Privacy- en cookiebeleid

Onze privacyverklaring

Realeyes OÜ (“Realeyes”) voert marktonderzoek uit ter verbetering van webinhoud en online advertenties voor haar klanten. Onze zelfontwikkelde software wordt gebruikt voor het registreren van de gelaatstrekken van mensen die ervoor kiezen aan onze onderzoeken deel te nemen en voor het analyseren van hun emotionele reactie op media die op een scherm worden getoond.

 

Realeyes doet er alles aan om de ervaring voor de deelnemer zo natuurlijk en zo onopvallend mogelijk te maken. Daarnaast nemen wij ook de privacy van deelnemers aan onze onderzoeken serieus. Realeyes is gevestigd in Estland (Vahe 15, Tallinn 11615, Estland, registratiecode: 11730664, contact: [email protected]) en wij voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming van Estland en de Europese Unie.

Ons Privacybeleid geeft u een overzicht van de manier waarop wij omgaan met en gebruikmaken van de Persoonsgegevens (zie de navolgende definitie) die wij aan de hand van onze Realeyes-diensten van deelnemers verzamelen, evenals gegevens die wij via onze website www.realeyesit.com (“Website”) verzamelen. Realeyes is de gegevensbeheerder voor de gegevens die wij verzamelen. Lees dit Privacy- en cookiebeleid (“Beleid’) a.u.b. zorgvuldig. Indien u aan een van onze onderzoeken deelneemt en/of van onze Website gebruikmaakt, gaat u akkoord met dit Beleid.

Het beschermen van uw privacy is van het allergrootste belang

 1. Realeyes heeft een strikt opt-in onderzoeksbeleid. Wij verzamelen uitsluitend onderzoeksgegevens (inclusief gezichtsopnamen) van deelnemers die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven door voorafgaand aan elke mediavertoningssessie toegang tot hun webcam toe te staan.
 2. Alle Persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen als vertrouwelijk worden behandeld door de toepassing van beveiligingsmaatregelen.
 3. Wij delen geen onderzoeksgegevens met onze klanten op een manier die de identificatie van een specifiek persoon mogelijk maakt die aan onze onderzoeken deelneemt.

Wat houden Persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens houden alles in dat gebruikt kan worden om u te identificeren, met inbegrip van gezichtsopnamen en IP-adressen die wij verzamelen terwijl u aan ons onderzoek deelneemt, of gegevens die wij van gebruikers van onze website of onze diensten verzamelen.

Als u niet met ons beleid akkoord gaat, gelieve dan op dit moment niet aan marktonderzoeken van Realeyes deel te nemen of van onze website gebruik te maken.

Gegevensbeveiliging is onze prioriteit

Alle Persoonsgegevens zullen op een veilige locatie binnen de EU worden opgeslagen. Wij nemen standaard technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in de sector om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of verwerking.  Deze maatregelen variëren afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens die wij van u hebben verzameld. Geen enkele methode van overdracht via het Internet of via mobiele apparatuur, of methode van elektronische opslag, is echter volkomen veilig. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw gegevens te beschermen, kunnen wij daarom niet garanderen dat deze volkomen veilig zijn.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

Indien u onze Website gebruikt, kunnen wij en derden ook gebruik maken van geautomatiseerde middelen om gegevens over u, uw computer of andere apparatuur en uw gebruik van onze Website te verzamelen. 

Onze webservers kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen en vastleggen zoals het type apparaat, besturingssysteem en browser dat u voor toegang tot onze Website gebruikt, en systeeminstellingen, zoals de taal waarvan uw systeem gebruikmaakt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. 

Onze webserver kan ook het adres vastleggen van de webpagina die u naar onze Website heeft verwezen en het IP-adres van het apparaat dat u heeft gebruikt om verbinding met onze Website te maken.

Wij kunnen ook andere gegevens verzamelen die u bij het gebruik van onze Website of onze diensten heeft verstrekt. Als u bijvoorbeeld ervoor gekozen heeft om een account op onze website aan te maken, dan verzamelen wij uw naam, bedrijfsnaam, functietitel en e-mailadres. 

Het aanmaken van een account biedt u de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot geavanceerde inhoud (waaronder het bekijken van ons witboek) en tot een demonstratie van de Realeyes-diensten.

Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Realeyes is gespecialiseerd in markonderzoek en gaat na hoe mensen zich voelen wanneer ze media op een scherm bekijken. Wij analyseren deze reacties om onze klanten te helpen bij het verbeteren van hun inhoud en advertenties. Uw deelname aan onze onderzoeken is vrijwillig en wordt zeer gewaardeerd. De gegevens die wij met onze klanten delen, worden geanonimiseerd en identificeren geen individuele onderzoeksdeelnemers. Realeyes deelt uw Persoonsgegevens niet met derden voor marketingdoeleiden, tenzij u toestemming hiervoor geeft.

Realeyes kan geanonimiseerde en gedeïdentificeerde onderzoeksgegevens gebruiken om de kwaliteitsborging te beoordelen en te helpen bij het verbeteren van de software en de rapportagemogelijkheden.

Realeyes kan gebruikmaken van verzamelde gegevens van gebruikers van onze Website voor het analyseren van de doeltreffendheid van onze Website.

 

Als u een account aanmaakt op onze website en Realeyes toestemming geeft om contact met u op te nemen, kan Realeyes uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, om ervoor te zorgen dat de Website en diensten correct werken en om u ondersteuning te bieden. De persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn in het geval dat onze geregistreerde gebruikers problemen hebben met de diensten of website van Realeyes.

Realeyes maakt geen gebruik van de persoonsgegevens van gebruikers voor andere doeleinden zonder uw toestemming of wettelijke verplichting hiertoe.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Realeyes kan uw gegevens op een beperkt aantal manieren delen om onze diensten te leveren:
 • Wij werken met vertrouwde partners om taken namens ons uit te voeren en wellicht moeten wij Persoonsgegevens aan hen verstrekken, zodat zij deze taken kunnen uitvoeren. Deze bedrijven zijn echter gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en hebben geen onafhankelijk recht om meer Persoonsgegevens te gebruiken dan nodig is om ons te helpen bij het leveren van onze diensten.
 • Wij kunnen uw Persoonsgegevens, waar nodig, delen met een lid van onze groep van bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van onze diensten. Eventuele openbaarmaking zal overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming gebeuren en u geeft toestemming om uw Persoonsgegevens met onze groep van bedrijven op deze beperkte basis te delen.
 • Indien wij dit nodig achten, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen om de wettelijke rechten, de privacy, de veiligheid of het eigendom van Realeyes, onze werknemers of agenten of gebruikers te beschermen, na te leven of te verdedigen, of om aan de geldende wetten of een juridische procedure te voldoen, waaronder het beantwoorden van verzoeken van overheden.
 •  U gaat ermee akkoord dat bij een verandering van eigenaar van Realeyes of een van onze bezittingen, zoals in het kader van een fusie, overname, reorganisatie, ontbinding of liquidatie, of als wij stappen ondernemen in afwachting van een dergelijke transactie, wij Persoonsgegevens die wij verzameld hebben, kunnen overdragen en openbaar maken aan het nieuwe of toekomstige bedrijf, altijd met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming.
 • Wij kunnen geanonimiseerde, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens zonder beperking delen.
 • Naast het delen zoals beschreven in dit Privacybeleid kunnen wij gegevens over u met derden delen wanneer u toestemming voor of opdracht tot dergelijk delen geeft.

Hoe lang worden deze Persoonsgegevens bewaard?

Wij slaan Persoonsgegevens op zolang deze voor ons onderzoek en onze bedrijfsdoeleinden nodig zijn en als wettelijk vereist. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden deze uit ons systeem verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer of apparaat plaatsen, zodat wij ons onderzoek kunnen bijhouden en gegevens over het deelnemergedrag kunnen beoordelen. Wij maken gebruik van derde serviceproviders om het gebruik van en de interactie met mediaspelers, die voor het meten van de reacties op advertenties worden gebruikt, bij te houden. Onze cookies worden na 13 maanden verwijderd.

Wij kunnen ook gebruik maken van serviceproviders zoals Google Analytics en Hubspot om ons te helpen bij het analyseren van hoe gebruikers onze Website gebruiken. De aan de hand van de technologie verzamelde gegevens worden openbaar gemaakt aan of direct verzameld door deze serviceproviders. Om het gebruik van gegevens voor analyse door Google Analytics te voorkomen, kan een gebruiker hier klikken, om de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te installeren.

Ga voor meer informatie over cookies en het verwijderen hiervan naar http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

Als u instemt met deelname aan ons onderzoek, plaatsen wij een cookie met een Deelnemer-ID in uw browser, waarmee wij u kunnen identificeren in het geval u de gegevens wenst te zien die wij van u hebben. Wij verzoeken u de Deelnemer-ID aan ons te verstrekken in het geval u toegang wenst tot de deelnemergegevens die wij van u hebben.

Als u zich afmeldt voor deelname aan ons onderzoek, plaatsen wij een cookie op uw computer om uw keuze te onthouden (het enige doel van dat cookie). Als u uw cookies van uw browser verwijdert, verwijdert u ook uw afmelding en kunt u gevraagd worden om weer aan ons onderzoek deel te nemen.

Wij hebben geen toegang tot en dit Beleid heeft geen betrekking op het gebruik van cookies of andere tracking-technologie die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparatuur kunnen worden geplaatst door niet-gelieerde, ad-technologie, ad-servers, ad-netwerken van derden of enige andere niet-gelieerde derden. Die partijen die van deze technologieën gebruikmaken, kunnen u een manier bieden om u af te melden voor ad-targeting zoals hieronder beschreven.

Do-Not-Track-signalen en vergelijkbare mechanismen

Wij herkennen geen of reageren niet op browser-aangestuurde Do-Not-Track-sginalen, omdat er in de Internet-industrie momenteel nog wordt gewerkt aan Do Not Track-normen, -toepassingen en -oplossingen.
Inwoners van Californië: Uw privacyrechten in Californië Realeyes maakt uw “persoonsgegevens” (als bepaald door de California Shine the Light Law – California Civil Code 1798.83) niet openbaar aan derden met het oog op direct marketing van haar diensten aan u, tenzij u eerst met dergelijke openbaarmaking instemt. Als u vragen over dit beleid heeft, of uw voorkeurinstellingen zou willen veranderen, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres.
Onze website kan links bevatten naar websites van derden zoals sociale mediasites, en kan ook plug-ins van derden (zoals de “vind ik leuk”-knop van Facebook en de “volgen”-knop van Twitter).  Als u ervoor gekozen heeft om van deze sites of functies gebruik te maken, dan kunt u uw gegevens niet alleen openbaar maken aan deze derden, maar ook aan hun gebruikers en het publiek meer in het algemeen, afhankelijk van hoe hun diensten functioneren. Onze mediaspelers kunnen op websites van derden worden geplaatst als onderdeel van hun diensten aan hun gebruikers.
Aangezien deze websites en diensten van derden niet door Realeyes worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor deze websites of diensten. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens en andere gegevens zullen onderhevig zijn aan het privacybeleid van de websites of diensten van derden, en niet aan dit Privacybeleid. Wij verzoeken u het privacy- en beveiligingsbeleid van deze derden te lezen.

Kinderbescherming

Realeyes verzamelt niet bewust gegevens, onderzoeksgegevens of reacties op enquêtes van deelnemers onder de leeftijd van 18 jaar, tenzij wij hiertoe de vereiste toestemming hebben verkregen. Mochten wij ontdekken dat er gegevens zijn verzameld van een deelnemer onder de leeftijd van 18 jaar, zonder de vereiste toestemming hiertoe, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte EER (zoals de VS), maar alleen aan bedrijven die wij vertrouwen.  Het gaat hierbij om groepsbedrijven van Realeyes of zorgvuldig geselecteerde bedrijfspartners die in overeenstemming zijn verklaard met het EU-VS-privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens of gelijkwaardige bescherming.  Wij doen dit voor ons gegevensbeheer en onze zakelijke doeleinden, met name voor uitbestede gegevensverwerking uitgevoerd die namens ons door organisaties wordt uitgevoerd in overeenstemming met het aangeduide doel van de gegevensverwerking.  Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende zijn beschermd. Als u niet hiermee akkoord gaat, gelieve dan niet van onze diensten gebruik te maken. 

Toegang tot wijzigingen in uw Persoonsgegevens

Indien u uw Persoonsgegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met [email protected] onder de rubriek “Privacybeleid”. In bepaalde rechtsgebieden kunt u gerechtigd zijn een verzoek in te dienen voor toegang tot Persoonsgegevens die wij over u hebben, door ons te schrijven. Deze dienst kan in rekening worden gebracht om de administratieve kosten te dekken.

Uw rechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Neem contact op met [email protected] voor toepassingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u aan onze enquêtes deelnam, kunnen wij uw persoonsgegevens uitsluitend identificeren met behulp van een Deelnemer-ID die na de enquête aan u werd getoond en die tevens in een cookie op uw apparaat werd opgeslagen. Bewaar uw deelnemer-ID a.u.b. voor toekomstig gebruik. Als de Deelnemer-ID niet kan worden geïdentificeerd, kan Realeyes uw gegevens niet identificeren om aan uw verzoek te voldoen.

Recht op toegang

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht op toegang tot gegevens die we over u hebben. Indien u toegang tot deze gegevens wenst, stuur uw verzoek dan naar [email protected]

Verzoeken om toegang tot uw gegevens zijn onderhevig aan het verstrekken van aanvaardbaar bewijs van identificatie. Met betrekking tot onze onderzoeken vragen wij u ook de Deelnemer-ID te verstrekken, die tijdens uw deelname aan het onderzoek aan u werd getoond en die tevens is opgeslagen in een cookie op het apparaat dat voor uw deelname aan ons onderzoek werd gebruikt. Als aan alle voorwaarden is voldoen, wordt een kopie van uw persoonsgegevens aan u verstrekt. Als het verzoek om gegevens of maatregelen van een persoon duidelijk ongerechtvaardigd of buitensporig is, kan een redelijke vergoeding worden gevraagd of kan de ondernomen actie worden geweigerd.

Recht op rectificatie

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze te allen tijde laten rectificeren. Licht ons a.u.b. in als uw persoonsgegevens gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden. U kunt ons hier te allen tijde over inlichten via [email protected]

Recht op verwijdering

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Recht op verwerkingsbeperking

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken of blokkeren.

Recht op intrekking van uw toestemming

Als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt, heeft u het recht uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via [email protected]

Recht op bezwaar maken

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht met betrekking tot automatisering

U bent beschermd tegen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Klachten

Het Beleid wordt geregeld door de wetgeving van de Republiek Estland. Alle geschillen met betrekking tot of in verband met dit Beleid zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen.  Als de Partijen geschillen niet door middel van onderhandelingen kunnen beslechten, zullen de geschillen worden beslecht door Harju Maakohus (arrondissementsrechtbank van Harju), overeenkomstig de procedure voorzien door de wet van de Republiek Estland.

Indien u bedenkingen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of hiermee omgaan, raden wij u aan direct contact met ons op te nemen. U heeft echter het recht een klacht bij Estonian Data Protection Inspectorate in te dienen.

Contacting us

Neem a.u.b. contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die we over u hebben of over ons Privacybeleid.

 • Stuur een e-mail naar [email protected] onder de rubriek “Privacy Policy”
 • Schrijf naar 151 Wardour St, Soho, London W1F 8WE, Verenigd Koninkrijk

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We informeren u over wijzigingen door een mededeling op onze dienst of website te plaatsen. U bent gebonden door de wijzigingen in ons Privacybeleid indien u van onze dienst gebruik maakt nadat u op de hoogte bent gebracht (via een mededeling op onze dienst of website) van deze wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2018

Dank u wel.