Search
Close this search box.

Privasi Kami

Privasi Kami

Realeyes OÜ (“Realeyes”) menjalankan penyelidikan pasaran untuk membantu menambah baik kandungan web dan pengiklanan dalam talian untuk pelanggannya. Perisian proprietari kami digunakan untuk menjejaki ciri muka orang yang memilih untuk menyertai penyelidikan pasaran kami dan untuk menganalisis respons emosi mereka kepada media pada skrin.


Meskipun Realeyes komited untuk sebaik mungkin menjadikan pengalaman peserta bersifat semula jadi dan tidak mengganggu, kami juga memandang serius tentang privasi peserta dalam kajian kami. Realeyes ditubuhkan di Estonia (di alamat Vahe 15, Tallinn 11615, Estonia, kod pendaftaran: 11730664, hubungan: info@realeyesit.com), dan kami mematuhi keperluan perlindungan data Estonia dan Kesatuan Eropah.


Dasar Privasi kami memberitahu anda cara kami menjaga dan menggunakan Maklumat Peribadi (lihat takrifan di bawah) yang kami kumpulkan daripada peserta melalui perkhidmatan Realeyes kami, serta maklumat yang kami kumpulkan melalui tapak web kami di www.realeyesit.com (“Tapak Web”). Realeyes ialah pengawal data untuk data yang kami kumpulkan. Sila baca Dasar Privasi dan Kuki ini (“Dasar’) dengan teliti. Apabila anda menyertai salah satu penyelidikan pasaran kami atau menggunakan Tapak Web kami, anda bersetuju dengan Dasar ini.

Melindungi privasi anda adalah sesuatu yang sangat penting.

  1. Realeyes membolehkan anda menguruskan Data Peribadi anda. 
  2. Sebarang Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan dikendalikan sebagai maklumat sulit melalui pelaksanaan langkah keselamatan.
  3. Kami tidak berkongsi data anda yang dikumpulkan semasa penyelidikan pasaran dengan pelanggan kami dalam cara yang membolehkan pengenalpastian mana-mana individu tertentu yang menyertai kajian kami.

Apakah makna Maklumat Peribadi?

Maklumat Peribadi bermakna apa sahaja yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda, termasuk rakaman muka dan alamat IP yang kami kumpulkan ketika anda menyertai penyelidikan pasaran kami atau maklumat yang kami kumpulkan daripada pengguna tapak web atau perkhidmatan kami.
Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar kami, jangan menyertai penyelidikan pasaran Realeyes pada masa ini atau menggunakan tapak web kami.

Keselamatan data adalah keutamaan kami

Semua Maklumat Peribadi akan disimpan di lokasi yang selamat di Kesatuan Eropah. Kami menggunakan langkah keselamatan teknikal standard industri dan organisasi untuk melindungi data anda terhadap pendedahan atau pemprosesan yang tidak dibenarkan. Langkah-langkah ini berbeza bergantung pada sensitiviti maklumat yang telah kami kumpul daripada anda.
Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau melalui peranti mudah alih, atau kaedah storan elektronik, yang benar-benar selamat. Oleh itu, walaupun kami berusaha gigih untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial, kami tidak dapat menjamin keselamatannya secara mutlak.

Apakah Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan?

Maklumat Tapak Web

Apabila anda menggunakan Tapak Web kami, kami dan pihak ketiga (pemproses data yang kami gunakan seperti pengehosan tapak web dan penyedia perkhidmatan pengurusan kandungan, penyedia platform teknologi dan komunikasi, penyedia analitis tapak web) boleh menggunakan cara yang diautomasikan untuk mengumpul maklumat tentang anda, komputer anda atau peranti lain dan penggunaan anda keatas Tapak Web kami. Contohnya, pelayan web kami boleh mengumpul dan mengelog maklumat seperti jenis peranti, sistem pengoperasian dan pelayar yang anda gunakan ketika mengakses Tapak Web kami dan tetapan sistem lain, seperti bahasa yang sistem anda gunakan serta negara dan zon waktu tempat terletaknya peranti anda. Pelayan web kami juga boleh merekodkan alamat halaman web yang telah merujukkan anda kepada Tapak Web kami dan alamat IP peranti yang anda gunakan untuk menyambung ke Tapak Web kami.


Kami juga mengumpul maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan ketika menggunakan Tapak Web atau perkhidmatan kami. Jika anda memilih untuk mencipta akaun pada tapak web kami, kami akan mengumpul nama, nama syarikat, jawatan dan alamat web anda. (Mencipta akaun akan memberikan anda kemungkinan untuk mengakses kandungan lanjutan yang boleh termasuk melihat pembentangan kertas putih dan untuk mempamerkan perkhidmatan Realeyes dsbnya.)


Realeyes tidak akan menggunakan maklumat peribadi pengguna untuk apa-apa tujuan lain tanpa persetujuan anda atau kewajipan undang-undang untuk berbuat demikian.

Maklumat yang dikumpulkan semasa penyelidikan pasaran

Kategori data peribadi ini termasuk semua data yang kami kumpulkan sepanjang penyelidikan pasaran (termasuk apa-apa analisis media yang dilaksanakan untuk manfaat pelanggan dan penambahbaikan perisian Realeyes)

Data peribadi sedemikian termasuklah yang berikut

·             Tugasan pengecam unik sepanjang penglibatan Perkhidmatan, termasuk melalui kuki.
·             Data respons tinjauan dan kajian penyelidikan pasaran secara tersurat diberikan oleh subjek data tinjauan atau penyelidikan pasaran.
·             Persekitaran dan spesifikasi peranti anda:
o         Platform (mudah alih/tablet/desktop).
o         Nama dan versi pelayar.
o         Nama dan versi Sistem Operasi.
o         Alamat IP awanama dengan subnet terakhir dibuang.
·             Interaksi anda dengan kandungan melalui peranti:
o         Sama ada video memuatkan atau dalam fokus.
o         Cara anda melibatkan video.
o         Metadata video seperti ID, tajuk dan kategori kandungan
o         Peratusan kandungan video yang telah ditonton.
·             Rakaman muka anda semasa anda berinteraksi dengan kandungan media, melalui kamera menghadap depan peranti anda:
Jika anda telah memberi kami keizinan untuk menggunakan kamera menghadap depan peranti anda, semasa anda berinteraksi dengan kandungan, kami mengakses data daripada kamera dan memproses data tersebut di persekitaran awan kami menggunakan perisian kami untuk mendapatkan titik data berasingan yang berikut:
o         Sama ada muka dikesan dan jika dikesan, kedudukan dan orientasi muka relatif kepada skrin. Perisian kami tidak terlibat dalam apa juga bentuk pengecaman muka.
o         Sehingga setakat anda kelihatan memberi perhatian kepada kandungan.
o         Reaksi jelas anda kepada kandungan (tahap keseluruhan emosi dipaparkan, seperti gembira, terkejut, sedih, kagum, keliru, benci atau meluat).
·         Data yang telah kami akses daripada kamera akan digunakan semata-mata untuk membuat laporan kepada pelanggan kami dan untuk peningkatan dalam penggunaan perisian.
Realeyes tidak mendapatkan maklumat, data kajian atau respons tinjauan tanpa disedari daripada peserta di bawah umur 18 tahun, melainkan (i) undang-undang perlindungan data tempatan yang terpakai diperuntukkan untuk umur ambang yang lebih rendah; atau (ii) kami mendapatkan persetujuan ibu bapa yang diperlukan. Sekiranya kami mendapati bahawa mana-mana data telah dikumpulkan daripada peserta di bawah umur 18 tahun, tanpa memenuhi salah satu syarat di bawah perkara (i) atau (ii) di atas, kami akan memadamkan data itu dengan serta-merta.

Bagaimanakah Maklumat Peribadi anda akan kami gunakan?

Maklumat Peribadi anda kami gunakan untuk tujuan berikut.

Kebanyakan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan adalah berkaitan dengan tujuan menjalankan penyelidikan pasaran. Kami menggunakan maklumat peribadi ini dalam melaksanakan penyelidikan pasaran yang meliputi aktiviti-aktiviti yang berlainan, berdasarkan dua asas perundangan yang berbeza: a) penyelidikan pasaran untuk menganalisis media yang dijalankan untuk manfaat pelanggan Realeyes (termasuk jaminan kualiti); dan b) untuk tujuan penambahbaikan perisian yang ditujukan bagi meningkatkan, melanjutkan dan membangunkan ciri serta fungsi perisian proprietari yang kami gunakan dan perkhidmatan penyelidikan pasaran kami yang kami sediakan kepada pelanggan kami.

Realeyes membuat pengkhususan dalam penyelidikan pasaran dan kami menganalisis perasaan orang ramai apabila mereka menonton media pada skrin. Kami menganalisis reaksi-reaksi ini untuk membantu pelanggan kami menambah baik kandungan dan pengiklanan mereka. Penyertaan anda dalam kajian kami adalah secara sukarela dan sangat dihargai. Maklumat yang kami kongsikan dengan pelanggan kami adalah dalam bentuk awanama dan tidak mengenal pasti secara individu mana-mana peserta ujian dalam penyelidikan pasaran. Asas perundangan bagi penganalisian sedemikian merupakan kepentingan kami yang sah untuk membantu penambahbaikan bahan kreatif pelanggan kami melalui analisis perhatian, penglibatan dan tindak balas emosi subjek ujian. Kepentingan yang sah secara amnya, bermakna kami memproses maklumat peribadi anda (iaitu imej muka, data peranti dan data lain yang anda kongsikan dengan kami) berdasarkan alasan tulen dan sah kami dan dengan syarat kami tidak memudaratkan mana-mana hak dan kebebasan anda semasa kami menggunakan maklumat peribadi tersebut. Dalam membuat penilaian kami, kami mengambil kira pertimbangan risiko yang terdapat dalam pemprosesan kami, kemungkinan tindak balas anda terhadap risiko tersebut dan faedah yang mungkin anda terima daripada pemprosesan tersebut.

Berkenaan tujuan penambahbaikan perisian, kami mengumpulkan Maklumat Peribadi hanya daripada peserta yang telah memberikan kebenaran mereka secara eksplisit. Dalam hal ini, kami mengakses maklumat yang sama yang dikumpulkan semasa penyelidikan pasaran yang berkenaan dengan akses berdasarkan penilaian kepentingan yang sah.

Jika anda mencipta akaun di tapak web kami dan jika anda membenarkan Realeyes menghubungi anda, Realeyes boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghubungi anda dan untuk memastikan Tapak Web dan perkhidmatan berfungsi dengan betul dan menawarkan sokongan kepada anda. Maklumat peribadi juga mungkin diperlukan seandainya pengguna berdaftar kami mempunyai masalah dengan perkhidmatan atau tapak web Realeyes. Penggunaan selanjutnya juga dinyatakan dalam Dasar ini di bawah bahagian Kuki.

Realeyes tidak akan berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Realeyes tidak akan menggunakan maklumat peribadi pengguna bagi apa-apa tujuan lain tanpa kebenaran atau kewajipan undang-undang anda untuk berbuat demikian.

Dengan siapakah kami berkongsi Maklumat Peribadi anda?

Realeyes boleh berkongsi maklumat anda dalam cara yang terhad untuk menyediakan perkhidmatan kami:

  • Kami bekerjasama dengan rakan kongsi yang dipercayai untuk melaksanakan tugas yang berikut bagi pihak kami dan kami mungkin perlu mendedahkan Maklumat Peribadi kepada mereka supaya mereka boleh melaksanakan tugas ini. Tugas ini termasuk pengehosan tapak web, penyedia platform perkhidmatan, teknologi dan komunikasi pengurusan kandungan dan penyedia analisis tapak web, penyedia perkhidmatan anotasi. Walau bagaimanapun, syarikat ini terikat dengan kewajipan kerahsiaan dan tidak mempunyai sebarang hak bebas untuk menggunakan Maklumat Peribadi melangkaui perkara yang perlu untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan kami.
  • Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda, jika berkenaan, dengan mana-mana ahli kumpulan syarikat kami dan dengan mana-mana ahli gabungan kami. Apa-apa pendedahan akan mengikut peraturan perlindungan data dan anda bersetuju untuk berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan kumpulan syarikat dan ahli gabungan kami.
  • Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda apabila kami percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk melindungi, menguat kuasa atau mempertahankan hak, privasi, keselamatan atau harta Realeyes, pekerja, ejen atau pengguna kami yang sah, atau untuk mematuhi proses undang-undang atau perundangan yang terpakai, termasuk memberi respons kepada permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan.
  • Anda bersetuju bahawa, jika terdapat perubahan kepada pemilikan Realeyes atau mana-mana aset kami, seperti berhubung dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula, pembubaran atau penghapusan) atau jika kami mengambil langkah dengan jangkaan transaksi sedemikian, kami boleh memindahkan dan mendedahkan Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan kepada syarikat baharu atau bakal syarikat, tertakluk sentiasa pada peraturan perlindungan data.
  • Kami boleh berkongsi data yang disamarkan, teragregat atau dinyahkenal pasti tanpa sekatan.
  • Selain perkongsian yang dihuraikan dalam Dasar Privasi ini, kami boleh berkongsi maklumat tentang anda dengan pihak ketiga apabila anda bersetuju dengan perkongsian tersebut atau mengarahkannya.

Kuki

Kuki ialah fail teks kecil yang kami letak pada komputer atau peranti anda untuk membolehkan kami menjejaki penyelidikan kami dan menilai maklumat tingkah laku peserta. Kami menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menjejaki penggunaan dan interaksi dengan pemain media yang digunakan untuk mengukur respons kepada iklan. Kuki kami dipadamkan selepas 13 bulan.


Kami juga boleh menggunakan penyedia perkhidmatan seperti Google Analytics dan Hubspot untuk membantu kami menganalisis cara pengguna menggunakan Tapak Web kami. Maklumat yang dikumpulkan oleh teknologi tersebut akan didedahkan kepada atau dikumpulkan secara langsung oleh penyedia perkhidmatan ini. Untuk mengelakkan Google Analytics daripada menggunakan maklumat untuk analisis, pengguna boleh memasang Tambahan Pelayar Pilih Keluar Google Analytics dengan mengklik di sini.


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan cara memadamkannya, sila lawati http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


Jika anda mengambil bahagian dalam penyelidikan pasaran, kami akan meletakkan kuki pada pelayar anda yang mengandungi ID Peserta yang membolehkan kami mengenal pasti anda sekiranya anda ingin melihat data anda yang kami simpan. Kami memerlukan anda untuk memberikan kami ID Peserta sekiranya anda ingin mengakses rekod peserta yang kami simpan tentang anda.


Jika anda memilih keluar daripada menyertai penyelidikan pasaran, kami akan meletakkan kuki pada komputer anda seperti yang diperlukan untuk mengingati pilihan anda (tujuan kuki itu semata-mata). Jika anda memadamkan kuki daripada pelayar anda, anda juga akan memadamkan maklumat pilih keluar anda dan anda mungkin diminta menyertai penyelidikan pasaran kami lagi.


Kami tidak perlu mengakses kuki dan Dasar ini tidak mentadbir penggunaan kuki atau teknologi penjejakan lain yang mungkin diletakkan pada komputer, telefon bimbit atau peranti lain anda oleh teknologi iklan pihak ketiga, pelayan iklan, rangkaian iklan yang bukan ahli gabungan atau mana-mana pihak ketiga lain yang bukan ahli gabungan. Pihak tersebut yang menggunakan teknologi ini boleh menawarkan anda cara untuk memilih keluar daripada sasaran iklan seperti yang dihuraikan di bawah.

Isyarat Jangan Jejak dan Mekanisme Serupa

Kami tidak mengiktiraf atau memberi respons kepada isyarat Jangan Jejak yang dimulakan pelayar, kerana industri Internet pada masa ini masih mengusahakan standard, pelaksanaan dan penyelesaian Jangan Jejak.

Tapak web kami boleh mengandungi pautan kepada tapak web pihak ketiga seperti tapak media sosial, dan juga boleh mengandungi palam masuk pihak ketika (seperti butang “suka” Facebook dan butang “ikut” Twitter). Jika anda memilih untuk menggunakan tapak atau ciri ini, anda mungkin mendedahkan maklumat anda bukan sahaja kepada pihak ketiga tersebut, tetapi juga kepada pengguna mereka dan lebih ramai orang awam secara umumnya bergantung pada cara perkhidmatan mereka berfungsi. Pemain media kami mungkin diletakkan pada tapak web pihak ketiga sebagai sebahagian daripada perkhidmatan mereka kepada pengguna mereka.


Oleh kerana tapak web dan perkhidmatan pihak ketiga ini tidak dikendalikan oleh Realeyes, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan tapak web atau perkhidmatan tersebut melangkaui penggabungan palam masuk pihak ketiga tersebut kepada tapak web kami. Pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda dan maklumat lain juga akan tertakluk pada dasar privasi tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga, dan bukan sahaja Dasar Privasi ini. Kami menggesa anda agar membaca dasar privasi dan keselamatan pihak ketiga ini.

Berapa lamakah anda menyimpan Maklumat Peribadi?

Kami menyimpan Maklumat Peribadi selagi diperlukan untuk tujuan penyelidikan atau perniagaan yang dinyatakan di atas dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Melainkan anda telah bersetuju dengan pemprosesan kami untuk tujuan penambahbaikan perisian, kami akan memadam rakaman video dan ID unik anda yang dikumpulkan untuk tujuan penyelidikan pasaran selepas ia tidak lagi diperlukan untuk menyokong penyelidikan pasaran bagi pelanggan, tetapi bagaimanapun ia tidak lebih daripada 90 hari selepas dirakam untuk tujuan sedemikian. Apabila Maklumat Peribadi tidak lagi diperlukan, kami akan memadam data itu daripada sistem kami.


Jika anda meminta pemadaman apa-apa Maklumat Peribadi anda (lihat hak untuk memadam seperti yang ditetapkan di bawah), kami akan memadam data tersebut dalam tempoh 30 hari selepas menerima permintaan anda.

Perlindungan Kanak-kanak

Realeyes tidak mendapatkan maklumat, data kajian atau respons tinjauan tanpa disedari daripada peserta di bawah umur 18 tahun, melainkan (i) undang-undang perlindungan data tempatan yang terpakai diperuntukkan untuk umur ambang yang lebih rendah; atau (ii) kami mendapatkan persetujuan yang diperlukan di bawah undang-undang berkenaan. Sekiranya kami mendapati bahawa mana-mana data telah dikumpulkan daripada peserta di bawah umur 18 tahun, tanpa memenuhi salah satu syarat di bawah perkara (i) atau (ii) di atas, kami akan memadamkan data itu dengan serta-merta.

Pemindahan Antarabangsa Maklumat Peribadi

Kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi anda ke negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah EEA (seperti AS). Kami melakukan perkara ini untuk tujuan pengurusan data dan perniagaan kami, terutamanya, untuk pemprosesan data sumber luar oleh organisasi bagi pihak kami dan mengikut sasaran pemprosesan data yang dinyatakan. Kami mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan maklumat anda dilindungi secukupnya. Jika anda tidak bersetuju dengan perkara ini, sila jangan gunakan perkhidmatan kami.

Akses kepada perubahan terhadap Maklumat Peribadi anda

Jika anda mahu melihat, mengubah atau memadamkan Maklumat Peribadi anda, hubungi kami di info@realeyesit.com di bawah tajuk subjek “Dasar Privasi”. Dalam bidang kuasa tertentu, anda mungkin layak untuk meminta akses kepada Maklumat Peribadi yang kami simpan, dengan menulis kepada kami. Sedikit bayaran mungkin dikenakan untuk perkhidmatan ini, untuk menampung kos pentadbiran.

Hak anda di bawah GDPR

Sila hubungi info@realeyesit.com untuk permohonan berkenaan data peribadi anda. Jika anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami, kami hanya boleh mengenal pasti data peribadi anda menggunakan ID Peserta yang ditunjukkan kepada anda selepas tinjauan dan yang juga disimpan dalam kuki pada peranti anda. Sila simpan rekod ID peserta anda untuk rujukan masa depan. Jika ID Peserta tidak boleh dikenal pasti, Realeyes tidak dapat mengenal pasti data anda untuk memenuhi permintaan anda.

Hak Akses

GDPR memberikan anda hak untuk mengakses maklumat yang kami simpan tentang anda. Jika anda mahu mengakses maklumat tersebut, sila hantar permintaan anda kepada info@realeyesit.com Sebarang permintaan untuk mengakses maklumat anda akan tertakluk pada penyediaan bukti pengenalan yang boleh diterima. Berhubung dengan kajian kami, kami juga memerlukan anda untuk memberikan kami ID Peserta yang ditunjukkan kepada anda apabila anda mengambil bahagian dalam kajian dan yang juga disimpan dalam kuki pada peranti yang digunakan untuk menyertai kajian kami. Jika semua mematuhi, anda akan diberikan salinan data peribadi anda. Jika permintaan seseorang terhadap maklumat atau langkah jelas tidak wajar atau berlebihan, bayaran yang munasabah mungkin diminta atau tindakan yang diambil mungkin ditolak.

Hak Pembetulan

Anda boleh meminta data peribadi anda dibetulkan pada bila-bila masa, sekiranya ia tidak tepat atau tidak lengkap. Anda perlu memaklumkan kami untuk membetulkan atau mengemas kini data peribadi anda. Anda boleh memaklumkan kami bila-bila masa di info@realeyesit.com

Hak Pemadaman

Anda boleh meminta untuk memadamkan data peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di info@realeyesit.com.

Hak untuk Menyekat Pemprosesan

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak untuk mengehadkan atau menyekat kami daripada memproses data peribadi anda.

Hak untuk Menarik Balik Persetujuan anda

Jika pemprosesan dilakukan berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di info@realeyesit.com+H59

Hak untuk membantah

Pada sebarang masa yang diberikan, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda. Sila ikut arahan untuk pemadaman.

Aduan

Dasar ini ditadbir oleh perundangan Republik Estonia. Apa-apapertikaian berkenaan perkara berhubung dengan Dasar ini hendaklah diselesaikan melalui rundingan. Jika kedua-dua pihak gagal menyelesaikan pertikaian melalui rundingan, pertikaian tersebut hendaklah diselesaikan oleh Harju Maakohus (Mahkamah Wilayah Harju), menurut prosedur yang disediakan oleh undang-undang Republik Estonia.


Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan dengan cara kami memproses atau mengendalikan data anda, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara langsung untuk menyelesaikan kebimbangan anda itu. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak untuk memfailkan aduan dengan Estonian Data Protection Inspectorate (anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka disini: https://www.aki.ee/en/contacts).

Menghubungi kami

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan tentang maklumat yang kami simpan atau maklumat tentang Dasar Privasi kami.
Hantar e-mel kepada info@realeyesit.com di bawah tajuk subjek “Dasar Privasi”
Tulis kepada kami di alamat Realeyes, Brook House, 19 Langham Street, London, W1W 6BP

Perubahan terhadap Dasar Privasi kami

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari masa ke masa. Kami akan memaklumkan anda perubahan dengan menyiarkan pengumuman pada tapak web kami atau semasa penggunaan perisian atau perkhidmatan lain yang kami berikan. Anda terikat dengan sebarang perubahan terhadap Dasar Privasi kami apabila anda menggunakan perkhidmatan kami selepas anda dimaklumkan tentang perubahan ini (melalui pengumuman pada tapak web kami atau dalam perisian atau semasa perkhidmatan lain).

Pendedahan Privasi Pengguna California

Takrifan Istilah “Tujuan Perniagaan”, “Maklumat Peribadi”, “Jual” (atau “Jualan”), “Penyedia Perkhidmatan” dan “Pihak Ketiga” mempunyai makna yang diberikan dalam Akta Privasi Pengguna California 2018 (CCPA). Rujukan dan pendedahan istilah ini terhad kepada seksyen Dasar Privasi ini dan ditetapkan secara eksklusif untuk Pengguna California.
Kategori Maklumat Peribadi yang dikumpulkan

Pelawat tapak web: Nama, jawatan profesional dan gabungan syarikat, alamat e-mel, ID kuki, alamat IP.
Penyelidikan pasaran: Pengecam unik proprietari, alamat IP, ID kuki, riak muka yang dikodkan, heuristik peranti, maklumat tingkah laku yang berkaitan dengan penggunaan perisian kami.

Tujuan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi Kami menggunakan maklumat peribadi untuk memudahkan operasi tapak web kami, melaksanakan penyelidikan pasaran dan untuk pemasaran atau komunikasi.
Kategori sumber yang daripadanya Maklumat Peribadi dikumpulkan Tapak web, perisian penyelidikan pasaran proprietari, aktiviti pemasaran dan perkhidmatan sokongan pelanggan.
Kategori Maklumat Peribadi yang kami jual Kami tidak menjual maklumat peribadi.
Tujuan penjualan maklumat peribadi Kami tidak menjual maklumat peribadi.
Kategori Pihak Ketiga yang kepadanya Maklumat Peribadi dijual Kami tidak menjual maklumat peribadi.
Kategori pihak ketiga yang kepadanya maklumat telah dikongsikan untuk tujuan perniagaan

Perkhidmatan pengehosan tapak web dan pengurusan kandungan. platform teknologi dan komunikasi, analisis tapak web, penyedia perkhidmatan anotasi.

 

Hak Pengguna & Pilihan California
Mengakses atau Memadam Maklumat Peribadi Anda

Anda mempunyai keupayaan untuk mengakses atau memadamkan maklumat peribadi anda dengan menghantar e-mel kepada kami di info@realeyesit.com di bawah tajuk subjek “Dasar Privasi”.
Sila ambil perhatian kami tidak boleh menerima permintaan untuk mengakses atau memadam maklumat peribadi anda di tempat kami tidak boleh menentusahkan maklumat peribadi anda atau pemastautinan California, di tempat kami memerlukannya untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau berhubung dengan tuntutan undang-undang.

Terakhir dikemas kini: 2023.01.16 

 

Terima kasih!