makakilala ng mukha.
  • Ang saklaw kung saan makikita na binibigyang pansin mo ang content.
  • Ang makikita na reaksyon mo sa content (mga antas ng pangkalahatang emosyon na ipinapakita, tulad ng kaligayahan, sorpresa, kalungkutan, takot, pagkalito, paghamak o pagkasuklam).
 • Ang data na aming na-access mula sa camera ay istriktong gagamitin para sa pag-uulat sa aming mga customer at para sa mga pagpapahusay sa paggamit ng software.

Hindi sadyang kumukuha ng impormasyon, , data ng pag-aaral, o mga tugon sa survey mula sa mga kalahok na wala pang 18 taong gulang ang Realeyes, maliban kung (i) ang naaangkop na lokal na batas sa proteksyon ng data ay nagbibigay ng mas mababang threshold sa edad; o (ii) makakakuha kami ng kinakailangang pahintulot ng magulang. Kung malalaman namin na ang anumang data ay nakolekta mula sa isang kalahok na wala pang 18 taong gulang, nang hindi nakakatugon sa alinman sa mga kondisyon sa ilalim ng mga punto (i) o (ii) sa itaas, agad namin itong tatanggalin.

Paano namin ginagamit ang Personal na Impormasyon mo?

Ginagamit namin ang Personal na Impormasyon mo para sa sumusunod na mga layunin.


Karamihan sa kinokolekta naming Personal na Impormasyon ay nauugnay sa mga layunin ng pagsasagawa ng market research. Sa paggamit namin, saklaw ng market research ang magkakaibang aktibidad, batay sa dalawang magkaibang legal na batayan: a)market research para sa pagsusuri ng media na isinagawa para sa kapakinabangan ng mga customer ng Realeyes (kabilang ang katiyakan ng kalidad); at b) mga layunin ng pagpapahusay ng software na nilalayon para pahusayin, palawakin at bumuo ng mga tampok at functionality ng proprietary na software na ginagamit namin at ang mga serbisyo sa market research na ibinibigay namin sa aming mga customerr.


Ang Realeyes ay dalubhasa sa market research at sinusuri namin kung ano ang nararamdaman ng mga tao kapag tinitingnan nila ang on-screen na media. Sinusuri namin ang mga reaksyong ito para makatulong sa aming mga customer na mapabuti ang kanilang content at advertising. Ang pagsali mo sa aming pag-aaral ay boluntaryo at lubos na pinahahalagahan. Ang impormasyong ibinabahagi namin sa aming mga customer ay ginawang hindi makakakilala at hindi indibidwal na makakatukoy sa sinumang kalahok sa market research. Ang legal na batayan para sa nasabing pagsusuri ay ang aming lehitimong interes para mapadali ang pagpapabuti ng mga creative na materyales ng aming mga kliyente sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagiging tutok,, pakikipag-ugnayan at mga emosyonal na tugon ng mga subject sa pagsubok. Sa madaling salita, nangangahulugan ang lehitimong interes na pinoproseso namin ang personal na impormasyon mo (ibig sabihin, larawan ng mukha, data ng device at iba pang data na ibinabahagi mo sa amin) batay sa aming tunay at lehitimong dahilan at sa kondisyon na hindi namin nilalapastangan ang alinman sa mga karapatan mo at kalayaan sa panahong na ginamit mo iyon. Sa aming pag-assess, isinasaalang-alang namin ang mga konsiderasyon sa mga panganib na kaakibat sa aming pagproseso, ang maaari mong pagtugon sa mga panganib na iyon at ang mga benepisyong maaari mong matatanggap mula sa naturang pagproseso.

Tungkol sa mga layunin ng pagpapahusay sa software, kinokolekta namin ang Personal na Impormasyon mula lamang sa mga kalahok na nagbigay ng kanilang tahasang pahintulot. Sa ganitong kaso, ina-access namin ang parehong impormasyong nakolekta sa panahon ng market research bilang naaangkop sa pag-access batay sa lehitimong pag-assess ng interes.


Para sa mga layunin sa pagpapahusay ng software, hindi kami nangongolekta ng anumang biometric na data mo bukod sa larawan ng mukha mo sa video. Gayunpaman, ang aming mga modelo ng machine learning ay sinasanay para malaman kung ang parehong indibidwal ay lilitaw sa dalawang magkahiwalay na larawan o hindi. Ang mga modelong ito ay ginawa at sinanay sa mga dataset ng totoong data, tulad ng facial data mo na aming kinokolekta.


Ang mga larawan sa mukha gaya nito ay pwedeng ituring bilang biometric na data, kung ang sumusunod na tatlong kundisyon ay natutugunan:

 1. a) ang data na nauugnay sa mga katangiang pisikal, pisyolohikal o katangian ng pag-uugali ng isang natural na tao (kabilang ang mga larawan sa mukha);
 2. b) ang nasabing personal na data ay nagreresulta mula sa partikular na teknikal na pagproseso ng data na itinakda sa a); at
 3. c) ang personal na data ay ginagamit para makilala sa natatanging paraan ang isang natural na tao.

Ang ayunin namin ay pahusayin ang aming modelo ng machine learning sa paraan na may kakayahan na natatanging makilala ang kaibahan ng isang natural na tao mula sa isa pa, pero sa kasalukuyan, ang layunin namin sa paggamit ng mga larawan mo sa mukha ay hindi para makilala ka sa natatanging paraan, pero para sanayin sa maayos na paraan ang aming modelo ng machine learning.


Ang amingteam ng pananaliksik at pagpapaunlad ay walang anupamang ibang impormasyon hinggil sa iyo at hindi nila layunin na kilalanin ka sa ano pa mang ibang paraan.


Kapag gumawa ka ng account sa aming website at kung ibibigay mo ang iyong pahintulot para sa Realeyes na makontak ka, maaaring gamitin ng Realeyes ang personal na impormasyon mo para makipag-ugnayan sa iyo at para matiyak na gumagana nang tama ang Website at mga serbisyo at para mag-alok sa iyo ng suporta. Ang personal na impormasyon ay posibleng kailangan kung sakaling ang aming mga nakarehistrong user ay may mga isyu sa mga serbisyo o website ng Realeyes. Ang karagdagang paggamit ay tinatalakay din sa Patakaran na ito sa ilalim ng seksyong Cookies.


Hindi ibinabahagi ng Realeyes ang Personal na Impormasyon mo sa mga ikatlong partido para sa mga layuning pang-marketing.


Hindi kailanman gagamitin ng Realeyes ang personal na impormasyon ng mga user para sa anupamang ibang layunin nang wala kang pahintulot o legal na obligasyon na gawin ito.

Kanino namin ibinabahagi ang Personal na Impormasyon mo?

Pwedeng ibahagi ng Realeyes ang impormasyon mo sa mga limitadong paraan para maibigay ang aming mga serbisyo:

 • Nakikipagtulungan kami sa pinagkakatiwalaang mga kasosyo, para gawin ang sumusunod na mga gawain sa ngalan namin at maaaring kailanganin naming ibunyag sa kanila ang Personal na Impormasyon para magawa nila ang mga gawaing ito. Kasama na sa mga gawaing ito ang pagho-host ng website, mga serbisyo sa pamamahala ng content, mga provider sa platform ng teknolohiya at komunikasyon at mga provider ng analytics ng website, mga provider sa serbisyo ng anotasyon. Gayunpaman, ang mga kumpanyang ito ay nasasaklawan ng mga obligasyon sa pagiging kumpidensyal at walang anumang malayang karapatan na gamitin ang Personal na Impormasyon na higit pa sa kinakailangan para tulungan kami para magampanan ang aming mga serbisyo.
 • Pwede naming ibahagi ang Personal na Impormasyon mo, kung saan naaangkop, sa sinumang miyembro sa grupo ng aming mga kompanya at sa alinman sa aming mga affiliate. Ang anumang pagbubunyag ay alinsunod sa mga regulasyon sa proteksyon ng data at pinahihintulutan mo na ibahagi ang Personal na Impormasyon mo sa grupo ng aming mga kompanya at mga affiliate.
 • Pwede naming ibahagi ang Personal na Impormasyon mo kung sa palagay namin ang paggawa nito ay kinakailangan para protektahan, ipatupad, o ipagtanggol ang mga legal na karapatan, privacy, kaligtasan, o ari-arian ng Realeyes, aming mga empleyado o ahente o user, o para masunod ang naaangkop na batas o legal na proseso , kabilang ang pagtugon sa mga kahilingan mula sa publiko at mga awtoridad ng gobyerno.
 • Sumasang-ayon ka na, kung mayroong pagbabago sa pagmamay-ari ng Realeyes o alinman sa aming mga ari-arian, tulad ng may kaugnay sa pagsasanib, pagbili, reorganization, dissolution o liquidation), o kung gagawa kami ng mga hakbang bilang paghihintay sa naturang transaksyon, maaari kamingmaglipat at magbunyag ng Personal na Impormasyong nakolekta namin sa bago o inaasahang kumpanya, na palaging saklaw sa mga regulasyon sa proteksyon ng data.
 • Pwede kaming magbahagi nang hindi nakakakilala, pinagsama-sama o hindi natutukoy na data nang walang limitasyon.
 • Karagdagan pa sa pagbabahagi na inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito, pwede kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo sa mga ikatlong partido sa tuwing pinahintulutan mo o iniutos ang naturang pagbabahagi.

Cookies

Ang cookies ay maliliit na text file na inilalagay namin sa computer mo o device para payagan kaming subaybayan ang aming pananaliksik at suriin ang impormasyon sa gawain ng kalahok. Gumagamit kami ng mga ikatlong partido na provider ng serbisyo para subaybayan ang paggamit at interaksyon sa mga media player na ginagamit para sukatin ang mga tugon sa mga advertisement. Tinatanggal ang mga cookies namin pagkaraan ng 13 buwan.


Pwede rin kaming gumamit ng mga provider ng serbisyo tulad ng Google Analytics at Hubspot para matulungan kaming suriin kung paano ginagamit ng mga user ang aming Website. Ang impormasyong nakokolekta ng teknolohiya ay ihahayag o direktang kokolektahin ng mga provider ng serbisyo na ito. Para mapigilan ang Google Analytics na gamitin ang impormasyon para sa analytics, maaaring i-install ng user ang Google Analytics Opt-Out Browser Add-on sa pamamagitan ng pag-click dito.


Para alamin pa ang tungkol sa cookies at kung paano matatanggal ang mga ito, bisitahin ang http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


Kapag sasali ka sa market research, maglalagay kami ng cookie sa browser mo na naglalaman ng ID ng Kalahok na nagbibigay-daan sa amin na makilala ka sakaling gusto mong makita ang data na hawak namin sa iyo. Kakailanganin namin sa iyo na ibigay sa amin ang ID ng Kalahok kung sakaling gusto mong i-access ang mga record ng kalahok na hawak namin tungkol sa iyo.


Kung mag-opt out ka sa paglahok sa market research, maglalagay kami ng cookie sa computer mo dahil kinakailangan ito para matandaan ang iyong pinili (ang tanging layunin ng cookie na iyon). Kapag tatanggalin mo ang cookies mo mula sa browser mo, tatanggalin mo rin ang pag-opt out mo at maaaring hilingin ulit sa iyo na sumali sa aming mgamarket research.


Wala kaming access sa at ang Patakaran na ito ay hindi pinamamahalaan ang paggamit ng cookies o iba pang teknolohiya sa pag-track na maaaring ilagay sa computer mo, mobile phone, o iba pang device ng hindi affiliate, ikatlong partido na teknolohiya sa ad, mga server ng ad, mga ad network o anupamang ibanghindi affiliate na mga ikatlong partido. Ang mga nasabing partido na gumagamit ng mga teknolohiyang ito ay maaaring mag-alok sa iyo ng paraan para mag-opt out sa pag-target sa ad gaya ng inilarawan sa ibaba.

Mga Do-not-Track na Signal at Mga Kaparehong Paraan

Hindi kami kumikilalao tumutugon sa mga Do Not Track na signal na inilunsad ng browser ,r, dahil ang industriya ng Internet ay kasalukuyan pa ring gumagawa ng mga pamantayan, pagpapatupad, at solusyon sa mga Do Not Track na pamantayan.

Maaaring naglalaman ang aming website ng mga link sa mga ikatlong partido na website tulad ng mga social media site, at maaari ding naglalaman ng mga ikatlong partido na plug-in (tulad ng Facebook “like” button at Twitter “follow” button). Kung gugustuhin mong gamitin ang mga site o feature na ito, maaari mong ibunyag ang impormasyon mo hindi lamang sa mga ikatlong partido na iyon, kundi pati na rin sa kanilang mga user at sa publiko sa pangkalahatan depende sa kung paano gumagalaw ang kanilang mga serbisyo. Ang media player namin ay pwedeng ilagay sa mga ikatlong partido na website bilang bahagi ng kanilang mga serbisyo sa kanilang mga user.


Dahil sa ang mga ikatlong partido na website at serbisyong ito ay hindi pinapatakbo ng Realeyes, wala kaming pananagutan para sa content o mga kasanayan ng mga website na ito o serbisyo bukod sa pagdadagdag ng mga ikatlong partido na plug-in sa aming website. Ang pagkolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng personal at iba pang impormasyon mo ay sasailalim din sa mga patakaran sa privacy ng mga ikatlong partido na website o serbisyo, at hindi lamang ang Patakaran sa Privacy na ito. Inaanyayahan ka naming basahin ang mga patakaran sa privacy at seguridad ng mga ikatlong partido na ito.

Gaanoba katagal ninyo pinapanatili ang Personal na Impormasyon?

Nagtatago kami ng Personal na Impormasyon hanggang sa ito ay kinakailangan para sa aming pananaliksik at mga layunin ng negosyo na nakasaad sa itaas at bilang pagsunod sa batas. Maliban lang kung pumapayag ka sa aming pagpoproseso para sa mga layunin sa pagpapahusay ng software, tatanggalin namin ang iyong mga pag-record ng video at natatanging IDs na nakolekta para sa layunin ng pananaliksik sa merkado pagkatapos na hindi na kinakailangang suportahan ang isang pananaliksik sa merkado para sa isang customer, pero hindi hihigit sa 90 araw pagkatapos na ma-record para sa nasabing layunin. Kung hindi na kailangan ang Personal na Impormasyon, tatanggalin namin ito sa aming mga system.


Kung hihiling ka na tanggalin ang alinman sa iyong Personal na Impormasyon (tingnan ang karapatang burahin gaya ng itinakda sa ibaba), tatanggalin namin ang partikular na data na iyon sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ang kahilingan mo.  

Proteksyon sa Bata

Hindi sinasadyang kumukuha ang Realeyes ng impormasyon, data ng pag-aaral, o mga tugon sa survey mula sa mga kalahok na wala pang 18 taong gulang, maliban kung (i) ang naaangkop na lokal na batas sa proteksyon ng data ay nagbibigay ng mas mababang threshold sa edad; o (ii) makakakuha kami ng kinakailangang pahintulot sa ilalim ng aplikadong batas. Kung malalaman namin na ang anumang data ay nakolekta mula sa isang kalahok na wala pang 18 taong gulang, nang hindi nakakatugon sa alinman sa mga kondisyon sa ilalim ng mga punto (i) o (ii) sa itaas, agad namin itong tatanggalin.

Internasyonal na Paglilipat ng Personal na Impormasyon

Pwede naming ilipat ang Personal na Impormasyon mo sa mga bansa sa labas ng European Economic Area EEA (tulad ng US). Ginagawa namin ito para sa aming pamamahala ng data at mga layunin sa negosyo, partikular na, para sa pagpoproseso ng outsourced na data sa mga organisasyon sa ngalan namin at alinsunod sa nakasaad na layunin ng pagproseso ng data. Gumagawa kami ng mga nababagay na hakbang para matiyak na sapat ang proteksyon sa impormasyon mo. Kung hindi ka ikaw sang-ayon dito, huwag gamitin ang aming mga serbisyo.

Access para sa mga pagbabago sa Personal na Impormasyon mo

Kung gusto mong makita, mabago o matanggal ang Personal na Impormasyon mo, kontakin kami sa info@realeyesit.com sa ilalim ng paksang pamagat na “Patakaran sa Privacy”. Sa iilang hurisdiksyon, may posibilidad na magkaroon ka ng karapatan na humiling ng access sa Personal na Impormasyong hawak namin, sa pamamagitan ng pagsulat sa amin. Puwede kang singilin ng maliit na halaga para sa serbisyong ito, para matugunan ang mga gastos sa pangangasiwa.

Ang mga karapatan mo sa ilalim ng GDPR

Makipag-ugnayan sa info@realeyesit.com para sa mga aplikasyon tungkol sa iyong personal na data. Kung nakasali ka sa aming mga survey, malalaman lang namin ang personal na data mo gamit ang isang ID ng Kalahok na ipinakita sa iyo pagkatapos ng survey at nakatago rin sa isang cookie sa device mo. Itago ang record ng ID ng Kalahok mo para magamit sa hinaharap. Kung hindi makilala ang ID ng Kalahok, hindi makikilala ng Realeyes ang data mo para matupad ang iyong kahilingan.

Karapatan sa Pag-access

Binibigyan ka ng GDPR ng karapatan na ma-access ang impormasyong hawak namin tungkol sa iyo. Kung gusto mong ma-access ang impormasyon na iyon, ipadala ang kahilingan mo sa info@realeyesit.com. Anumang kahilingan para sa pag-access ng impormasyon mo ay depende sa pagbibigay ng nararapat na patunay ng pagkakakilanlan. Kaugnay ng aming mga pag-aaral hinihiling din namin na magbigay ka sa amin ng ID ng Kalahok na ipinakita sa iyo noong nakikibahagi ka sa pag-aaral at nakatago rin sa isang cookie sa device na ginamit para sumali sa aming pag-aaral. Kung sinunod ang lahat, bibigyan ka ng kopya ng personal na data mo. Kung malinaw na hindi makatwiran o sobra na ang kahilingan ng isang tao para sa impormasyon o mga habang, maaaring sisingilin ng makatwirang bayad, o maaaring tanggihan ang ginawang proseso.

Karapatan ng Pagwawasto

Pwede mong iwasto ang personal na data mo anumang oras, kung sakaling hindi ito tumpak o hindi kumpleto. Dapat ipaalam mo sa amin para itama o i-update ang personal na data mo. Pwede mo kaming abisuhan anumang oras sa info@realeyesit.com

Karapatan ng Pagbubura

Pwede kang humiling na tanggalin ang personal na data mo anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnyan sa amin sa info@realeyesit.com.

Karapatang Higpitan ang Pagproseso

Sa iilang partikular na pagkakataon, may karapatan kang higpitan o harangan kami sa pagproseso ng personal na data mo.

Karapatan na Bawiin ang iyong Pahintulot

Kung ang pagproseso ay ginawa batay sa paghintulot mo, may karapatan kang bawiin ang pahintulot mo sa pagproseso ng personal na data mo anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa info@realeyesit.com

Karapatang tumutol

At any given time, you have a right to object to the processing of your personal data. Please follow the instructions for erasure.

Mga reklamo

Ang Patakaran ay pinamamahalaan ng batas sa Republika ng Estonia. Anumang hindi pagkakaunawaan tungkol dito/kaugnay ng Patakarang ito ay dapat ayusin sa pamamagitan ng mga negosasyon. Kapag nabigo ang Mga Partido na lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng negosasyon, ang mga hindi pagkakaunawaan ay aayusin ng Harju Maakohus (Harju County Court), alinsunod sa pamamaraang ibinigay ng batas sa Republika ng Estonia.


Kung mayroon kang anumang tanong sa paraan ng pagpoproseso o pangangasiwa namin sa data mo, hinihimok ka naming makipag-ugnayan sa amin nang direkta para malutas ang mga tanong mo. Gayunpaman, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa Estonian Data Protection Inspectorate (pwede mong mahanap ang kanilang mga detalye sa pakikipag-ugnayandito).

Pakikipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang komento o tanong tungkol sa impormasyong hawak namin o tungkol sa aming Patakaran sa Privacy.


Magpadala ng email sa info@realeyesit.com sa ilalim ng pamagat sa paksa na “Patakaran sa Privacy”


Sulatan kami sa Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Mga Pagbabago sa aming Patakaran sa Privacy

Maaaring i-update namin ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Magbibigay kami ng abiso sayo tungkol sa mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng isang anunsyo sa aming website o sa panahon ng paggamit ng software o iba pang serbisyong ibinibigay namin. Ikaw ay nasasailalim sa anumang mga pagbabago sa aming Patakaran sa Pagkapribado kapag ginamit mo ang aming serbisyo pagkatapos kang maabisuhan ng mga pagbabagong ito (sa pamamagitan ng isang anunsyo sa aming website o sa software o sa panahon ng iba pang serbisyo).

Huling na-update: 16 Disyembre 2022

Pagbubunyag ng Privacy sa Consumer ng California

Mga Kahulugan Ang mga terminong “(Mga) Layunin sa Negosyo”, “Personal
na Impormasyon”, “Ibenta” (o “Pagbebenta”),
“(Mga) Provider ng Serbisyo” at “Mga Ikatlong Partido” ay
may mga kahulugang ibinigay sa California Consumer Privacy Act of 2018 ( CCPA).
Ang mga tinukoy na salita at pagbubunyag na ito ay limitado sa seksyong
Patakaran sa Privacy at itinalaga bilang eksklusibo para sa Mga Consumer ng
California. 
Mga Kategorya sa nakolektang Personal na Impormasyon  

Mga bisita sa website: Mga pangalan,
propesyonal na titulo at mga affiliation sa kompanya, email address, cookie
IDs, IP address.  

Market research: Mga proprietary na natatanging tagapagpakilala, IP
address, cookie IDs, naka-code na ekspresyon ng mukha, heuristic ng device,
impormasyon
sa pag-uugali na may kaugnayan sa paggamit ng aming
software.    

Mga layunin para sa pangongolekta at paggamit ng Personal na
Impormasyon 
Gumagamit kami ng personal na impormasyon para mapadali ang pagpapatakbo
ng aming website, magsagawa ng market research, at para sa marketing o sa
pakikipag-ugnayan.  
Mga kategorya ng mga pinanggagalingan kung saan kinokolekta ang Personal
na Impormasyon  
Website, proprietary na software sa market research, mga aktibidad sa
marketing at mga serbisyo sa suporta sa customer.  
Mga Kategorya ng Personal na Impormasyong ibinebenta namin Hindi kami nagbebenta ng personal na impormasyon.  
Mga layunin para sa pagbebenta ng personal na impormasyon Hindi kami nagbebenta ng personal na impormasyon.  
Mga Kategorya ng Mga Ikatlong Partido kung kanino ibinebenta ang
Personal na Impormasyon 
Hindi kami nagbebenta ng personal na impormasyon.  
Mga kategorya ng mga ikatlong partido kung kanino ibinahagi ang
impormasyon para sa layunin ng negosyo 

Mga serbisyo para sa pagho-host ng website at pamamahala ng content, mga
platform para sa teknolohiya at pakikipag-ugnayan website analytics, mga provider
sa serbisyo ng anotasyon.

 

Mga Karapatan at Opsyon ng Consumer ng California 
Pag-access o Pagbura sa Personal na Impormasyon Mo  

May kakayahan kang ma-access o mabura ang personal na impormasyon mo sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa info@realeyesit.com sa ilalim ng paksang pamagat na “Patakaran sa Privacy”.

Tandaan na maaaring hindi kami tumanggap ng kahilingan na i-access o burahin ang personal na impormasyon mo kung saan hindi namin ma-verify ang personal na impormasyon mo o tirahan sa California, kung saan kailangan namin itong tumugon sa isang legal na obligasyon o kaugnay sa isang legal na paghahabol.  

 

Last updated: 2023 01 24 

Salamat!