Search
Close this search box.

Gizlilik İlkemiz

Gizlilik İlkemiz

Realeyes OÜ (“Realeyes”) müşterilerinin web içeriği ve online reklamlarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla pazar araştırmaları yürütmektedir. Tescilli yazılımımız pazar araştırmamıza katılmayı seçen kişilerin yüz özelliklerini izlemek ve ekran ortamındaki içeriklere verdikleri duygusal tepkiyi analiz etmek için kullanılır.
Realeyes, katılımcıların deneyimini mümkün olduğunca doğal ve dikkat çekmeyecek şekilde yürütmeye kararlı olsa da, çalışmalarımızda katılımcıların mahremiyetini de son derece ciddiye alıyoruz. Realeyes Estonya’da kurulmuştur (Adresi: Vahe 15, Tallinn 11615, Estonya, Ticari sicil numarası: 11730664, İletişim: info@realeyesit.com), ve Estonya ve Avrupa Birliği veri koruma gerekliliklerini karşılamaktadır.
Gizlilik Politikamız, Realeyes hizmetlerimiz aracılığıyla katılımcılardan topladığımız Kişisel Bilgiler (aşağıdaki tanıma bakınız) ile www.realeyesit.com adresindeki web sitemiz (“Web Sitesi”) aracılığıyla topladığımız bilgileri nasıl koruduğumuzu ve ne şekilde kullandığımızı anlatır. Realeyes, topladığı verilerin veri denetleyicisi konumundadır. Lütfen bu Gizlilik ve Çerezler Politikasını (“Politika”) dikkatlice okuyunuz. Pazar araştırmalarımızdan birine katıldığınız veya Web Sitemizi kullandığınız zaman, bu Politikayı kabul etmiş olursunuz.

Gizliliğinizin korunması son derece önemlidir.

  1. Realeyes ile Kişisel Verileriniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. 
  2. Sizden topladığımız Kişisel Bilgiler, güvenlik önlemleri alınarak gizli bilgi olarak değerlendirilecektir.
  3. Pazar araştırması sırasında topladığımız verileri, çalışmalarımıza katılan herhangi bir kişinin belirlenmesine olanak tanıyacak şekilde müşterilerimizle paylaşmayız.

Kişisel Bilgiler ne anlama gelir?

Kişisel Bilgiler, pazar araştırmamıza katıldığınızda topladığımız yüz kayıtları ve IP adresleri ya da web sitemizin veya hizmetlerimizin kullanıcılarından topladığımız bilgiler dahil olmak üzere, sizi tanımlamak için kullanılabilecek her şey anlamına gelir.
Politikamızı kabul etmiyorsanız, lütfen şu aşamada Realeyes pazar araştırmasına katılmayın veya web sitemizi kullanmayın.

Veri güvenliği bizim önceliğimizdir

Tüm Kişisel Bilgiler, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde güvenli bir yerde saklanacaktır. Verilerinizi yetkisiz ifşa edilme veya işlenme durumuna karşı korumak için endüstri standardı teknikler kullanıyor ve kuruluş çapında güvenlik önlemleri alıyoruz. Bu güvenlik önlemleri sizlerden topladığımız bilgilerin hassasiyetine göre değişiklik gösterir.
Ancak, hiçbir İnternet veya mobil cihaz üzerinden aktarım yöntemi veya elektronik depolama metodu tam anlamıyla güvenli değildir. Bu nedenle, bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya azami gayret ediyor olsak da bu bilgilerin mutlak güvenliğini garanti edemiyoruz.

Ne tür Kişiler Veriler topluyoruz?

Web Sitesi Bilgileri

Web sitemizi kullandığınızda, şahsınız, bilgisayarınız veya diğer cihazlarınız hakkında ve Web sitemizi kullanımınız ile ilgili bilgi toplamak için, hem şirketimiz ve hem de üçüncü taraflar (web sitesi barındırma ve içerik yönetimi hizmet sağlayıcıları, teknoloji ve iletişim platformu sağlayıcıları, web sitesi analitiği sağlayıcıları gibi hizmetlerinden faydalandığımız veri işlemcileri) çeşitli otomatik metotlar kullanabilir. Örneğin, web sunucularımız, Web Sitemize girerken kullandığınız cihazın tipi, işletim sisteminiz ve tarayıcınız gibi bilgiler ile sisteminizin kullanmakta olduğu dil ve cihazınızın bulunduğu ülke ve saat dilimi gibi sistem ayarlarına dair bilgileri toplayıp kaydedebilirler. Ayrıca web sunucumuz, sizi Web Sitemize yönlendiren web sayfasının adresini ve kullandığınız cihazın IP adresini de kaydedebilir.
Ayrıca, Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanırken sağlamayı seçtiğiniz diğer bilgileri de toplamaktayız. Web sitemizde bir hesap oluşturmak isterseniz, adınız, şirket adınız, iş unvanınız ve e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafımızca toplanır. (Hesap oluşturduğunuz takdirde, ürün bilgisi sunumlarımızı görüntülemek ve Realeyes hizmetlerinin tanıtımını yapmak gibi işlemler dahil olmak üzere gelişmiş içeriklere erişebilirsiniz.)
Realeyes, rızanız veya herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın kullanıcıların kişisel bilgilerini başka hiçbir amaçla kullanmaz.

Pazar araştırması sırasında toplanan bilgiler

Bu kişisel veri kategorisi, bir pazar araştırması sırasında topladığımız tüm verileri (Realeyes’in müşterilerinin yararına yapılan tüm medya analizleri ve yazılım geliştirmeleri dahil) içerir

Bu tür kişisel veriler şunları içerir

·             Tanımlama bilgileri de dahil olmak üzere Hizmet etkileşimleri sırasında kişiye özel tanımlayıcı bilgilerin atanması.
·             Anket konuları veya pazar araştırması verileri ile açıkça sağlanan anket yanıtları ve pazar araştırması çalışma verileri.
·             Cihazınızın ortamı ve teknik özellikleri:
o         Platform (mobil/tablet/masaüstü).
o         Tarayıcı adı ve sürümü.
o         İşletim Sistemi adı ve sürümü.
o         Atılan son alt ağ ile anonimleştirilmiş IP adresi.
·             Cihaz üzerinden içerikle etkileşimleriniz:
o         Bir videonun yüklenip yüklenmediği ve net olup olmadığı.
o         Bir videoyla nasıl etkileşimde bulunduğunuz.
o         İçerik kimliği, başlık ve kategori gibi video meta verileri.
o         Görüntülenen video içeriğinin yüzdesi.
·             Cihazınızın öne bakan kamerası ile medya içeriğiyle etkileşimde bulunduğunuzda size ait yüz kayıtları:
Cihazınızın öne bakan kamerasını kullanma izni verdiyseniz, içerikle etkileşimde bulunurken kameradan verilere erişir ve aşağıdaki ayrı veri noktalarını elde etmek için yazılımımızı kullanarak bulut ortamımızda işleriz:
o         Bir yüzün algılanıp algılanmadığı ve algılandıysa, yüzün ekrana göre konumu ve yönü. Yazılımımız hiçbir şekilde yüz tanıma işlemi yapmaz.
o         İçeriğe ne ölçüde dikkat ediyorsunuz.
o         İçeriğe gösterdiğiniz belirgin tepki (mutluluk, sürpriz, üzüntü, korku, karışıklık, küçümseme veya iğrenme gibi genel duygu düzeyleri).
·             Kameradan eriştiğimiz veriler kesinlikle müşterilerimize raporlama ve yazılım kullanımındaki geliştirmeler için kullanılacaktır.
Realeyes, (i) yürürlükteki yerel veri koruma mevzuatı daha düşük yaş eşiği öngörmediği sürece; veya (ii) gerekli ebeveyn iznini almazsak 18 yaşın altındaki katılımcılardan kasten bilgi, çalışma verisi veya anket yanıtı almaz. 18 Yaşın altındaki bir katılımcıdan (i) veya (ii) yukarıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirmeden herhangi bir veri toplandığını tespit edersek derhal sileriz.

Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullanacağız?

Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanırız.
Kişisel Bilgileri çoğunlukla pazar araştırmalarının yürütülmesi amaçları kapsamında toplarız. Bizim kullanımımız açısından, pazar araştırmaları iki farklı yasal temele dayanan farklı faaliyetleri kapsar: a) Realeyes’in müşterilerine yönelik yapılan medya analizi için pazar araştırması (kalite güvencesi dahil) ve b) kullandığımız tescilli yazılımların ve müşterilerimize sunduğumuz pazar araştırma hizmetlerinin özelliklerini ve işlevlerini geliştirmeyi, genişletmeyi ve büyütmeyi amaçlayan yazılım iyileştirme hedefleri.
Realeyes, piyasa araştırmaları konusunda uzmanlaşmıştır ve insanların ekran ortamındaki içerikleri izlediklerinde ne hissettiklerini analiz eder. Bu tepkileri analiz ederek müşterilerimizin içerik ve reklamlarını geliştirmelerine yardımcı oluruz. Çalışmalarımıza gösterdiğiniz katılım gönüllük esasına dayanır ve bizim için çok değerlidir. Müşterilerimizle paylaştığımız bilgiler anonim hale getirilerek paylaşılır ve pazar araştırmasındaki test katılımcılarını bireysel olarak tanımlamaz. Yapılan analizin yasal temelinde, test katılımcılarının dikkat, katılım ve duygusal tepkilerinin analizi yoluyla müşterilerimizin yaratıcı materyallerinin iyileştirilmesini kolaylaştırmayı hedefleyen meşru menfaatimiz yer almaktadır. Genel olarak, meşru menfaatlerden kasıt, kişisel bilgilerinizi (yani, yüzünüzün görüntüsü, cihaz verileri ve bizimle paylaştığınız diğer veriler) gerçek ve meşru gerekçelerimize dayanarak işlememiz ve bu kullanım sırasında hiçbir hak ve özgürlüğünüzü ihlal etmememizdir. Değerlendirmemizde,bilgi işlememizde mevcut olan riskleri, bu risklere olası tepkinizi ve bu tür işlemlerden elde etmeniz muhtemel faydalar hakkındaki hususları dikkate aldık.

Yazılım iyileştirme amaçları doğrultusunda toplanan Kişisel Bilgileri yalnızca buna açık bir şekilde izin veren katılımcılardan toplarız. Bu durumda, piyasa araştırması sırasında toplanan, meşru çıkar değerlendirmesine dayalı erişim için geçerli olan aynı bilgilere erişiriz.
Web sitemizde bir hesap oluşturmanız ve Realeyes’in sizinle iletişime geçmesine onay vermeniz halinde, Realeyes kişisel bilgilerinizi sizinle iletişime geçmek ve Web sitesinin ve hizmetlerinin doğru çalışmasını sağlamak ve size destek sunmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgilere aynı zamanda kayıtlı kullanıcılarımızın Realeyes hizmetleri veya web sitesiyle ilgili sorunları olması durumunda da ihtiyaç duyulabilir. Bu Politikanın Çerezler ile ilgili bölümünde daha fazla kullanım alanı belirtilmiştir.
Realeyes, Kişisel Bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmaz.
Realeyes, rızanız veya herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın kullanıcıların kişisel bilgilerini başka hiçbir amaçla kullanmaz.

Kişisel Bilgilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Realeyes olarak hizmetlerimizi sunmak amacıyla bilgilerinizi ancak sınırlı şekilde paylaşabiliriz:

  • Aşağıda belirtilen işleri bizim adımıza gerçekleştirmeleri için güvenilir iş ortakları ile birlikte çalışıyoruz ve bu işleri yerine getirebilmeleri için Kişisel Bilgilerinizi bu ortaklarımızla paylaşmamız gerekebilir. Bu işler arasında web sitesi barındırma, içerik yönetimi hizmetleri, teknoloji ve iletişim platformu sağlayıcıları ve web sitesi analizleri, ek açıklama hizmeti sağlayıcıları yer alır. Ancak bu şirketler gizlilik yükümlülükleri çerçevesinde hareket eder ve Kişisel Bilgileri hizmetlerimizi sunmada bize yardımcı olmak için gerekenin ötesinde kullanma konusunda bağımsız bir hakları bulunmaz.
  • Kişisel Bilgilerinizi, uygun olan yerlerde, grup şirketlerimizden biriyle ve herhangi bir iş ortağımız ile paylaşabiliriz. Bilgilerin ifşa edilmesi/açıklanması veri koruma düzenlemelerine tabidir ve Kişisel Bilgilerinizin grup şirketlerimiz ve yan kuruluşlarımız ile paylaşılmasına onay/izin verirsiniz.
  • Realeyes’in, çalışanlarımızın veya temsilcilerimizin veya kullanıcılarımızın yasal haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak, uygulamak veya savunmak için gerekli olduğuna veya yürürlükteki yasalara veya yasal süreçlere uymak gerektiğine ve kamu ve hükumet makamlarının taleplerine cevap vermek de dâhil olmak üzere bu bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna inandığımızda, Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz.
  • Realeyes veya varlıklarımızdan herhangi birinin mülkiyetinde (birleşme, satın alma, yeniden yapılanma, fesih veya tasfiye ile bağlantılı olarak) değişiklik olması veya bu tür bir işlemin beklentisi yönünde adım atmamız halinde, topladığımız Kişisel Bilgileri her zaman veri koruma düzenlemelerine tabi olmak üzere yeni veya aday şirkete aktarabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi kabul edersiniz.
  • Anonim hale getirilmiş, birleştirilmiş veya tanımları kaldırılmış verileri kısıtlama olmaksızın paylaşabiliriz.
  • Bu Gizlilik Politikasında açıklanan paylaşıma ek olarak, bu tür paylaşımları onayladığınızda veya yönlendirdiğinizde, sizinle ilgili bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Çerezler

Çerezler, araştırmalarımızı izleyebilmemiz ve katılımcıların davranış bilgilerini değerlendirmemiz için bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirdiğimiz küçük metin dosyalarıdır. Reklamlara verilen yanıtları ölçmek için kullanılan ortam oynatıcılarıyla etkileşimi ve bunların kullanımını takip etmek için üçüncü taraf servis sağlayıcılarını kullanırız. Çerezlerimiz 13 ay sonra silinir.
Kullanıcıların Web Sitemizi nasıl kullandığını analiz etmemize yardımcı olması için Google Analytics ve Hubspot gibi hizmet sağlayıcıları da kullanabiliriz. Teknoloji tarafından toplanan bilgiler bu servis sağlayıcılara doğrudan açıklanacaktır veya bu servis sağlayıcılar tarafından doğrudan toplanacaktır. Google Analytics’in analiz için bilgi kullanmasını engellemek isteyen bir kullanıcı, burayı tıklatarak Google Analytics Gözlem Tarayıcısı Eklentisini yükleyebilir.
Çerezler ve bunların nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies adresini ziyaret edin.
Bir pazar araştırmasına katılırsanız, tarayıcınıza, size ait verileri görmek istemeniz halinde sizi tanımlamamıza yardımcı olacak bir Katılımcı Kimliği içeren bir çerez bilgisi yerleştireceğiz. Şahsınıza ait katılımcı kayıtlarına erişmek istemeniz durumunda, Katılımcı Kimliğini bize sağlamanız gerekir.
Bir pazar araştırmasına katılmaktan vazgeçerseniz, yaptığınız seçimi hatırlamak gerekeceğinden (çerezin yegane amacıdır) bilgisayarınıza bir çerez yerleştireceğiz. Tarayıcınızdan çerezleri silerseniz, bu vazgeçme seçiminizi de silmiş olursunuz ve bu durumda pazar araştırmalarımıza yeniden katılmanız istenebilir.
Bağlı kuruluşlar arasında yer almayan, üçüncü taraf reklam teknolojisi, reklam sunucuları, reklam ağları veya başka herhangi bağlı olmayan üçüncü taraflarca bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya diğer cihazlarınıza yerleştirilebilecek çerezlerin veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımına erişimimiz bulunmaz ve bu Politika bu tür çerezlerin veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımını düzenlemez. Bu teknolojileri kullanan taraflar, size aşağıda açıklandığı gibi reklam hedeflemeyi devre dışı bırakmanın bir yolunu sunabilir.

Beni İzleme Sinyalleri ve Benzeri Mekanizmalar

Internet endüstrisi halen Beni İzleme standartları, uygulamaları ve çözümleri üzerinde çalıştığı için, tarayıcı tarafından başlatılan Beni İzleme sinyallerini tanıyamıyor ya da bunlara yanıt vermiyoruz.

Web sitemizde sosyal medya siteleri gibi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar bulunabilir ve ayrıca üçüncü taraf eklentiler de (Facebook “beğen” düğmesi ve Twitter “takip” düğmesi gibi) bulunabilir. Bu siteleri veya özellikleri kullanmayı seçerseniz, bilgilerinizi yalnızca bu üçüncü taraflara değil, hizmetlerinin nasıl çalıştığına bağlı olarak kullanıcılarına ve genel olarak halka da açabilirsiniz. Medya oynatıcımız, kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak üçüncü şahıs web sitelerine yerleştirilebilir.
Bu üçüncü taraf web siteleri ve hizmetler Realeyes tarafından çalıştırılmadığından, bu tür web sitelerinin veya hizmetlerin içeriğinden veya uygulamalarından, web sitemizde bu tür üçüncü taraf eklentilerini kullanmanın ötesinde sorumlu değiliz. Kişisel ve diğer bilgilerinizin toplanması, kullanımı ve açıklanması, sadece işbu Gizlilik İlkesi’nde değil, üçüncü taraf web siteleri veya hizmetlerin gizlilik ilkelerine de tabidir. Bu üçüncü tarafların gizlilik ve güvenlik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Bilgileri ne kadar süreyle saklıyorsunuz?

Kişisel Bilgileri, yukarıda belirtilen araştırma ve iş amaçlarımız için gerekli olduğu sürece ve yasaların gerektirdiği şekilde saklarız. Yazılım geliştirme amacıyla verilerinizi işlememize izin vermemniz halinde, video kayıtlarınızı ve pazar araştırması amacıyla toplanan size ait kimlik bilgilerinizi, artık bir müşteriye yönelik pazar araştırması için kullanılmasına gerek olmadıktan sonra, ancak yine de bu amaçla kaydedildikten sonra maksimum 90 gün içinde sileriz. Kişisel Bilgiler artık gerekli olmadığında, sistemlerimizden sileceğiz.
Kişisel Bilgilerinizden herhangi birinin silinmesini talep ederseniz (aşağıda belirtildiği şekilde veri silme hakkına bakın), talebinizi aldıktan sonraki 30 gün içinde söz konusu verileri sileriz.

Çocukların Korunması

Realeyes, (i) yürürlükteki yerel veri koruma mevzuatı daha düşük düzey yaş öngörmediği sürece; veya (ii) yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli izni almazsak, 18 yaşın altındaki katılımcılardan kasten bilgi, çalışma verisi veya anket yanıtı almaz. 18 Yaşın altındaki bir katılımcıdan (i) veya (ii) yukarıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirmeden herhangi bir veri toplandığını tespit edersek derhal sileriz.

Uluslararası Kişisel Bilgi Aktarımı

Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelere (ABD gibi) aktarabiliriz. Bunu, veri yönetimi ve iş amaçlarımız için ve özellikle de kuruluşların bizim adımıza ve veri işlemenin belirtilen amacı doğrultusunda dış kaynak kullanımı kanalıyla gerçekleştirdikleri veri işleme aktiviteleri için yapmaktayız. Bilgilerinizin yeterli şekilde korunmasını sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Bunu kabul etmiyorsanız, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın.

Kişisel Bilgilerinizdeki değişikliklere erişim

Kişisel Bilgilerinizi görmek, değiştirmek veya silmek isterseniz “Gizlilik Politikası” konu başlığı ile bizimle info@realeyesit.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Bazı yargı bölgelerinde, elimizde bulunan Kişisel Bilgilere erişmek için bize yazarak talepte bulunma hakkına sahipsiniz. Bu hizmet için idari masrafları karşılamak üzere küçük bir ücret talep edilebilir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınız için lütfen info@realeyesit.com adresine e-posta gönderiniz. Anketlerimize katıldığınızda, kişisel verilerinizi yalnızca anketten sonra size gösterilen ve cihazınızdaki bir çerezde depolanan Katılımcı Kimliğini kullanarak belirleyebiliriz. İleride başvurmak üzere lütfen Katılımcı Kimliğinizi kaydedin. Katılımcı Kimliği tanımlanamazsa, Realeyes isteğinizi yerine getirmek için verilerinizi tanımlayamaz.

Erişim Hakkı

GDPR, sizinle ilgili tuttuğumuz bilgilere erişim hakkı verir. Bu bilgilere erişmek istiyorsanız, lütfen talebinizi info@realeyesit.com adresine gönderin. Bilgilerinize erişim talepleri için geçerli bir kimlik belgesi sunulması gerekmektedir. Çalışmalarımızla ilgili olarak, çalışmada size gösterilen ve çalışmamıza katılmak için kullanılan cihazda bulunan bir çerezde saklanan Katılımcı Kimliğini de ayrıca bize sağlamanızı da talep ediyoruz. Bilgilerin tümünün uyuşması durumunda, kişisel verilerinizin bir kopyası tarafınıza verilecektir. Bir kişinin bilgi veya önlem talebinin açıkça gerekçesiz veya aşırı olması halinde, makul bir ücret talep edilebilir veya gerçekleştirilen eylem reddedilebilir.

Düzeltme Hakkı

Yanlış veya eksik olması halinde, kişisel bilgilerinizi dilediğiniz zaman düzeltebilirsiniz. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya güncellenmesi konusunda bizi bilgilendirmelisiniz. Info@realeyesit.com adresinden bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Silme Hakkı

info@realeyesit.com adresinden bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman silme talebinde bulunabilirsiniz.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

Belirli durumlarda, kişisel verilerinizi işlememizi kısıtlama veya engelleme hakkınız bulunmaktadır.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

If the processing is done based on your consent, you have the right to withdraw your consent to processing of your personal data at any time by contacting us at info@realeyesit.com

İtiraz hakkı

Herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Lütfen silme talimatlarına uyun.

Şikayetler

Bu Politika, Estonya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Politika ile bağlantılı olarak taraflar arasındaki her türlü ihtilaf müzakere yoluyla çözülecektir. Tarafların ihtilafı müzakere yoluyla çözüme kavuşturamaması halinde, söz konusu ihtilaflar Estonya Cumhuriyeti kanunlarının verdiği usule göre Harju Maakohus (Harju Bölge Mahkemesi) tarafından çözülecektir.
Verilerinizi işleme şeklimizle ilgili herhangi bir endişeniz olması durumunda, endişelerinizi gidermek için doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ancak Estonya Veri Koruma Müfettişliği’ne şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır (iletişim bilgileriniburada: https://www.aki.ee/en/contacts bulabilirsiniz).

Bize Ulaşın

Bünyemizde olan bilgiler veya Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçin.
“Gizlilik Politikası” başlığı altında info@realeyesit.com adresine bir e-posta gönderebilir
Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, Londra, W1W 6BP adresine yazabilirsiniz

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Web sitemizde ya da yazılım veya diğer hizmetlerin kullanımı esnasında yayınlayacağımız duyurularla sizi yapılan değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerden haberdar edildikten sonra (web sitemizde veya yazılımda ya da başka bir hizmet sırasında yapılan bir duyuru ile) hizmetimizi kullandığınızda Gizlilik Politikamızda yapılan tüm değişiklikler sizin için bağlayıcı olacaktır.

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Açıklaması

Tanımlar “İşin Amacı/Amaçları”, “Kişisel Bilgiler”, “Satmak” (veya “Satış”), “Hizmet Sağlayıcı(lar)” ve “Üçüncü Taraflar” terimleri 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasasında (CCPA) belirtilen anlamlara sahiptir. Bu terimlere yapılan atıflar ve açıklamalar, Gizlilik Politikasının bu bölümü ile sınırlıdır ve Kaliforniya Tüketicileri için özel olarak tasarlanmıştır.
Toplanan Kişisel Bilgilerin Kategorileri

Web sitesi ziyaretçileri: İsimler, mesleki unvanlar ve şirket bağlantıları, e-posta adresleri, çerez kimlikleri, IP adresleri.
Pazar araştırması: Özel benzersiz tanımlayıcılar, IP adresleri, çerez kimlikleri, kodlu yüz ifadeleri, cihaz sezgisel bilgileri, yazılımımızın kullanımıyla ilişkili davranışsal bilgiler.

Kişisel Bilgileri toplama ve kullanma amaçlarıWeb sitemizin işleyişini kolaylaştırmak, pazar araştırması yapmak, pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürütmek için kişisel bilgileri kullanıyoruz.
Kişisel Bilgilerin toplandığı kaynaklarWeb sitesi, özel pazar araştırma yazılımları, pazarlama faaliyetleri ve müşteri destek hizmetleri.
Sattığımız Kişisel Bilgilerin TürleriKişisel bilgileri satmıyoruz.
Kişisel bilgileri satma amaçlarıKişisel bilgileri satmıyoruz.
Kişisel Bilgilerin Satıldığı Üçüncü TaraflarKişisel bilgileri satmıyoruz.
İş amacıyla bilgi paylaşılan üçüncü tarafların kategorileri

Web sitesi barındırma ve içerik yönetimi hizmetleri, teknoloji ve iletişim platformları, web sitesi analitiği, bilgi notu hizmeti sağlayıcıları.

 

Kaliforniya Tüketici Hakları ve Seçenekleri
Kişisel Bilgilerinize Erişin veya Bilgileri Silin

“Gizlilik Politikası” başlığı altında info@realeyesit.com adresine e-posta göndererek kişisel bilgilerinize erişebilir veya bunları silebilirsiniz.
Kişisel bilgilerinizi veya Kaliforniya’da ikamet ettiğinizi doğrulayamadığımız takdirde ya da yasal bir yükümlülüğe uyulmasını zorunlu kıldığımız bir durum ya da yasal bir taleple olması durumunda, kişisel bilgileriniz ile ilgili erişim ya da silme talebini kabul edemeyebiliriz.

Son güncelleme: 2023.01.16 

 

Teşekkürler!