Nasza Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności

Firma Realeyes OÜ (dalej „Realeyes”) prowadzi badania rynku celem pomocy w ulepszaniu treści internetowych i reklam online dla swoich klientów. Nasze zastrzeżone oprogramowanie służy do śledzenia rysów twarzy osób, które zdecydują się wziąć udział w naszych badaniach rynkowych, oraz do analizowania emocjonalnej reakcji na media wyświetlane na ekranie.


Chociaż Realeyes dokłada wszelkich starań, aby doświadczenie uczestników było tak naturalne i dyskretne, jak to tylko możliwe, prywatność uczestników naszych badań stanowi ważny aspekt naszych działań. Siedziba główna Realeyes mieści się Estonii (pod adresem Vahe 15, Tallin 11615, kod rejestracyjny: 11730664, e-mail kontaktowy: [email protected]), i podlega wymogom praw dotyczących ochrony danych na terenie Estonii i Unii Europejskiej.


W naszej Polityce prywatności informujemy, w jaki sposób dbamy o/wykorzystujemy dane osobowe (patrz: definicja poniżej) zbierane od uczestników za pośrednictwem naszych usług Realeyes, a także informacje uzyskiwane za pośrednictwem naszej witryny internetowej www.realeyesit.com („Witryna”) . Administratorem danych, które zbieramy jest firma Realeyes. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności i Polityką plików cookies („Polityka”). Biorąc udział w jednym z naszych badań rynkowych lub korzystając z naszej Witryny, wyrażacie Państwo zgodę na warunki niniejszej Polityki.

Ochrona Państwa prywatności ma ogromne znaczenie.

  1. Realeyes pozostawia kontrolę w zakresie danych osobowych ich właścicielom, czyli Państwu. 
  2. Wszelkie dane osobowe zbierane od Państwa będą traktowane jako poufne dzięki wdrożeniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  3. Nie udostępniamy naszym klientom Państwa danych zebranych podczas badań rynkowych w sposób pozwalający na identyfikację konkretnej osoby biorącej udział w naszych badaniach.

Co oznacza termin dane osobowe?

Terminem danych osobowych określa się wszystko, co można wykorzystać do identyfikacji danego użytkownika, w tym zapisy twarzy i adresy IP, które zbieramy podczas Państwa uczestnictwa w naszych badaniach rynkowych, lub informacje zbierane od użytkowników odwiedzających naszą witrynę lub korzystających z naszych usług.
Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszą Polityką, nie możecie brać udziału w badaniach rynkowych Realeyes ani korzystać z naszej strony internetowej.

Ochrona danych jest naszym priorytetem

Wszystkie dane osobowe przechowywane będą w bezpiecznym miejscu na terenie UE. Stosujemy standardowe w branży techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem. Środki te różnią się w zależności od wrażliwości informacji, które zebraliśmy.


Jednak żadna metoda transmisji dokonywanych przez Internet lub urządzenie mobilne ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa. Z tego powodu, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Państwa informacji, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Informacje ze strony internetowej

Kiedy korzystacie Państwo z naszej Witryny, my oraz strony trzecie (współpracujące z nami podmioty przetwarzające dane, takie jak dostawcy usług hostingu witryn internetowych i zarządzania treścią, dostawcy technologii i platform komunikacyjnych, dostawcy analiz witryn internetowych) możemy używać zautomatyzowanych środków do zbierania informacji o Państwie, Państwa komputerze lub innych urządzeniach oraz o korzystaniu z naszej Witryny.

Na przykład, nasze serwery internetowe mogą gromadzić i rejestrować informacje o używanych typach urządzenia, systemach operacyjnych i przeglądarkach, z których korzystacie Państwo podczas uzyskiwania dostępu do naszej Witryny, jak również innych ustawieniach systemowych, takich jak język używany przez system oraz kraj i strefa czasowa, w której znajduje się dane urządzenie.

Nasz serwer internetowy może również rejestrować adres strony internetowej, która przekierowała Państwa do naszej Witryny oraz adres IP urządzenia, z którego Państwo korzystacie, łącząc się z naszą Witryną.

Zbieramy również inne informacje, które zdecydujecie się Państwo podać podczas korzystania z naszej Witryny lub korzystania naszych usług. Jeśli zdecydujecie się Państwo utworzyć konto w naszej witrynie, zapiszemy Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko i adres e-mail. (Utworzenie konta zapewni Państwu możliwość dostępu do zaawansowanych treści, które mogą obejmować przeglądanie naszych prezentacji oraz demonstracji usług Realeyes itp.)

Realeyes nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników w żadnym innym celu bez Państwa zgody lub obowiązku prawnego.

Informacje zebrane podczas badań rynkowych

Ta kategoria danych osobowych obejmuje wszystkie dane, które zbieramy podczas badania rynku (w tym analizy mediów przeprowadzonej na rzecz klientów Realeyes i ulepszania oprogramowania)

Takie dane osobowe obejmują:

·            Przypisywanie unikalnych identyfikatorów podczas korzystania z usług, w tym także za pomocą plików cookies.
·            Odpowiedzi udzielone przez uczestników ankiety oraz dane uzyskane podczas badania rynku, które zostały podane wprost przez respondentów ankiety albo uzyskane podczas badania rynku.
·            Środowisko pracy i specyfikacje urządzenia:
o        Platforma (mobilna/tablet/desktop).
o        Nazwa i wersja przeglądarki.
o        Nazwa i wersja systemu operacyjnego.
o        Zanonimizowany adres IP z odrzuconą ostatnią podsiecią.
·            Interakcje użytkownika z treściami za pomocą urządzenia:
o        Czy film się ładuje i czy jego jakość jest ostra.
o        W jaki sposób użytkownik angażuje się w oglądanie filmu.
o        Metadane wideo, takie jak identyfikator zawartości, tytuł i kategoria.
o        Procent obejrzanych materiałów wideo.
·            Nagrania Twojej twarzy w czasie interakcji z treściami multimedialnymi, wykonane za pomocą przedniej kamery urządzenia:
Jeżeli udzieliliście nam Państwo pozwolenia na korzystanie z przedniego aparatu swojego urządzenia, podczas interakcji z treściami uzyskujemy dostęp do danych z kamery i przetwarzamy je na Państwa urządzeniu przy użyciu naszego oprogramowania w celu uzyskania następujących rodzajów danych:
o        Czy wykryto twarz, a jeżeli tak, to również jej położenie i orientacja względem ekranu. Nasze oprogramowanie nie używa żadnej technologii rozpoznawania twarzy.
O        Stopień, w jakim użytkownik wydaje się zwracać uwagę na treść.
o        Widoczna reakcja użytkownika na treść (poziom głównych rodzajów emocji, takich jak szczęście, zaskoczenie, smutek, radość, zmieszanie, pogarda lub obrzydzenie).
·            Dane z kamery, do których uzyskaliśmy dostęp, będą wykorzystywane wyłącznie do raportowania naszym klientom oraz do usprawnień w korzystaniu z oprogramowania.
Realeyes nie pozyskuje świadomie informacji, danych badawczych ani odpowiedzi na ankiety od uczestników poniżej 18 roku życia, chyba że (i) obowiązujące lokalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują niższy próg wiekowy; lub (ii) uzyskamy wymaganą zgodę rodziców. Jeżeli odkryjemy, że jakiekolwiek dane zostały zebrane od uczestnika poniżej 18 roku życia wbrew warunkom, o których mowa w punktach (i) lub (ii), niezwłocznie je usuniemy.

Jak wykorzystamy dane osobowe?

Używamy Państwa danych osobowych do następujących celów.


Większość gromadzonych przez nas danych osobowych służy do prowadzenia badań rynkowych. W naszym zastosowaniu badanie rynku obejmuje różne działania, oparte na dwóch różnych podstawach prawnych: a) pod kątem analizy mediów przeprowadzanej na rzecz klientów Realeyes (w tym zapewnienie jakości); oraz b) cele ulepszania oprogramowania mające na celu ulepszenie, rozszerzenie i rozwój cech i funkcjonalności używanego przez nas zastrzeżonego oprogramowania oraz naszych usług badania rynku, które świadczymy naszym klientom.

Realeyes specjalizuje się w badaniach rynku i analizuje, jak ludzie czują się, gdy oglądają media ekranowe. Analizujemy te reakcje, aby pomóc naszym klientom ulepszyć ich treść i reklamy. Udział w ankiecie jest dobrowolny, ale bardzo doceniamy Państwa wkład. Informacje, którymi dzielimy się z naszymi klientami, są anonimowe i nie pozwalają na indywidualną identyfikację uczestników badania rynku. Podstawą prawną takiej analizy jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu procesu doskonalenia materiałów twórczych naszych klientów poprzez analizę uwagi, zaangażowania i reakcji emocjonalnej badanych. Ogólne założenia odnoszące się do naszych uzasadnionych interesów oznaczają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (tj. wizerunek twarzy, dane urządzenia i inne udostępnione nam przez Państwa dane) w oparciu o nasz w pełni prawdziwy i uzasadniony powód, nie naruszając jednocześnie żadnych Państwa praw i wolności. W naszej ocenie wzięliśmy pod uwagę czynniki ryzyka wiążące się z przetwarzaniem przez nas informacji, Państwa potencjalną reakcję na owo ryzyko oraz jakie prawdopodobne korzyści uzyskacie Państwo z tego przetwarzania.

W celu ulepszania oprogramowania zbieramy dane osobowe wyłącznie od uczestników, którzy udzielili nam w tym zakresie wyraźnej zgody. W tym przypadku uzyskujemy dostęp do tych samych informacji zebranych podczas badania rynku, do których mamy prawo dostępu zgodnie z zasadą uzasadnionego interesu.

Jeśli utworzycie Państwo konto na naszej stronie internetowej i wyrazicie zgodę na kontakt za pomocą naszych technologii, Realeyes może wykorzystać Państwa dane osobowe, aby skontaktować się z Państwem i zapewnić prawidłowe działanie Witryny i usług oraz zaoferować wsparcie. Dane osobowe mogą być potrzebne również w przypadku, gdy nasi zarejestrowani użytkownicy mają problemy z usługami lub witryną Realeyes. Dalsze użytkowanie jest również określone w niniejszej Polityce w sekcji Pliki cookies.

Realeyes nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Realeyes nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników w żadnym innym celu bez Państwa zgody lub obowiązku prawnego.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Realeyes może udostępniać Państwa dane w ograniczony sposób celem świadczenia naszych usług:

  • Współpracujemy z zaufanymi partnerami, aby ci wykonywali następujące zadania w naszym imieniu, co może zmuszać nas do ujawnienia im Państwa danych osobowych. Zadania te obejmują hosting stron internetowych, usługi zarządzania treścią, dostawców technologii i platform komunikacyjnych oraz dostawców analityki stron internetowych, dostawców usług adnotacji. Firmy te są jednak zobowiązane do zachowania poufności i nie posiadają żadnych niezależnych praw do wykorzystywania danych osobowych poza tymi koniecznymi do pomocy nam w świadczeniu usług.
  • W stosownych przypadkach możemy udostępniać Państwa dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek i dowolnym podmiotom stowarzyszonym. Wszelkie ujawnienia będą zgodne z przepisami o ochronie danych i Państwo wyrażacie zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych spółkom z naszej grupy i podmiotom stowarzyszonym.
  • Możemy udostępniać Państwa dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne w celu ochrony, egzekwowania lub obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Realeyes, naszych pracowników, agentów lub użytkowników lub w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub procesem prawnym, włączając w to odpowiadanie na prośby organów publicznych i rządowych.
  • W przypadku zmiany właściciela Realeyes lub któregokolwiek z naszych aktywów, na przykład w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, rozwiązaniem lub likwidacją) lub jeśli podejmiemy kroki w oczekiwaniu na taką transakcję, zgadzacie się Państwo na fakt, że możemy przekazywać i ujawniać zebrane przez nas dane osobowe nowej lub potencjalnej firmie, zawsze z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych.
  • Możemy udostępniać dane zanonimizowane, zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację bez ograniczeń.
  • Oprócz udostępniania opisanego w niniejszej Polityce prywatności możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim za każdym razem, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę lub wystosujecie odpowiednie żądanie.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które umieszczamy na Państwa komputerze lub urządzeniu, aby umożliwić nam śledzenie naszych badań i ocenę informacji o zachowaniu uczestników. Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych celem śledzenia użytkowania i interakcji z odtwarzaczami multimedialnymi używanymi do mierzenia reakcji na reklamy. Nasze pliki cookies są usuwane po 13 miesiącach.


Możemy również korzystać z usług dostawców usług, takich jak Google Analytics i Hubspot, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny. Informacje gromadzone przez technologię zostaną ujawnione lub zebrane bezpośrednio przez tych usługodawców. Aby uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie informacji do celów analitycznych, użytkownik może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics; dodatek ten można pobrać klikając tutaj.


Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i sposobach ich usuwania, prosimy odwiedzić stronę http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
Jeśli wezmą Państwo udział w badaniu rynku, umieścimy w Państwa przeglądarce plik cookie zawierający identyfikator uczestnika umożliwiający nam zidentyfikowanie Państwa w przypadku, gdy zechcecie Państwo zobaczyć posiadane przez nas swoje dane. Jeśli chcecie Państwo uzyskać dostęp do posiadanych przez nas danych uczestnika, wymagane jest podanie nam identyfikatora uczestnika.
Jeśli zrezygnujecie Państwo z udziału w badaniu rynkowym, na Państwa komputerze umieścimy plik cookie wymagany do zapamiętania tego wyboru (jest to jedyny cel tego pliku cookie). Jeśli usuniecie Państwo pliki cookies ze swojej przeglądarki, usuniecie Państwo również swoją rezygnację i możecie zostać poproszeni o ponowne uczestnictwo w naszych badaniach rynkowych.


W odniesieniu do plików cookies lub innych technologii śledzenia, które mogą być umieszczane na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przez niezrzeszoną, zewnętrzną technologię reklamową, serwery reklam, sieci reklamowe lub wszelkie inne niepowiązane strony trzecie, pragniemy poinformować o naszym braku dostępu do takowych. Niniejsza Polityka również nie reguluje kwestii korzystania z nich. Strony korzystające z tych technologii mogą zaoferować Państwu możliwość rezygnacji z ukierunkowanych reklam, jak opisano poniżej.

Sygnały zakazu śledzenia i podobne mechanizmy

Nie rozpoznajemy ani nie odpowiadamy na inicjowane przez przeglądarkę sygnały zakazu śledzenia, ponieważ branża internetowa nadal pracuje nad standardami, wdrożeniami i rozwiązaniami tego typu.

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, takich jak witryny mediów społecznościowych, a także zawierać wtyczki od osób trzecich (takie jak przyciski „Lubię to” Facebooka i „Obserwuj” na Twitterze). Jeśli zdecydujecie się Państwo korzystać z tych witryn lub funkcji, możecie ujawnić swoje dane nie tylko tym stronom trzecim, ale także ich użytkownikom i ogółowi społeczności, w zależności od sposobu funkcjonowania takich usług. Nasz odtwarzacz multimedialny może być umieszczony na stronach internetowych osób trzecich w ramach ich usług dla użytkowników.


Ponieważ te strony internetowe i usługi stron trzecich nie są obsługiwane przez Realeyes, nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki tych stron internetowych lub usług poza włączeniem takich wtyczek stron trzecich do naszej strony internetowej. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych oraz innych informacji będzie również podlegać polityce prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, nie tylko niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa tych stron trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do naszych celów badawczych i biznesowych określonych powyżej oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w celu ulepszenia oprogramowania, usuniemy nagrania wideo i unikalne identyfikatory zebrane w celu przeprowadzenia badania rynku po tym, jak przestaną być potrzebne do przeprowadzenia badań rynku dla klienta, ale w każdym razie nie później niż 90 dni po ich zarejestrowaniu w tym celu. Gdy dane osobowe nie będą już potrzebne, usuniemy je z naszych systemów. 


Jeżeli zażądacie Państwo usunięcia jakichkolwiek swoich danych osobowych (patrz: prawo do usunięcia, jak określono poniżej), usuniemy te dane w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

Ochrona dzieci

Realeyes nie pozyskuje celowo informacji, danych badawczych ani odpowiedzi na ankietę od uczestników poniżej 18 roku życia, chyba że (i) lokalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują niższy próg wiekowy; lub (ii) uzyskamy wymaganą zgodę zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli odkryjemy, że jakiekolwiek dane zostały zebrane od uczestnika poniżej 18 roku życia wbrew warunkom, o których mowa w punktach (i) lub (ii), niezwłocznie je usuniemy.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli EOG (takich jak Stany Zjednoczone). Robimy to dla spełnienia naszych celów związanych z zarządzaniem danymi i naszą działalnością gospodarczą, w szczególności w celu zleconego w naszym imieniu przetwarzania danych przez organizacje trzecie i zgodnie z określonym celem takiego przetwarzania. Zawsze podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę Państwa informacji. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy nie korzystać z naszych usług.

Dostęp do zmian w danych osobowych

Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected], w temacie wiadomości prosimy wpisać „Polityka prywatności”. W niektórych jurysdykcjach mają Państwo także prawo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, wystosowując do nas odpowiednie pismo. Za taką usługę może zostać naliczona niewielka opłata na pokrycie kosztów administracyjnych.

Państwa prawa wynikające z RODO

W sprawie wniosków dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Jeśli braliście Państwo udział w naszych ankietach, możemy zidentyfikować Państwa dane osobowe wyłącznie za pomocą identyfikatora uczestnika, który został wyświetlony po przeprowadzeniu ankiety i który był również przechowywany w pliku cookie na Państwa urządzeniu. Prosimy zachować swój identyfikator uczestnika na przyszłość. Jeśli nie można zidentyfikować uczestnika po identyfikatorze, Realeyes nie jest w stanie odnaleźć Państwa danych i tym samym spełnić Państwa prośby.

Prawo dostępu

RODO daje Państwu prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Państwa temat. Jeśli chcecie Państwo uzyskać dostęp do tych informacji, prosimy wysłać taką prośbę na adres [email protected] Wszelkie prośby o dostęp do danych będą wymagały przedstawienia ważnego dowodu tożsamości. W związku z naszymi badaniami wymagamy również podania identyfikatora uczestnika, który jest pokazywany podczas udziału w badaniu i przechowywany w pliku cookie na urządzeniu używanym do udziału w naszym badaniu. Jeśli wszystkie wymogi zostaną spełnione, otrzymacie Państwo kopię swoich danych osobowych. Jeżeli prośba danej osoby o informacje lub środki będzie wyraźnie nieuzasadniona lub nadmiernie zgłaszana, może zostać zażądana opłata w rozsądnej kwocie lub wystosowana odmowa działania.

Prawo do sprostowania

W każdej chwili możecie Państwo poprosić o sprostowanie swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. W tym celu należy powiadomić nas, a my poprawimy lub zaktualizujemy takie dane osobowe. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem [email protected]

Prawo do usunięcia

Macie Państwo prawo wystosować prośbę o usunięcie swoich danych osobowych w dowolnej chwili, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo ograniczyć lub zablokować nam przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, macie prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnej chwili, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwania.

Skargi

Niniejsza Polityka firmy podlega prawodawstwu Republiki Estońskiej. Wszelkie spory związane z niniejszą Polityką będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli Strony nie rozwiążą sporu w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez Harju Maakohus (Sąd Okręgowy w Harju), zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo Republiki Estońskiej.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami w celu rozwiania tych wątpliwości. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się tutaj: https://www.aki.ee/en/contacts).

Kontakt z nami

W przypadku chęci wyrażenia jakichkolwiek opinii lub pytań dotyczących posiadanych przez nas informacji lub naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt.
Prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], w temacie wpisując „Polityka prywatności”
Lub napisać na adres: Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, Londyn, W1W 6BP

Zmiany w Polityce prywatności

Od czasu do czasu nasza Polityka prywatności może ulec zaktualizowaniu. O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo poinformowani poprzez publikacje i ogłoszenia zamieszczane na naszej stronie internetowej lub podczas korzystania z oprogramowania lub innej usługi, którą świadczymy. W przypadku korzystania z naszych usług, po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach (poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej lub w oprogramowaniu lub w trakcie świadczenia innej usługi) owe wszelkie zmiany w naszej Polityce prywatności będą Państwa obowiązywać.

Oświadczenie o ochronie prywatności konsumentów z Kalifornii

Definicje Terminy „Cel biznesowy”, „Dane osobowe”, „Sprzedaż” (lub „Sprzedawanie”), „Usługodawcy” i „Strony trzecie” mają znaczenie identyczne do tych określonych w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA). Owe odniesienia do terminów i ujawnienia są ograniczone do tej sekcji Polityki prywatności i przeznaczone wyłącznie dla konsumentów z Kalifornii.
Kategorie zbieranych danych osobowych

Odwiedzający stronę internetową: Nazwiska, tytuły zawodowe i przynależność do firm, adresy e-mail, identyfikatory plików cookies, adresy IP.
Badania rynkowe: Zastrzeżone unikalne identyfikatory, adresy IP, identyfikatory plików cookies, zakodowane wyrazy twarzy, heurystyka urządzeń, informacje behawioralne związane z korzystaniem z naszego oprogramowania.

Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Używamy danych osobowych w celu ułatwienia działania naszej witryny internetowej, prowadzenia badań rynkowych oraz do celów marketingowych lub komunikacyjnych.
Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe Witryna internetowa, autorskie oprogramowanie do badania rynku, działania marketingowe i usługi wsparcia klienta.
Kategorie danych osobowych, które sprzedajemy Nie sprzedajemy danych osobowych.
Cele sprzedaży danych osobowych Nie sprzedajemy danych osobowych.
Kategorie stron trzecich, którym sprzedawane są dane osobowe Nie sprzedajemy danych osobowych.
Kategorie stron trzecich, którym udostępniono informacje w celach biznesowych

Hosting stron internetowych, usługi zarządzania treścią, dostawcy technologii i platform komunikacyjnych, analityki stron internetowych oraz usług adnotacji.

 

Prawa i możliwości konsumenckie na terenie Kalifornii
Uzyskanie dostępu lub usunięcie danych osobowych

Możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć; w tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected], w temacie wiadomości prosimy wpisać „Polityka prywatności”.

Należy pamiętać, że możemy nie przyjąć prośby o dostęp lub usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować owych danych osobowych lub Państwa miejsca zamieszkania w Kalifornii, jeśli takie wymogi będą konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub pozostaną w związku z roszczeniem prawnym.

 

Ostatnia aktualizacja: 2023.01.16. 

Dziękujemy!