Quyền riêng tư của chúng tôi

Quyền riêng tư của chúng tôi

Realeyes OÜ (“Realeyes”) tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm cải thiện nội dung trang web và quảng cáo trực tuyến cho khách hàng của mình. Chúng tôi sử dụng phần mềm độc quyền để theo dõi các đặc điểm trên khuôn mặt của những người lựa chọn tham gia vào quá trình nghiên cứu thị trường của chúng tôi và phân tích phản ứng cảm xúc của họ với phương tiện trên màn hình.
Mặc dù Realeyes cam kết mang lại cho người tham gia những trải nghiệm tự nhiên và đơn thuần nhất có thể, chúng tôi cũng coi trọng quyền riêng tư của họ trong các nghiên cứu của mình. Realeyes được thành lập tại Estonia (tại Vahe 15, Tallinn 11615, Estonia, mã đăng ký: 11730664, email liên hệ: [email protected]) và chúng tôi tuân thủ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu của Estonia và Liên minh Châu Âu.
Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về cách thức mà chúng tôi quản lý và sử dụng Thông tin cá nhân (xem định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập từ những người tham gia thông qua các dịch vụ Realeyes của chúng tôi, cũng như thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.realeyesit.com (“Trang web”) . Realeyes là công cụ điều khiển dữ liệu đối với dữ liệu chúng tôi thu thập. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư và cookie (“Chính sách”) này. Khi bạn tham gia vào một trong những nghiên cứu thị trường của chúng tôi hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với Chính sách này.

Bảo vệ sự riêng tư của bạn là điều quan trọng hàng đầu.

  1. Realeyes để bạn toàn quyền quyết định về Dữ liệu cá nhân của bạn. 
  2. Bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được bảo mật thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo mật.
  3. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn được thu thập trong quá trình nghiên cứu thị trường với khách hàng của chúng tôi theo cách thức mà cho phép khách hàng xác định được cụ thể bất kỳ cá nhân nào tham gia vào các nghiên cứu của chúng tôi.

Thông tin cá nhân có nghĩa là gì?

Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ nội dung nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, bao gồm các hình ảnh khuôn mặt được ghi lại và địa chỉ IP mà chúng tôi thu thập khi bạn tham gia vào nghiên cứu thị trường của chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Nếu bạn không đồng ý với Chính sách của chúng tôi, vui lòng không tham gia nghiên cứu thị trường Realeyes hay sử dụng trang web của chúng tôi tại thời điểm này.

Bảo mật dữ liệu là ưu tiên của chúng tôi

Tất cả Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ ở một vị trí an toàn trong phạm vi Liên minh Châu Âu. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật mang tính tổ chức và kỹ thuật theo tiêu chuẩn của ngành nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn tránh khỏi việc bị tiết lộ hoặc sử dụng trái phép. Các biện pháp này khác nhau tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn.
Tuy nhiên, không phương thức truyền tải nào, qua Internet hoặc qua thiết bị di động, hay phương thức lưu trữ điện tử, là an toàn tuyệt đối. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại nhằm bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Chúng tôi thu thập những Thông tin cá nhân nào?

Thông tin về Trang web

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi và các bên thứ ba (những tổ chức xử lý dữ liệu mà chúng tôi thuê, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web và quản lý nội dung, nhà cung cấp nền tảng công nghệ và truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ phân tích trang web) có thể sử dụng các phương tiện tự động để thu thập thông tin về bạn, máy tính hoặc các thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: máy chủ web của chúng tôi có thể thu thập và ghi nhật ký thu thập thông tin, chẳng hạn như về loại thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt bạn sử dụng khi truy cập Trang web của chúng tôi và các cài đặt hệ thống khác, chẳng hạn như ngôn ngữ hệ thống mà bạn sử dụng, quốc gia và múi giờ tại địa điểm đặt thiết bị của bạn. Máy chủ web của chúng tôi cũng có thể ghi lại địa chỉ của trang web đã dẫn bạn đến Trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với Trang web của chúng tôi.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin khác mà bạn lựa chọn cung cấp khi sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên, tên công ty, chức danh và địa chỉ email của bạn. (Việc tạo tài khoản sẽ cung cấp cho bạn khả năng truy cập nội dung nâng cao mà những nội dung này có thể bao gồm việc xem các bài thuyết trình sách trắng của chúng tôi và khả năng dùng thử các dịch vụ Realeyes, v.v.)
Realeyes sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của bạn hoặc không theo nghĩa vụ pháp lý mà yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy.

Thông tin thu thập trong quá trình nghiên cứu thị trường

Loại dữ liệu cá nhân này bao gồm tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập trong quá trình nghiên cứu thị trường (bao gồm các phân tích phương tiện truyền thông được thực hiện vì lợi ích của khách hàng và cải tiến phần mềm của Realeyes)

Dữ liệu cá nhân đó bao gồm những dữ liệu sau đây

·             Chỉ định số nhận dạng duy nhất trong quá trình tương tác với Dịch Vụ, bao gồm qua cookie.
·             Các câu trả lời khảo sát và dữ liệu nghiên cứu thị trường được cung cấp rõ ràng bởi các đối tượng của cuộc khảo sát hoặc dữ liệu nghiên cứu thị trường.
·             Môi trường và thông số kỹ thuật thiết bị của bạn:
o         Nền tảng (di động/máy tính bảng/máy tính để bàn).
o         Tên và phiên bản trình duyệt.
o         Tên và phiên bản hệ điều hành.
o         Địa chỉ IP ẩn danh với mạng con cuối cùng bị loại bỏ.
·             Tương tác của bạn với nội dung qua thiết bị:
o         Liệu video tải và được lấy nét hay không.
o         Cách bạn tương tác với một video.
o         Siêu dữ liệu video như ID nội dung, tiêu đề và danh mục.
o         Phần trăm nội dung video đã được xem.
·             Ghi lại khuôn mặt của bạn khi bạn tương tác với nội dung trên mạng xã hội, thông qua máy ảnh mặt trước của thiết bị:
Nếu bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng máy ảnh mặt trước của thiết bị thì trong khi bạn đang tương tác với nội dung, chúng tôi sẽ truy cập dữ liệu từ máy ảnh và xử lý dữ liệu đó trong môi trường đám mây bằng phần mềm của chúng tôi để lấy các điểm dữ liệu riêng biệt sau đây:
o         Liệu một khuôn mặt có được phát hiện hay không và vị trí và hướng của khuôn mặt đó so với màn hình, nếu có. Phần mềm của chúng tôi không tham gia nhận dạng khuôn mặt dưới bất kỳ hình thức nào.
o         Mức độ quan tâm mà bạn dường như dành cho nội dung.
o         Phản ứng rõ ràng của bạn đối với nội dung (các mức độ cảm xúc tổng thể được hiển thị, chẳng hạn như hạnh phúc, ngạc nhiên, buồn bã, nhanh nhạy, bối rối, khinh thường hoặc ghê tởm).
·             Dữ liệu chúng tôi đã truy cập từ camera sẽ được sử dụng nghiêm ngặt để báo cáo cho khách hàng của chúng tôi và để cải tiến việc sử dụng phần mềm.
Realeyes không cố ý lấy thông tin, dữ liệu nghiên cứu hoặc câu trả lời khảo sát từ những người tham gia dưới 18 tuổi, trừ khi (i) luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của địa phương quy định độ tuổi ngưỡng thấp hơn; hoặc (ii) chúng tôi có được sự đồng ý cần thiết của phụ huynh. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng dữ liệu được thu thập từ người tham gia dưới 18 tuổi không đáp ứng một trong hai điều kiện theo điểm (i) hoặc (ii) ở trên, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của quý vị như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của quý vị cho những mục đích sau:


Hầu hết Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có liên quan đến mục đích tiến hành nghiên cứu thị trường. Theo cách sử dụng của chúng tôi, nghiên cứu thị trường bao gồm các hoạt động khác nhau, dựa trên hai cơ sở pháp lý khác nhau: a) nghiên cứu thị trường để phân tích phương tiện truyền thông được thực hiện vì lợi ích của khách hàng của Realeyes (bao gồm cả việc đảm bảo chất lượng); và b) các mục đích cải tiến phần mềm nhằm nâng cao, mở rộng và phát triển các tính năng và chức năng của phần mềm độc quyền mà chúng tôi sử dụng và các dịch vụ nghiên cứu thị trường mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình.


Realeyes chuyên nghiên cứu thị trường và chúng tôi phân tích cảm nhận của mọi người khi họ xem các phương tiện truyền thông trên màn hình. Chúng tôi phân tích những phản ứng này để giúp khách hàng cải thiện nội dung và quảng cáo của họ. Sự tham gia của quý vị vào nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và được đánh giá cao. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với khách hàng của mình được ẩn danh và không nhận dạng cá nhân bất kỳ người nào tham gia thử nghiệm trong nghiên cứu thị trường. Cơ sở pháp lý cho phân tích như vậy là lợi ích chính đáng của chúng tôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện tài liệu sáng tạo của khách hàng thông qua phân tích mức độ chú ý, mức độ tương tác và phản ứng cảm xúc của các đối tượng thử nghiệm. Nói rộng ra, lợi ích hợp pháp có nghĩa là chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị (tức là hình ảnh khuôn mặt, dữ liệu thiết bị và dữ liệu khác mà quý vị chia sẻ với chúng tôi) dựa trên lý do thực và hợp pháp của chúng tôi và với điều kiện là chúng tôi không làm tổn hại đến bất kỳ quyền và tự do nào của quý vị trong quá trình sử dụng đó. Trong quá trình đánh giá, chúng tôi đã tính đến các rủi ro tồn tại trong quá trình xử lý của chúng tôi, cách quý vị nhiều khả năng sẽ phản ứng trước những rủi ro đó và những lợi ích mà quý vị có thể nhận được từ quá trình xử lý đó.

Đối với các mục đích cải tiến phần mềm, chúng tôi chỉ thu thập Thông tin Cá nhân từ những người tham gia đã đồng ý rõ ràng. Trong trường hợp này, chúng tôi truy cập thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu thị trường chính là thông tin áp dụng cho quyền truy cập dựa trên đánh giá lợi ích hợp pháp.


Nếu quý vị tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi và nếu quý vị đồng ý cho Realeyes liên hệ với quý vị, Realeyes có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để liên hệ với quý vị và để đảm bảo rằng Trang web cũng như các dịch vụ hoạt động chính xác và hỗ trợ được cho quý vị. Thông tin cá nhân cũng có thể cần thiết trong trường hợp người dùng đã đăng ký của chúng tôi gặp sự cố với các dịch vụ hoặc trang web của Realeyes. Việc tiếp tục sử dụng cũng được quy định trong Chính sách này ở mục Cookie.


Realeyes sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân của quý vị với bên thứ ba để phục vụ mục đích tiếp thị.


Realeyes sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưua có sự đồng ý của quý vị hoặc nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với ai?

Realeyes có thể chia sẻ thông tin của bạn theo một vài cách có hạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

  • Chúng tôi hợp tác với các đối tác đáng tin cậy để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ sau và chúng tôi có thể cần tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho họ để họ có thể thực hiện các nhiệm vụ đó. Các nhiệm vụ này bao gồm dịch vụ lưu trữ trang web, quản lý nội dung, nhà cung cấp nền tảng công nghệ và truyền thông cũng như nhà cung cấp dịch vụ phân tích trang web và nhà cung cấp dịch vụ chú thích. Tuy nhiên, các công ty này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và không có bất kỳ quyền độc lập nào trong việc sử dụng Thông tin cá nhân ngoài những mục đích cần thiết để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp thích hợp, với bất kỳ đơn vị thành viên nào trong tập đoàn của chúng tôi và với bất kỳ đơn vị liên kết nào của chúng tôi. Mọi sự tiết lộ sẽ tuân theo các quy định về bảo vệ dữ liệu và sự chấp thuận của bạn đối với việc chia sẻ Thông tin cá nhân của mình với các công ty thuộc tập đoàn và đơn vị liên kết của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng hành động như vậy là cần thiết để bảo vệ, thực thi hoặc bảo đảm các quyền hợp pháp, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của Realeyes, nhân viên hoặc đại lý hoặc người dùng của chúng tôi hoặc nhằm tuân thủ luật pháp hoặc thủ tục tố tụng, bao gồm phản hồi các yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính quyền.
  • Bạn đồng ý rằng, nếu có sự thay đổi về quyền sở hữu của Realeyes hoặc bất kỳ tài sản nào của chúng tôi, chẳng hạn như liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu, giải thể hoặc thanh lý, hoặc nếu chúng tôi thực hiện các bước cần thiết trước khi thực hiện một giao dịch như vậy, thì chúng tôi có thể chuyển và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho công ty mới hoặc công ty tiềm năng, nhưng luôn tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh, được tổng hợp hoặc không xác định danh tính mà không bị hạn chế.
  • Ngoài việc chia sẻ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba bất cứ khi nào bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn nhằm cho phép chúng tôi theo dõi việc nghiên cứu của chúng tôi cũng như đánh giá thông tin về hành vi của người tham gia. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi việc sử dụng và tương tác với các trình phát phương tiện được sử dụng nhằm đo lường phản hồi đối với quảng cáo. Cookie của chúng tôi sẽ bị xóa sau 13 tháng.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ như Google Analytics và Hubspot để giúp chúng tôi phân tích xem người dùng sử dụng Trang web của chúng tôi như thế nào. Thông tin được công nghệ này thu thập sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ này tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin cho mục đích phân tích dữ liệu, người dùng có thể cài đặt Tiện ích bổ sung Chọn không tham gia Google Analytics trên trình duyệt bằng cách nhấp vào đây.
Để tìm hiểu thêm về cookie và cách xóa công cụ này, vui lòng truy cập http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies
Nếu bạn tham gia vào nghiên cứu thị trường, chúng tôi sẽ cài đặt công cụ cookie trên trình duyệt của bạn mà công cụ này chứa ID người tham gia, cho phép chúng tôi nhận dạng bạn trong trường hợp bạn muốn xem dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi ID người tham gia trong trường hợp bạn muốn truy cập vào hồ sơ người tham gia mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
Nếu bạn ngừng tham gia nghiên cứu thị trường, chúng tôi sẽ cài đặt một cookie trên máy tính của bạn do cần có công cụ này để ghi nhớ lựa chọn của bạn (đây cũng là mục đích duy nhất của cookie đó). Nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình, bạn cũng sẽ xóa tùy chọn ngừng tham gia của mình và bạn có thể được đề nghị tham gia vào chương trình nghiên cứu thị trường của chúng tôi lần nữa.
Chúng tôi không có quyền truy cập và Chính sách này không chi phối việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác mà có thể được công cụ quảng cáo, máy chru quảng cáo, mạng quảng cáo không liên kết của bên thứ ba hay bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào khác cài đặt trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn do. Những bên sử dụng các công nghệ này có thể cung cấp cho bạn cách thức để ngừng tham gia quảng cáo nhắm mục tiêu như được mô tả bên dưới.

Tín hiệu Không theo dõi và các cơ chế tương tự

Chúng tôi không nhận diện hoặc phản hồi các tín hiệu Không theo dõi (Do Not Track) do trình duyệt khởi tạo, vì ngành công nghiệp Internet hiện vẫn đang nghiên cứu các tiêu chuẩn, cách triển khai và giải pháp Không theo dõi.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang mạng xã hội và cũng có thể chứa các plugin của bên thứ ba (chẳng hạn như nút “thích” của Facebook và nút “theo dõi” của Twitter). Nếu bạn chọn sử dụng các trang web hoặc tính năng này, bạn có thể tiết lộ thông tin của mình không chỉ cho các bên thứ ba đó mà còn cho người dùng của họ và cộng đồng nói chung tùy thuộc vào cách thức hoạt động của dịch vụ đó. Trình phát đa phương tiện của chúng tôi có thể được cài đặt trên các trang web của bên thứ ba với vai trò như là một phần trong dịch vụ dành cho người dùng của họ.
Vì các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không do Realeyes điều hành, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động thực tế của các trang web hay dịch vụ đó ngoài việc kết hợp các plugin của bên thứ ba đó vào trang web của chúng tôi. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn cũng sẽ phải tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó, chứ không chỉ là Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi rất mong bạn đọc các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các bên thứ ba này.

Bạn giữ Thông tin cá nhân của mình trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân trong thời gian thông tin đó là bắt buộc cho các mục đích nghiên cứu và kinh doanh của chúng tôi đã nêu ở trên và theo yêu cầu của pháp luật. Trừ khi bạn đồng ý với quá trình xử lý của chúng tôi vì mục đích cải tiến phần mềm, chúng tôi sẽ xóa các bản ghi video và ID duy nhất của bạn được thu thập cho mục đích nghiên cứu thị trường sau khi không còn cần thiết để hỗ trợ nghiên cứu thị trường cho khách hàng, nhưng không quá 90 ngày sau khi được ghi lại cho mục đích như vậy. Khi Thông Tin Cá Nhân không còn là bắt buộc, chúng tôi sẽ xóa nó khỏi hệ thống của mình.
Nếu bạn yêu cầu xóa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của mình (xem quyền xóa được quy định bên dưới), chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cụ thể đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn.

Bảo vệ trẻ em

Realeyes không cố ý lấy thông tin, dữ liệu nghiên cứu hoặc câu trả lời khảo sát từ những người tham gia dưới 18 tuổi, trừ khi (i) luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của địa phương quy định độ tuổi ngưỡng thấp hơn; hoặc (ii) chúng tôi nhận được sự đồng ý cần thiết theo luật hiện hành. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng dữ liệu được thu thập từ người tham gia dưới 18 tuổi không đáp ứng một trong hai điều kiện theo điểm (i) hoặc (ii) ở trên, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.

Chuyển giao Thông tin cá nhân trên phạm vi quốc tế

Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu EEA (chẳng hạn như Hoa Kỳ). Chúng tôi thực hiện việc này cho mục đích công việc và quản lý dữ liệu của chúng tôi, đặc biệt là để xử lý dữ liệu lấy từ bên ngoài do các tổ chức thay mặt chúng tôi thực hiện và phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu đã nêu. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp nhằm đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ đầy đủ. Nếu bạn không đồng ý với điều này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền thay đổi Thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn xem, thay đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] với tiêu đề “Chính sách bảo mật”. Trong một số khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể được quyền yêu cầu truy cập vào Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ thông qua việc viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu thu khoản phí nhỏ để thực hiện dịch vụ này nhằm chi trả chi phí hành chính.

Quyền của bạn theo GDPR

Vui lòng liên hệ [email protected] đối với việc ứng dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn đã tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể xác định dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng ID người tham gia đã được hiển thị cho bạn sau cuộc khảo sát và ID này cũng được lưu trữ trong cookie trên thiết bị của bạn. Vui lòng ghi lại ID người tham gia của bạn để tham chiếu sau này. Nếu không xác định được ID người tham gia, Realeyes không thể xác định được dữ liệu của bạn để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Quyền truy cập

GDPR cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin mà chúng tôi có về bạn. Nếu bạn muốn truy cập thông tin đó, vui lòng gửi yêu cầu đến [email protected] Mọi yêu cầu truy cập vào thông tin của bạn đều cần phải cung cấp bằng chứng nhận dạng được chấp nhận. Liên quan đến các nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi ID người tham gia được hiển thị cho bạn khi tham gia nghiên cứu, và ID này cũng được lưu trữ trong cookie trên thiết bị được sử dụng để tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi. Nếu đáp ứng đầy đủ, bạn sẽ được cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Nếu yêu cầu của cá nhân nào đối với thông tin hoặc biện pháp mà rõ ràng là không hợp lý hoặc quá mức, thì có thể cần phải thanh toán một khoản phí hợp lý, nếu không yêu cầu đó có thể bị từ chối.

Quyền chỉnh sửa

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn nên thông báo cho chúng tôi để sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào tại [email protected]

Quyền xóa

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền hạn chế hoặc không cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý của bạn

Nếu quá trình xử lý được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Quyền phản đối

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng làm theo hướng dẫn cách xóa.

Khiếu nại

Chính sách được điều chỉnh bởi luật pháp Cộng hòa Estonia. Mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu các Bên không giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng thì các tranh chấp này sẽ được tòa án Harju Maakohus (Tòa án Quận Harju) giải quyết theo thủ tục do luật pháp Cộng hòa Estonia quy định.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi hy vọng bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để giải quyết các lo ngại của mình. Tuy nhiên, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu Estonia (bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc chi tiết tại đây https://www.aki.ee/en/contacts).

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào về thông tin mà chúng tôi nắm giữ hoặc về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Gửi email đến [email protected] với tiêu đề “Privacy Policy” (Chính sách quyền riêng tư)
Viết thư cho chúng tôi về địa chỉ Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo đến bạn trong quá trình bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Sau khi bạn được thông báo về những thay đổi này (thông qua việc thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc trong phần mềm hoặc trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ khác), bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiết lộ về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California

Định nghĩaCác thuật ngữ “(các) Mục đích kinh doanh”, “Thông tin cá nhân”, “Bán”, “(các) Nhà cung cấp dịch vụ” và “Bên thứ ba” có ý nghĩa như được nêu trong Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA). Các tham chiếu và việc tiết lộ đối với những thuật ngữ này được giới hạn trong phần này của Chính sách quyền riêng tư và được chỉ định dành riêng cho Người tiêu dùng tại California.
Các loại Thông tin cá nhân được thu thập

Khách truy cập trang web: Tên, chức danh nghề nghiệp và công ty, địa chỉ email, ID cookie, địa chỉ IP.
Nghiên cứu thị trường: Thông tin định danh duy nhất độc quyền, địa chỉ IP, ID cookie, biểu cảm khuôn mặt được mã hóa, phương pháp khám phá thiết bị, thông tin về hành vi liên quan đến việc sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Mục đích thu thập và sử dụng Thông tin cá nhânChúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ việc vận hành trang web của mình, tiến hành nghiên cứu thị trường và tiếp thị hoặc truyền thông.
Các loại nguồn thu thập Thông tin cá nhânTrang web, phần mềm nghiên cứu thị trường độc quyền, các hoạt động tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi bánChúng tôi không bán thông tin cá nhân.
Mục đích bán thông tin cá nhânChúng tôi không bán thông tin cá nhân.
Danh mục các Bên thứ ba được chúng tôi bán Thông tin cá nhânChúng tôi không bán thông tin cá nhân.
Danh mục các bên thứ ba được chia sẻ thông tin cho mục đích kinh doanh

Dịch vụ lưu trữ và quản lý nội dung trang web, nền tảng công nghệ và truyền thông, phân tích trang web, nhà cung cấp dịch vụ chú thích.

 

Quyền & lựa chọn của người tiêu dùng tại California
Truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] với tiêu đề “Privacy Policy” (Chính sách quyền riêng tư).
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi không thể xác minh thông tin cá nhân của bạn hoặc địa điểm cư trú của bạn tại California, đây là nơi chúng tôi buộc phải có những thông tin đó để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc liên quan đến khiếu nại pháp lý.

 

Ngày cập nhật gần đây nhất: 2023.01.16

Xin cảm ơn!